<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4084914&amp;fmt=gif">

DGB tekent afnameovereenkomst voor USD 243.750 en ontvangt vooruitbetalingen

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevende ontwikkelaar van grootschalige natuurprojecten en CO2-projecten voor ecosysteemherstel, kondigt met genoegen de ondertekening aan van een afnameovereenkomst voor 25.000 geverifieerde emissiereducties (“VERs”) met een totale contractwaarde van USD 243.750.

Zoals aangekondigd op 7 juni 2021, heeft DGB geïnvesteerd in een project ter vermindering van emissies door het tegengaan van ontbossing en bosdegradatie in de Corazón Verde del Chaco, Paraguay (het "Project"). CO2-compensatie verzekert de levensvatbaarheid van het project op lange termijn, en DGB zal naar verwachting 28.572 ton VERs ontvangen.

VERs zijn ook bekend als vrijwillige emissiereducties, CO2-compensaties of CO2-credits. VERs zijn in wezen een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van een project dat onafhankelijk wordt gecontroleerd (d.w.z. geverifieerd) volgens een certificeringsnorm van een derde partij. Elke VER staat voor één ton CO2-equivalente uitstoot. 

DGB tekende een afnameovereenkomst voor 25.000 ton VERs met een totale contractwaarde van USD 243.750,- met een wereldwijd erkende broker. Voor de overige 3.572 ton tekende de Groep eerder al afnameovereenkomsten tegen een gemiddelde contractprijs van EUR 17,00 per ton. DGB verwacht het verificatieproces voor het Project in de komende weken te voltooien en alle gecontracteerde VERs vóór 30 september 2022 te leveren, waarmee meer dan EUR 300.000 aan omzet op dit Project voor de Groep wordt gegenereerd. Er zijn reeds aanbetalingen ter hoogte van EUR 170.000 ontvangen door DGB.

DGB beheert momenteel de ontwikkeling van vijf projecten met een totaal verwacht pijplijn van ruim 16,9 miljoen ton VERs, waarmee DGB de meest vooraanstaande projectontwikkelaar van carbon credits in Nederland is.

 

Contact details:

Logo_DGB_landscape_fc_orange_blue

DGB GROUP NV
press@dgb.earth

+31108080126 (NL)
+442080640936 (EN)

 

Over DGB:

Dutch Green Business Group NV is een beursgenoteerde vennootschap die wordt verhandeld op de belangrijkste Nederlandse beurs Euronext Amsterdam onder tickersymbool AEX:DGB en ISIN-code NL0009169515. DGB is een projectontwikkelaar van hoogwaardige grootschalige CO2- en biodiversiteitsprojecten geaccrediteerd door derden, gericht op het laten bloeien en gedijen van de natuur door overheden en bedrijven te helpen klimaatdoelstellingenl te bereiken. De visie van DGB is om een ​​toonaangevende investeerder met een grote impact te zijn in duurzaam beheerde natuurprojecten door aandeelhouders een rendement op de investering te bieden in combinatie met een hoge maatschappelijke impact. www.dgb.earth

 

Disclaimer:

Dit persbericht bevat geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het kopen of verkopen of anderszins verwerven van of inschrijven op aandelen DGB Group NV en is geen advies of aanbeveling over het nemen van maatregelen. Dit persbericht bevat uitspraken die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte uitspraken, onder meer met betrekking tot de financiële positie van de DGB Groep, de behaalde resultaten en de onderneming(en) die zij exploiteert. Toekomstgerichte verklaringen zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de thans beschikbare informatie en op prognoses en schattingen van de directie van de DGB Groep. Hoewel de DGB Groep van mening is dat deze verklaringen zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijke resultaten niet wezenlijk zullen verschillen van die verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen. Factoren die kunnen leiden tot of bijdragen aan verschillen in de huidige verwachtingen zijn onder meer ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen in aandelenkoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, concurrentievoorwaarden en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op toekomstgerichte uitspraken of de feitelijke resultaten van DGB Groep worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte verklaringen in dit document zijn alleen van toepassing vanaf de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting om dit te doen, aanvaardt de DGB Groep geen verplichting of verantwoordelijkheid om de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, ongeacht of deze betrekking hebben op nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB.

Read Other Articles

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend..

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend..

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend..

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend..

Laten we je leren kennen

Wij kunnen uw bedrijf helpen verduurzamen door u bomen te laten integreren in uw bedrijf.