DGB richt zich ons op herbebossing, natuurbescherming, herstel van ecosystemen en het creëren van bi..