1. DGB Group Knowledge Center
  2. Projecttypen voor CO₂-compensatie

Hoe dragen herbebossingsprojecten bij aan CO₂-compensatie?

Herbebossingsprojecten dragen aanzienlijk bij aan de CO₂-compensatie door bomen te planten in ontboste of aangetaste gebieden. Bomen nemen via fotosynthese grote hoeveelheden CO₂ uit de atmosfeer op en slaan dit op in hun biomassa. Terwijl bomen groeien, blijven ze CO₂ vastleggen, waardoor CO₂ effectief uit de lucht wordt verwijderd. De bomen fungeren als CO₂-putten, helpen de uitstoot uit verschillende bronnen te compenseren en helpen tegelijkertijd de natuur te herstellen. De CO₂-vastlegging die door herbebossing wordt bereikt, draagt bij aan een netto vermindering van de CO₂-emissieconcentraties in de atmosfeer en speelt een cruciale rol in de mondiale inspanningen om de klimaateffecten aan te pakken en een netto nulpunt te bereiken.


Herbebossingsprojecten, zoals die van DGB Group, doen vaak meer dan alleen CO₂- vastleggen. Ze herstellen ecosystemen, vergroten de biodiversiteit en creëren vitale leefgebieden voor dieren in het wild, terwijl ze veel voordelen voor de gemeenschap bieden, zoals training en onderwijs, werkgelegenheid en economische kansen door het aanbieden van fruitdragende bomen. Dit maakt de herbebossingsprojecten van DGB effectiever dan projecten die uitsluitend gericht zijn op CO₂-vastlegging.

Wanneer organisaties investeren in de herbebossingsprojecten van DGB, ondersteunen ze het herstel van de natuur en verzachten ze tegelijkertijd de impact van de CO₂-uitstoot.