1. DGB Group Knowledge Center
  2. Projecttypen voor CO₂-compensatie

Kunnen duurzame energieprojecten de CO₂-uitstoot effectief compenseren?

Ja. Deze projecten omvatten het opwekken van schone energie uit bronnen zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht en geothermische energie. Door fossiele brandstoffen te vervangen, vermindert hernieuwbare energie de CO₂-uitstoot die gepaard gaat met traditionele energieproductie. Deze verschuiving naar schonere energiebronnen vermindert de CO₂-uitstoot direct, waardoor de gevolgen voor het klimaat worden bestreden. Initiatieven voor CO₂-compensatie omvatten vaak projecten op het gebied van hernieuwbare energie als een manier om de uitstoot te verminderen.


Natuurprojecten zoals herbebossing en bebossing bieden echter vaak voordelen naast het effectief verminderen van de CO₂-uitstoot, waardoor ze over het algemeen wenselijker worden. Ze kunnen ecosystemen herstellen, de biodiversiteit stimuleren en de duurzame gemeenschapsontwikkeling verbeteren. CO₂-compensatie via de natuur biedt daarom een meer alomvattende oplossing, waardoor het een duurzamere en holistischere benadering is vergeleken met de unieke focus van CO₂-reductie.