<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4084914&amp;fmt=gif">
x
LAATSTE ARTIKEL 5 ways businesses can implement the new Global Biodiversity Framework Lees artikel

Onze Projecten om CO2 te Vermijden en te Verwijderen

We zijn wereldwijd actief om de natuur op zoveel mogelijk manieren te herstellen. Van Paraguay tot Tanzania. Onze projecten zijn erop gericht ontbossing te voorkomen en ons een groenere, meer biodiverse en veerkrachtigere wereld te bieden.

Wat we hebben bereikt met onze wereldwijde projecten

3.4+

Miljoenen Bomen Worden Geplant

2,819

Ha te Herstellen Land

157,00

Ton CO2 af te Vangen

600+

Te Creëren Banen

 

Wij zijn trots om te bewijzen dat samen met landeigenaren, hoge kwaliteit en geverifieerde CO2 landbouw een goed economisch alternatief kan bieden ten op zichte van de kap van het bos, door bescherming van het inheemse bos. Om verdere ontbossing tegen te gaan in de Paraguay Chaco, hebben we oplossingen nodig die meteen geimplementeerd kunnen worden, schaalbaar zijn, en economisch interessant voor alle betrokken partijen.

 

Haron Wachira
kenya Kenya

Klaar om CO2- en biodiversiteitscredits te kopen die door deze projecten worden gegenereerd?