<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4084914&amp;fmt=gif">

Contact

Wil je wat hulp of heb je vragen? Laat een bericht achter.

Neem contact op

DGB lost de zeer praktische en reële uitdagingen van de symbiose van de mens en de relatie met bomen op om de vrije marktkrachten te benutten en de toegang tot kapitaal die nodig is om de herbebossing van de aarde snel te versnellen. Wil je helpen of heb je vragen? Laat een bericht achter.

Location

Westplein 12, 3016 BM Rotterdam

Screenshot at Jan 20 16-37-17