1. DGB Group Knowledge Center
  2. Projecttypen voor CO₂-compensatie

Kunnen projecten voor CO₂-compensatie lokale gemeenschappen ten goede komen naast de reductie van de uitstoot?

Ja, CO₂-compensatieprojecten kunnen voordelen opleveren die verder gaan dan emissiereductie, ook wel co-voordelen genoemd, en die bijdragen aan holistische duurzaamheid. Deze projecten kunnen een positieve impact hebben op lokale gemeenschappen en ecosystemen. De projecten van DGB Group richten zich op al deze voordelen, waardoor ze echt impactvol en gunstig zijn voor lokale gemeenschappen:


  • Behoud van biodiversiteit : Onze bebossing- en herbebossingsprojecten helpen de biodiversiteit te beschermen en te herstellen en vitale habitats voor wilde dieren te creëren.
  • Duurzame ontwikkeling: Onze projecten bieden werkgelegenheid, verbeteren de infrastructuur en verbeteren het levensonderhoud in lokale gemeenschappen.
  • Economische kansen : Lokale gemeenschappen kunnen deelnemen aan onze projectactiviteiten, wat leidt tot het genereren van inkomsten.
  • Betrokkenheid bij de gemeenschap : Onze projecten betrekken lokale gemeenschappen bij de besluitvorming en bevorderen samenwerking en empowerment.
  • Educatie : Onze projecten omvatten workshops, training en onderwijsprogramma's, waarmee we de klimaatkennis en het onderwijs van de gemeenschap verbeteren.
  • klimaatveerkracht : onze projecten voor het herstel van ecosystemen kunnen de veerkracht van gemeenschappen tegen klimaateffecten vergroten.
  • Gezondheid en welzijn : onze projecten bieden een betere luchtkwaliteit, betere kookovens en toegang tot groene ruimten, wat bijdraagt aan een betere gezondheid van de gemeenschap.
  • Cultureel behoud : Onze projecten zijn bedoeld om traditionele praktijken en cultureel erfgoed te ondersteunen.