1. DGB Group Knowledge Center
  2. Projecttypen voor CO₂-compensatie

Hoe selecteren organisaties de juiste CO₂-compensatieprojecten om te ondersteunen?

Organisaties selecteren geschikte CO₂-compensatieprojecten door rekening te houden met de volgende factoren die weloverwogen keuzes ondersteunen over CO₂-compensatieprojecten die aansluiten bij hun duurzaamheidsdoelstellingen:


  • Geloofwaardigheid : Kies projecten die zijn gecertificeerd door erkende toonaangevende normen zoals de Gold Standard of de Verified Carbon Standard.
  • Projecttype : Denk na over het type project, zoals herbebossing, bebossing of energiezuinige fornuizen, en hoe dit aansluit bij uw doelstellingen.
  • Impact en nevenvoordelen : Evalueer de bredere ecologische en sociale voordelen van het project en overweeg de nevenvoordelen ervan, zoals het scheppen van banen, onderwijs en herstel van de biodiversiteit. De projecten van DGB bieden bijvoorbeeld naast CO₂-reductie ook veel nevenvoordelen.
  • Emissiereductie : Geef prioriteit aan projecten die de CO₂-uitstoot aanzienlijk verminderen of verwijderen.
  • Transparantie : Kies projecten met transparante rapportage over emissiereducties en projectactiviteiten.