<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4084914&amp;fmt=gif">

Ontgrendel de waarde van uw land

Leer wat wij voor u kunnen betekenen.

Voordelen van ontwikkeling van uw land

Additionele inkomsten

Het reduceren van CO2 uitstoot kan u als landeigenaar additionele inkomsten opleveren in de vorm van carbon credits. Deze inkomsten zijn niet per se een gevolg van radicale veranderingen op uw land, aangezien het op natuurlijke wijze al CO2 opslaat. 

Ontwikkelt het land zelf

Door de natuurlijke toepassing van verschillende methodologieën om uw land te ontwikkelen kan uw land zelf vruchtbaarder en robuuster worden, waardoor het land zelf in waarde kan toenemen.

Laat u werken met professionals

Uitstoters van broeikasgassen zoals CO2 moeten voldoen aan wettelijke reductie verplichtingen. Daardoor zijn er veel professionele organisaties die op zoek zijn naar landeigenaren om CO2 projecten te ontwikkelen. 

Winst uit natuur

Hoeveel carbon credits inkomsten u ontvangt, hangt vooral af van de omvang van uw land, de omstandigheden van de aarde en grond, en bestaande bebossing. Het klimaat, en daarmee temperatuur en neerslag, spelen een belangrijke rol omdat regen een belangrijke rol speelt bij de opname van CO2 in de aarde. 

Wij zijn trots om te bewijzen dat samen met landeigenaren, hoge kwaliteit en geverifieerde CO2 landbouw een goed economisch alternatief kan bieden ten op zichte van de kap van het bos, door bescherming van het inheemse bos. Om verdere ontbossing tegen te gaan in Kenya, hebben we oplossingen nodig die meteen geimplementeerd kunnen worden, schaalbaar zijn, en economisch interessant voor alle betrokken partijen

Haron Wachira
kenya Kenya

Wilt u met ons spreken over ontwikkeling van uw land?