1. DGB Group Knowledge Center
  2. Projecttypen voor CO₂-compensatie

Wat zijn enkele voorbeelden van CO₂-compensatieprojecten en hun voordelen?

CO₂-compensatieprojecten omvatten een verscheidenheid aan initiatieven die de CO₂-uitstoot helpen verminderen. Door dergelijke projecten te ondersteunen dragen individuen en organisaties bij aan een groenere, duurzamere toekomst. Bekende voorbeelden van CO₂-compensatieprojecten zijn onder meer:


  • Herbebossing/bebossing : Het planten van bomen (bebossing) of het herstellen van bossen (herbebossing) helpt CO₂- vast te leggen (door CO₂-putten te creëren) en de biodiversiteit te vergroten, de impact van ontbossing tegen te gaan en de natuur te herstellen. Deze projecten omvatten naast CO₂-vastlegging vaak nog vele andere voordelen, zoals het behoud van biodiversiteit, gemeenschapsontwikkeling, werkgelegenheid en herstel van habitats.
  • Energie-efficiënte kookovens : deze projecten vervangen traditionele kookmethodes door efficiënte kookovens, waardoor de luchtvervuiling binnenshuis en de ontbossing worden verminderd en de CO₂-uitstoot wordt teruggedrongen. Deze projecten kunnen ook vele andere voordelen omvatten, zoals gemeenschapsontwikkeling, werkgelegenheid, opleidingsprogramma's en duurzame economische groei.
  • Regeneratieve landbouw : het toepassen van duurzame praktijken in de landbouw verbetert de gezondheid van de bodem en legt CO₂- vast, wat veerkracht biedt tegen de gevolgen voor het klimaat. Deze projecten kunnen boeren en gemeenschappen ook veel andere voordelen bieden, zoals trainingsprogramma's, hogere opbrengsten, extra inkomen en andere economische kansen.
  • Blauwe CO₂- : Het behoud van kustecosystemen zoals mangroven en zeegrassen vangt een aanzienlijke hoeveelheid CO₂ uit het mariene klimaat op en slaat deze op.
  • Hernieuwbare energieprojecten : wind-, zonne- en waterkrachtprojecten genereren schone energie, vervangen het gebruik van fossiele brandstoffen en verminderen de CO₂-uitstoot.
  • Methaanafvang : Deze projecten voorkomen het vrijkomen van methaan uit verschillende bronnen, zodat het kan worden omgezet in minder schadelijke vormen of kan worden gebruikt voor de opwekking van energie.