x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

Biodiversiteit:
Een cruciaal deel van het leven

Ontdek de cruciale rol van biodiversiteit bij het behoud van een gezonde planeet en leer over de inspanningen van de DGB Group om ecosystemen te beschermen en te herstellen door middel van natuurprojecten. Ontdek de impact van ons werk en hoe u mee kunt doen.


 • Deel dit artikel:

Het belang van het behoud van biodiversiteit voor een duurzame toekomst

Biodiversiteit komt vele facetten van het menselijk welzijn ten goede, waaronder de gezondheid en de levering van grondstoffen. Hoewel de stijgende uitstoot enorme aandacht krijgt, is biodiversiteit een aspect van de natuur dat meer aandacht verdient, omdat het een cruciale rol speelt in het voortbestaan van het leven op aarde.


Biodiversity_ A Vital Part of Life_visual 1Verschillende diersoorten delen hun leefgebied vreedzaam in het Etosha National Park, Namibië, Afrika.

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit verwijst naar de verscheidenheid aan leven op aarde, inclusief de verscheidenheid aan soorten, ecosystemen en genetische diversiteit binnen soorten. Het omvat alle levende organismen, van micro-organismen tot zoogdieren, en de ecosystemen waarin ze leven. Biodiversiteit is essentieel voor het functioneren van de ecosystemen van de planeet en voor het leveren van vitale diensten, zoals lucht- en waterzuivering, bestuiving en klimaatregulering.

Bepaalde regio's van de wereld hebben meer biodiversiteit dan andere, vooral tropische gebieden. Biodiversiteitshotspots zijn plaatsen met uitzonderlijk hoge niveaus van biodiversiteit. Biodiversiteitshotspots zijn ook de thuisbasis van endemische soorten, dat wil zeggen soorten die alleen op één plek te vinden zijn.

Lees meer: DGB Group introduceert plastic- en biodiversiteitscertificaten in projectenpijplijn

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Biodiversiteit is cruciaal en onbetaalbaar. Het is veel meer dan het prettige plaatje om naar te kijken. Zonder biodiversiteit zouden zowel het menselijke als het dierlijke leven volstrekt niet in staat zijn te overleven.

We vertrouwen op de natuur om ons voedsel, onderdak, schoon water en medicijnen te geven, evenals om ons te beschermen tegen ongunstige weersomstandigheden zoals overstromingen. De natuurlijke ecosystemen om ons heen zijn essentieel voor het leven zoals wij dat kennen. Het verwijderen van één soort of één stukje van de ecosysteempuzzel kan verstrekkende gevolgen hebben, aangezien verschillende planten en dieren van elkaar afhankelijk zijn.

Lees meer: Vermogensbeheerders beoordelen impact biodiversiteit bedrijven door maatstaven

Factoren die de biodiversiteit in gevaar brengen

De biodiversiteit wordt door vele factoren bedreigd, waarvan we er hieronder enkele zullen bekijken.

Invasieve soorten

Uitheemse of exotische soorten die onbedoeld of doelbewust door mensen worden geïntroduceerd, worden als invasieve soorten beschouwd. Deze soorten vestigen zich in hun nieuwe habitat en verspreiden zich ongecontroleerd, waardoor de regionale biodiversiteit in gevaar komt. Na habitatverlies worden invasieve soorten beschouwd als de tweede grootste bedreiging voor de biodiversiteit.

Vervuiling

Vervuiling vormt een ernstige bedreiging voor de biodiversiteit, wat een van de moeilijkste uitdagingen is om op te lossen, omdat verontreinigende stoffen niet beperkt worden door nationale grenzen. Meststoffen en pesticiden uit landbouwafval kunnen bijvoorbeeld het grondwater en de rivieren verontreinigen voordat ze in de oceaan terechtkomen. Verontreinigende stoffen in de atmosfeer verplaatsen zich met de heersende luchtstromen en worden ver van de plaats waar ze vandaan komen afgezet.

Overexploitatie voor commercialisering

Overmatig gebruik van hulpbronnen kan meer schade aan het milieu veroorzaken vergeleken met de voordelen die dergelijke hulpbronnen opleveren. De garnalenkweek verslechtert bijvoorbeeld de kustvisserij, vernietigt wetlands en vervuilt de kustwateren in landen als India, Thailand, Ecuador en Indonesië. Volgens wetenschappelijk onderzoek heeft de garnalenkweek een grotere negatieve impact op het milieu dan op de mogelijkheid om garnalen te exporteren.

Habitatverlies en fragmentatie

Habitatverlies en fragmentatie hebben betrekking op de vernietiging, degradatie en fragmentatie van natuurlijke habitats waar planten en dieren leven als gevolg van menselijke activiteiten zoals ontbossing, brand, overmatig gebruik en verstedelijking. Habitatverlies is de belangrijkste oorzaak van het feit dat 85% van alle soorten als kwetsbaar of bedreigd wordt beschouwd.

Temperatuurstijging

Volgens veel klimatologen zou de temperatuur op aarde tegen 2030 met grofweg 2°C kunnen stijgen, waardoor de zeespiegel met 30 tot 50 cm zou stijgen, wat zou resulteren in de vernietiging van ecosystemen en biodiversiteit.

Het uitsterven van soorten

Het uitsterven van soorten gebeurt op natuurlijke wijze. Volgens de geologische gegevens zijn talloze planten- en diersoorten door de eeuwen heen verdwenen als gevolg van hun onvermogen zich aan te passen aan veranderende omgevingsomstandigheden. Volgens recent onderzoek is het tempo waarin soorten uitsterven momenteel echter honderd tot duizend keer hoger dan zou moeten.

Lees meer: Waarom moeten bedreigde diersoorten worden beschermd?

Illegale handel in dieren

Illegale handel in wilde dieren verwijst naar de illegale vangst, handel, oogst en transport van wilde flora en dieren om te worden gebruikt voor de handel in huisdieren, voedsel of medicijnen, of voor tuinbouwkundige of therapeutische voordelen.

Lees meer: 7 strategieën voor het beschermen van het dierenrijk

Bevolkingsgroei en overconsumptie

Aan het begin van de 20e eeuw waren er nog maar een miljard mensen. Tegenwoordig zijn dat er ruim acht miljard. Deze bevolkingsgroei resulteert in een snelle toename van de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, waaronder voedsel, mineralen en water, wat momenteel niet duurzaam is. Overconsumptie is een van de belangrijkste problemen van niet-duurzaam gebruik. 25% van de wereldbevolking gebruikt grofweg 75% van zijn natuurlijke hulpbronnen.

Biodiversiteit en CO₂-vastlegging

Biodiversiteit speelt een sleutelrol in CO₂-opslag, het proces van het verwijderen en opslaan van CO₂ uit de atmosfeer. Bomen, planten en andere vegetatie nemen koolstof op uit de atmosfeer via fotosynthese en slaan het op in hun biomassa. Bossen en andere ecosystemen zijn enkele van de belangrijkste koolstofputten op de planeet, en het behoud en herstel ervan zijn van cruciaal belang voor het verminderen van de stijgende concentratie broeikasgassen. Het beschermen en herstellen van biodiversiteit kan helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en overtollige CO₂ uit de atmosfeer te verwijderen, waardoor het een essentieel onderdeel is van klimaatverandering mitigatie en aanpassing.

Biodiversity_ A Vital Part of Life_visual 2Enkele bladeren tijdens het fotosyntheseproces..

Lees meer: Mongoolse bodem moet worden hersteld voor landbouw en CO₂-certificaten

Biodiversiteit en ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten zijn voordelen die mensen ontlenen aan natuurlijke ecosystemen, zoals schone lucht, waterfiltratie, bestuiving van gewassen en ongediertebestrijding. Deze diensten worden geleverd door de diverse soorten planten en dieren waaruit onze ecosystemen bestaan, waardoor biodiversiteit cruciaal is voor ons voortbestaan en welzijn.

Lees meer: 10 cruciale ecosystemen die het leven op aarde in stand houden

Wat is de rol van biodiversiteit bij het in stand houden van ecosysteemdiensten?

Biodiversiteit is essentieel voor het behoud van ecosysteemdiensten. Een divers scala aan soorten biedt een scala aan diensten en vergroot de veerkracht van een ecosysteem tegen verstoringen. Een divers bos kan bijvoorbeeld een verscheidenheid aan hulpbronnen bieden, zoals hout en niet-hout bosproducten, recreatiemogelijkheden en regulerende diensten zoals koolstofvastlegging en waterregulering.

Lees meer: Hoe houdt u de ecosystemen in uw omgeving in stand? 

Voorbeelden van ecosysteemdiensten die door biodiversiteit worden geleverd

 • Bestuiving van gewassen: Veel plantensoorten vertrouwen op insecten, vogels en andere dieren voor bestuiving, en een gevarieerd scala aan bestuivers kan zorgen voor een hogere opbrengst en betere kwaliteit gewassen.
 • Waterzuivering: Wetlands, moerassen en andere natuurlijke habitats filteren en zuiveren water, waardoor het veilig is voor menselijke consumptie.
 • Vorming en vruchtbaarheid van de bodem: Biodiversiteit speelt een vitale rol bij het creëren van vruchtbare grond en het behouden van de gezondheid van de bodem.
 • Klimaatregulatie: Bossen, oceanen en andere ecosystemen helpen het klimaat van de aarde te reguleren door CO₂ op te nemen en op te slaan.
 • Ziektebestrijding: Veel soorten vogels en vleermuizen reguleren insectenpopulaties, waardoor de verspreiding van ziekten die mensen en vee kunnen treffen, wordt voorkomen.
 • Recreatieve mogelijkheden: Parken, natuurgebieden en andere beschermde gebieden bieden mogelijkheden voor buitenrecreatie en kunnen ook het toerisme stimuleren, wat economische voordelen oplevert voor lokale gemeenschappen.

Biodiversity_ A Vital Part of Life_visual 3Tijdens het bestuivingsproces vliegt een bij over een zonnebloem.

Kunnen ecosysteemdiensten op de markt worden verhandeld?

In tegenstelling tot goederen die gemakkelijk gekocht en verkocht worden op marktplaatsen, worden veel ecosysteemdiensten niet verhandeld voor zichtbare prijzen. Dit laat zien dat financiële markten nog steeds de waarde van biodiversiteit en natuurlijke processen die mensen ten goede komen, niet erkennen.

Gelukkig komen er nieuwe technieken op om monetaire waarden toe te kennen aan voordelen, zoals recreatie of schoon water. Het opnemen van de ware economische waarde van deze diensten in besluitvorming zou de degradatie van ecosysteemdiensten aanzienlijk kunnen vertragen of omkeren.

In de afgelopen eeuw hebben bepaalde landen geprofiteerd van de transformatie van natuurlijke ecosystemen en de groei van de wereldhandel. Anderen hebben te maken gehad met de gevolgen van biodiversiteitsverlies en verminderde toegang tot de hulpbronnen waar ze op vertrouwen. Milieuveranderingen treffen de armste gemeenschappen ter wereld onevenredig zwaar, omdat het moeilijker voor hen is om zich aan te passen.

Het is essentieel om te erkennen dat het verlies van biodiversiteit kan leiden tot het verlies van ecosysteemdiensten. Het behouden van biodiversiteit is noodzakelijk om deze vitale diensten te behouden ten behoeve van zowel mensen als de natuur.

DGB kan uw bedrijf helpen duurzamer te worden door u te helpen bomen te integreren in uw bedrijfsvoering.

Integreer bomen in uw bedrijf

Wij kunnen uw bedrijf helpen duurzamer te worden door bomen in uw bedrijf te integreren.

Biodiversiteit en menselijk welzijn

De bijdrage van biodiversiteit aan de gezondheid en het welzijn van de mens is cruciaal. De plantaardige en dierlijke componenten ervan voorzien in essentiële hulpbronnen zoals voedsel, medicijnen, en schone lucht en water. Bovendien strekt de positieve invloed van biodiversiteit zich uit tot onze mentale en emotionele gezondheid. Onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan natuur en biodiversiteit stress kan verlichten, de stemming kan verbeteren en cognitieve functies kan verbeteren. Door biodiversiteit te behouden, kunnen we ervoor zorgen dat deze voordelen beschikbaar zijn voor huidige en toekomstige generaties.

Wetenschappelijk bewijs ondersteunt het verband tussen biodiversiteit en menselijk welzijn. Wanneer grote roofdieren verloren gaan als gevolg van de jacht en veranderingen in landgebruik, kunnen bepaalde vectoren of gastheren vaker voorkomen, waardoor het risico op overdracht van ziekten op mensen toeneemt.

Biodiversiteit is op vele manieren essentieel voor het menselijk leven, zelfs voor zaken die we mogelijk niet aantrekkelijk vinden, zoals insecten en micro-organismen. Bestuivers zoals bijen, vogels en insecten zijn verantwoordelijk voor een derde van de wereldwijde gewasproductie, waaronder fruit zoals appels, kersen, bosbessen en amandelen.

Ongewervelde dieren houden de bodem gezond voor de landbouw, terwijl microben voedingsstoffen vrijgeven die planten nodig hebben om te groeien. Oceanen leveren een aanzienlijke bron van dierlijk eiwit. Bomen, wetlands en graslanden vertragen regenval en helpen bij bodemopname, wat overstromingen vermindert. Bomen absorberen ook kooldioxide, zuiveren en koelen de lucht en helpen de stijgende emissies te bestrijden.

Naast de vele producten die planten leveren, zoals medicijnen, kan blootstelling aan natuur en biodiversiteit een positieve invloed hebben op onze mentale en emotionele gezondheid. Talrijke studies hebben aangetoond dat tijd doorbrengen in de natuur stress vermindert en de stemming verbetert. Blootstelling aan groene ruimtes is ook gekoppeld aan verbeterde cognitieve functie en aandacht, en lagere percentages van depressie en angst.

De economische waarde van biodiversiteit

Naast de intrinsieke waarde van biodiversiteit heeft biodiversiteit ook een grote economische waarde. Biodiversiteit ondersteunt industrieën zoals de landbouw, de bosbouw en het toerisme en biedt belangrijke bronnen van voedsel en inkomen voor miljoenen mensen over de hele wereld. Het behoud en het duurzame gebruik van biodiversiteit is daarom essentieel voor het bereiken van duurzame economische ontwikkeling.

Biodiversiteit en culturele waarden

Biodiversiteit heeft ook een enorme culturele betekenis. Het speelt een centrale rol in de culturele identiteit en spirituele overtuigingen van veel gemeenschappen over de hele wereld. Inheemse gemeenschappen zijn bijvoorbeeld voor hun traditionele levensonderhoud afhankelijk van biodiversiteit en hebben een diepe spirituele verbinding met de natuurlijke wereld. Biodiversiteit speelt ook een cruciale rol in traditionele medicijnen en culturele praktijken. Het behoud en het duurzame gebruik van biodiversiteit is daarom essentieel voor het behoud van cultureel erfgoed en het bevorderen van culturele diversiteit.

Biodiversity_ A Vital Part of Life_visual 4Een Tsaatan-jongen, gekleed in een traditionele titel met een rendierbaby, Mongolië.

Biodiversiteit in de toekomst

De toekomst van de biodiversiteit en de impact ervan op het menselijk welzijn is onderzocht door de Millennium Ecosystem Assessment, die vier mogelijke scenario's voor het jaar 2050 en daarna opleverde. Deze scenario's zijn gebaseerd op regionalisering of mondialisering en een proactieve of reactieve benadering van milieu-uitdagingen.

In alle vier scenario's wordt verwacht dat de bosbedekking zal afnemen en het landbouwareaal zal toenemen, vooral in ontwikkelingslanden. Deze habitatverlies zal leiden tot een afname van zowel de lokale als de mondiale biodiversiteit. Proactieve milieustrategieën zijn daarom nodig om deze trends te vertragen.

Het is voorspeld dat aquatische biodiversiteit en vispopulaties zullen afnemen als gevolg van hoge niveaus van voedingsstoffen, overbevissing, invasie van uitheemse soorten en vervuiling.

Het verlies van biodiversiteit zal directe en indirecte gevolgen hebben voor het welzijn van de mens. Directe gevolgen omvatten een grotere kans op abrupte milieugebeurtenissen, zoals ineenstorting van visserijen, overstromingen, droogtes, bosbranden en uitbraken van ziekten. Indirecte effecten omvatten geschillen over afnemende voedsel- en watervoorraden.

Ondanks de verwachte toename van het gemiddelde inkomen per persoon kan er meer ongelijkheid zijn in de toegang tot voedsel. Afwegingen tussen tegenstrijdige doelstellingen, zoals landbouwproductie en waterkwaliteit, of watergebruik en aquatische biodiversiteit, moeten worden aangepakt in belangrijke beslissingen. Het behoud van biodiversiteit kan veel voordelen opleveren die voortkomen uit ecosystemen, wat leidt tot een hoger niveau van welzijn.

Biodiversiteitsverlies en de oorzaken ervan

Biodiversiteitsverlies is de achteruitgang van de verscheidenheid aan levensvormen op aarde. Dit kan het verlies van soorten, habitats en genetische diversiteit omvatten. Er zijn veel redenen voor het verlies aan biodiversiteit, waaronder vernietiging van habitats, vervuiling, veranderende klimaten en de introductie van invasieve soorten.

Menselijke activiteiten die leiden tot verlies van biodiversiteit

Menselijke activiteiten zijn de belangrijkste oorzaak van biodiversiteitsverlies. Enkele van de belangrijkste menselijke activiteiten die leiden tot biodiversiteitsverlies zijn onder andere veranderingen in landgebruik, overexploitatie, vervuiling en de introductie van invasieve soorten. Veranderingen in landgebruik, zoals het omzetten van natuurlijke habitats voor landbouw of stedelijke ontwikkeling, zijn een van de belangrijkste drijfveren van biodiversiteitsverlies.

Overexploitatie, zoals overbevissing en het jagen op wilde dieren, draagt ook bij aan biodiversiteitsverlies. Vervuiling door industriële en agrarische activiteiten kan eveneens schadelijk zijn voor biodiversiteit. Tot slot vormt de introductie van invasieve soorten, die inheemse soorten kunnen verdringen voor hulpbronnen, een andere belangrijke bedreiging voor biodiversiteit.

Gevolgen van verlies aan biodiversiteit

Het verlies van biodiversiteit heeft veel negatieve gevolgen voor zowel menselijke als natuurlijke systemen. Zo kan het verlies van biodiversiteit leiden tot een afname van ecosysteemdiensten, zoals bestuiving, plaagbestrijding en waterzuivering, die essentieel zijn voor het welzijn van de mens.

Biodiversiteitsverlies kan ook leiden tot het verlies van culturele waarden, aangezien veel culturen nauw verbonden zijn met de natuurlijke wereld. Daarnaast kan het verlies van biodiversiteit leiden tot een afname van genetische diversiteit die essentieel is voor de aanpassing van soorten aan veranderende milieuomstandigheden. Uiteindelijk kan biodiversiteitsverlies leiden tot een afname van de algehele veerkracht van natuurlijke systemen, waardoor ze minder goed bestand zijn tegen verstoringen zoals natuurrampen, plaaguitbraken en veranderende klimaten.

Biodiversity_ A Vital Part of Life_visual 5Maldivische zeeschildpad drijvend op koraalrif..

Behoud en beheer van biodiversiteit

Biodiversiteitsbehoud is de bescherming, het behoud en het beheer van natuurlijke ecosystemen en soortendiversiteit. Er zijn verschillende strategieën die kunnen worden toegepast voor het behoud van biodiversiteit; deze omvatten:

 • Beschermde gebieden: Deze gebieden zijn een belangrijk instrument voor het behoud van biodiversiteit. Nationale parken, natuurreservaten en andere beschermde gebieden worden opgericht om biodiversiteit te behouden en te beschermen. Ze bieden een veilige haven voor veel soorten, waardoor ze kunnen gedijen en zich voortplanten zonder menselijke tussenkomst.
 • Habitatrestauratie: Dit is een andere belangrijke strategie voor het behoud van biodiversiteit. Het omvat het herstel van gedegradeerde of vernietigde habitats, zoals wetlands, bossen en graslanden, om de kwaliteit en kwantiteit van leefgebieden te verbeteren. Dit kan worden gedaan via verschillende methoden, waaronder herbebossing, het verwijderen van invasieve soorten en het herstellen van gedegradeerde bodems.
 • Duurzaam gebruik: Deze aanpak staat toe dat biodiversiteitsbronnen op een duurzame manier worden gebruikt. Bijvoorbeeld, duurzame bosbouwpraktijken kunnen worden toegepast om ervoor te zorgen dat bossen worden beheerd op een manier die biodiversiteit en ecosysteemgezondheid behoudt. Op dezelfde manier kunnen duurzame visserijpraktijken helpen om gezonde vispopulaties te behouden en mariene biodiversiteit te beschermen.
 • Aanpassing aan klimaatverandering: Dit is ook een essentiële strategie voor het behoud van biodiversiteit. Naarmate veranderende klimaten blijven inwerken op natuurlijke ecosystemen, is het essentieel om maatregelen te nemen om zich aan deze effecten aan te passen. Dit kan het creëren van corridors om soorten te laten migreren, het herstellen van gedegradeerde habitats en het implementeren van andere maatregelen om soorten te helpen omgaan met veranderende milieus omvatten.

Lees meer: Herbebossing: 10 fantastische voordelen van het planten van bomen

Conservering in situ en ex situ

In situ en ex situ conservatie zijn twee benaderingen voor het behoud van biodiversiteit. In situ conservatie houdt in dat biodiversiteit wordt bewaard in zijn natuurlijke habitat. Dit kan worden gedaan door beschermde gebieden te creëren, duurzaam gebruik van hulpbronnen en het herstel van leefgebieden.

Ex situ conservatie houdt in dat biodiversiteit buiten zijn natuurlijke habitat wordt bewaard. Dit kan worden gedaan door zaadbanken, genenbanken en programma's voor fokken in gevangenschap op te zetten. Zowel in situ als ex situ conservatie zijn belangrijke instrumenten voor het behoud van biodiversiteit en het waarborgen van de langetermijnoverleving van veel soorten.

Compensatie en compensatie van biodiversiteit

Compensatie en compensatie van biodiversiteit is een mechanisme dat wordt gebruikt om het verlies aan biodiversiteit als gevolg van ontwikkelingen te compenseren. Het gaat om het herstel, de creatie of de verbetering van biodiversiteitshabitats in andere gebieden. Het compenseren van biodiversiteit kan een waardevol instrument zijn voor natuurbehoud, maar dit moet transparant en met de nodige voorzichtigheid gebeuren om ervoor te zorgen dat dit niet resulteert in een netto verlies aan biodiversiteit.

Rol van de overheid, de particuliere sector en lokale gemeenschappen bij het behoud van biodiversiteit

Biodiversity_ A Vital Part of Life_visual 6Wetenschapper die waterkwaliteitsparameters meet in een moerasland.

Het behoud van biodiversiteit is een gedeelde verantwoordelijkheid die de samenwerking van verschillende belanghebbenden vereist. Overheden spelen een cruciale rol bij de bescherming van de biodiversiteit door het vaststellen en handhaven van wetten en beleid. De particuliere sector kan ook aanzienlijk bijdragen aan natuurbehoud door zich in te zetten voor duurzame praktijken en natuurbehoudsinitiatieven te ondersteunen. Lokale gemeenschappen en inheemse volkeren spelen ook een cruciale rol bij het behoud van de biodiversiteit.

Laat ons u informeren

Wij houden u op de hoogte van al het laatste nieuws.

De benadering van biodiversiteit van DGB Groep

De missie en waarden van DGB Group

Bij DGB Group erkennen we het fundamentele belang van biodiversiteit voor het behoud van een gezonde planeet. Onze missie is het bevorderen van het behoud van biodiversiteit en duurzaam landgebruik door de ontwikkeling en implementatie van CO₂-compensatieprojecten. Wij waarderen ethische en transparante bedrijfspraktijken en streven ernaar een langdurige positieve impact te hebben op het milieu en de lokale gemeenschappen.

De biodiversiteitsprojecten en -initiatieven van DGB Group

DGB is gespecialiseerd in grootschalige boomaanplantings- en ecosysteemherstelprojecten om aangetaste gebieden en vitale habitats te herstellen. Onze projecten vangen niet alleen koolstof op, maar bieden ook een reeks voordelen voor de biodiversiteit en ecosysteemdiensten. We voeren onderzoek en monitoring uit om de effectiviteit van onze natuurbehoudsinspanningen te meten en onze methoden voortdurend te verbeteren.

Biodiversity_ A Vital Part of Life_visual 7Boomkwekerij op het Greenzone Afforestation Project van DGB.

Partnerschappen en samenwerkingsverbanden op het gebied van biodiversiteit van DGB Group

DGB werkt nauw samen met verschillende partners, waaronder overheden, non-profitorganisaties en andere particuliere bedrijven, om de impact van onze inspanningen op het gebied van biodiversiteitsbehoud te maximaliseren. We werken actief samen met lokale gemeenschappen om ervoor te zorgen dat onze projecten aansluiten bij hun behoeften en prioriteiten en om landbeheer op de lange termijn te bevorderen. Via deze partnerschappen maken we gebruik van de expertise en middelen van meerdere belanghebbenden om een duurzamere toekomst voor iedereen te creëren.

Onze projecten

Wij ontwikkelen grootschalige, impactvolle projecten.

Belang van biodiversiteit: een samenvatting

Onmiddellijke actie voor het behoud van de biodiversiteit

Biodiversiteit speelt een cruciale rol in het in stand houden van de planeet en het welzijn van alle levende organismen. Het levert talrijke ecosysteemdiensten, zoals voedsel, medicijnen en schoon water, die essentieel zijn voor het overleven van de mensheid. Het verlies van biodiversiteit is een belangrijke zorg die de capaciteit van de planeet om leven te ondersteunen en de diensten die ze levert in gevaar brengt.

Directe actie is dringend noodzakelijk om biodiversiteit te behouden. Menselijke activiteiten zijn voornamelijk verantwoordelijk voor de afname van biodiversiteit, en tenzij er interventies worden uitgevoerd, zal de situatie blijven verslechteren. Het goede nieuws is dat er strategieën en oplossingen beschikbaar zijn om biodiversiteit te behouden.

Oproep tot actie voor individuen, bedrijven en overheden om de biodiversiteit te behouden 

Het behoud van biodiversiteit is een collectieve verantwoordelijkheid die individuen, bedrijven en overheden omvat. Er zijn eenvoudige stappen die ieder van ons kan nemen om een grote impact te hebben, zoals het verminderen van consumptie, het beschermen van natuurlijke habitats en het ondersteunen van duurzame praktijken. Bedrijven kunnen ook profiteren van de economische waarde van biodiversiteit, zoals koolstofopslag, terwijl overheden beleid kunnen creëren dat het behoud bevordert.

Nu is het moment voor ons allemaal om actie te ondernemen om biodiversiteit te behouden voor het welzijn van de planeet en toekomstige generaties. DGB zet zich in voor deze zaak en blijft werken aan projecten en initiatieven die biodiversiteitsbehoud bevorderen. We nodigen u uit om met ons mee te doen in de inspanning om de biodiversiteit van de planeet te beschermen en te herstellen.

Ontbossing en stroperij: mondiale bedreigingen voor de biodiversiteit

Het toekomstbeeld van biodiversiteit en de impact ervan op het menselijk welzijn is onderzocht door de Millennium Ecosystem Assessment, die vier mogelijke scenario's heeft geproduceerd voor het jaar 2050 en daarna. Deze scenario's zijn gebaseerd op regionalisatie of globalisatie en een proactieve of reactieve aanpak van milieuproblemen.

In alle vier de scenario's wordt verwacht dat de bosbedekking zal afnemen en dat landbouwgrond, met name in ontwikkelingslanden, zal toenemen. Deze habitatvermindering zal leiden tot een afname van zowel lokale als mondiale biodiversiteit. Proactieve milieustrategieën zijn daarom noodzakelijk om deze trends te vertragen.

Het wordt voorspeld dat de aquatische biodiversiteit en de vispopulaties zullen afnemen als gevolg van hoge niveaus van voedingsstoffen, overbevissing, invasie van vreemde soorten en vervuiling.

Het verlies van biodiversiteit zal directe en indirecte gevolgen hebben voor het menselijk welzijn. Directe gevolgen omvatten een grotere kans op abrupte klimaatrampen, zoals het instorten van visserijen, overstromingen, droogtes, bosbranden en uitbraken van ziekten. Indirecte effecten omvatten conflicten over afnemende voedsel- en watervoorraden.

Ondanks de verwachte toename van het gemiddelde inkomen per persoon kan er meer ongelijkheid zijn in de toegang tot voedsel. Er zullen compromissen moeten worden gesloten tussen tegenstrijdige doelstellingen, zoals landbouwproductie en waterkwaliteit, of watergebruik en aquatische biodiversiteit, in belangrijke beslissingen. Het behoud van biodiversiteit kan veel voordelen opleveren die voortkomen uit ecosystemen, wat leidt tot een hoger welzijnsniveau.

Lees onze recente artikelen

Lees de laatste trends en tips uit de wereld van ecosystemen en klimaatneutraliteit.

In today's business landscape, sustainability is more than just a buzzword—it's a necessity. Compani..

In a world where environmental responsibility is more talked about than ever, nature-based solutions..

Forests are among the most vital resources on our planet, providing essential benefits that support ..

Aan de slag

Als 's werelds eerste beursgenoteerde bedrijf dat zich richt op het herstel van ecosystemen, maakt DGB gebruik van de marktkrachten en de toegang tot kapitaal die nodig is om de herbebossing van de aarde snel te versnellen. Neem contact met ons op voor meer informatie over ons werk.

Wij willen u graag leren kennen