Wat zijn enkele veel voorkomende projecten voor CO₂-compensatie?

Verschillende veelvoorkomende typen projecten voor CO₂-compensatie zijn onder meer herbebossing, bebossing en landherstel, projecten voor hernieuwbare energie zoals wind- of zonneparken, het opvangen van methaan uit stortplaatsen en initiatieven voor energie-efficiëntie. Dit zijn de belangrijkste soorten CO₂-compensatieprojecten, maar er zijn nog veel meer soorten op de markt. Deze projecten zijn gericht op het vermijden van CO₂-emissies of het verwijderen van bestaand CO₂ uit de atmosfeer. Natuurprojecten, zoals herbebossing, bebossing en het creëren van energie-efficiënte kookovens, zijn bijzonder nuttig, omdat ze zich vaak richten op meer dan alleen CO₂-vastlegging, en veel andere ecologische en sociaal-economische voordelen opleveren, zoals biodiversiteit en herstel van habitats, werkgelegenheid schepping en andere economische kansen. Door deze initiatieven te ondersteunen kunnen individuen en bedrijven hun ecologische voetafdruk effectief verkleinen, de natuur herstellen en bijdragen aan klimaatbehoud en duurzaamheid.