x
LAATSTE ARTIKEL Wat is CSRD en welke invloed heeft dit op uw bedrijf? Lees artikel

Waarom moeten bedreigde diersoorten worden beschermd?

Het beschermen van bedreigde diersoorten is van cruciaal belang voor het behoud van de biodiversiteit en het behoud van gezonde ecosystemen. Deze soorten spelen een essentiële rol bij het handhaven van het evenwicht van hun ecosystemen en bieden waardevolle hulpbronnen voor de menselijke bevolking. Menselijke activiteiten zoals vernietiging van habitats, overexploitatie en vervuiling hebben echter geleid tot de achteruitgang van veel soorten.

Why should endangered species be protected__visual 1_NLWhite rhino, South Africa.

Hoe worden diersoorten bedreigd?

Volgens de Verenigde Naties (VN) worden tot een miljoen soorten met uitsterven bedreigd. De Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN) heeft ruim 40.000 soorten als bedreigd geclassificeerd op de Rode Lijst van 2022 en schat dat meer dan 26.000 soorten met uitsterven worden bedreigd. Het vermeldt ook dat meer dan 9.000 soorten ernstig bedreigd worden voordat ze in het wild zijn uitgestorven. Volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) zijn mensen verantwoordelijk voor 99% van de bedreigde diersoorten. Als gevolg hiervan is het WNF van mening dat het huidige uitstervingspercentage 1.000 tot 10.000 keer hoger is dan het natuurlijke tempo.

Lees meer: From the brink of extinction: four endangered species that made a comeback

Menselijke activiteiten hebben geleid tot de achteruitgang van veel bedreigde diersoorten. Habitatvernietiging is een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van soorten. Terwijl de menselijke bevolking blijft groeien en verstedelijken, worden natuurlijke habitats vernietigd en gefragmenteerd. Dit resulteert in het verlies van voedsel, onderdak en broedplaatsen voor veel soorten.

Overexploitatie is een andere belangrijke oorzaak van de achteruitgang van soorten. Volgens gegevens van het VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit (UNODC) en van de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) wordt de illegale handel in wilde dieren geschat op tussen de 7 miljard en 23 miljard dollar per jaar, waardoor de criminaliteit in het wild bedreigd wordt. een van de meest lucratieve illegale bedrijven, na de drugshandel wat betreft winstgevendheid voor georganiseerde criminele groepen. Wat de omvang van het probleem betreft, schatten gegevens van het WWF dat jaarlijks minstens 7.000 olifanten worden gestroopt voor hun ivoor, en dat de neushoornpopulaties de afgelopen eeuw met 90% zijn afgenomen als gevolg van stroperij voor hun hoorns. Bovendien wordt er op veel soorten gejaagd of geoogst voor voedsel, medicijnen of andere hulpbronnen. Het Chinese schubdier wordt bijvoorbeeld beschouwd als het zwaarst verhandelde zoogdier ter wereld, waarbij op alle acht soorten illegaal wordt gejaagd en verhandeld voor hun vlees en schubben.

Investeer in onze natuurprojecten en bescherm het dierenrijk

Why should endangered species be protected _visual 2Mannetjesschubdier dat door het hoge gras loopt

Veranderende klimaten vormen ook een aanzienlijke bedreiging voor veel soorten. Naarmate de temperatuur stijgt en de weerpatronen veranderen, kunnen soorten zich niet aanpassen aan hun nieuwe omgeving. Het risico op het uitsterven van soorten neemt toe met elke graad van opwarming: bij een stijging van de temperatuur met 3°C loopt 41% van de zoogdieren het risico hun leefgebied te verliezen. Stijgende temperaturen in de oceaan vergroten het risico op onomkeerbaar verlies van mariene en kustecosystemen.

Vervuiling is een andere grote bedreiging voor veel soorten. Verontreinigingen zoals pesticiden, zware metalen en plastic afval kunnen veel soorten beschadigen of doden. Plastic afval in de oceaan kan bijvoorbeeld het zeeleven, zoals zeeschildpadden, dolfijnen en walvissen, beschadigen of doden.

Compenseer voor uw plasticgebruik

Waarom bedreigde diersoorten beschermd moeten worden

Een van de belangrijkste redenen om bedreigde diersoorten te beschermen is hun rol bij het behoud van de biodiversiteit, het belangrijkste en meest complexe kenmerk van onze planeet. Het omvat de verscheidenheid van het leven op al zijn niveaus en interacties, van gen tot ecosysteem. Biodiversiteit omvat de culturele, ecologische en evolutionaire processen die het leven in stand houden. Het omvat niet alleen bedreigde diersoorten, maar alle levende organismen, van microben tot zoogdieren en alle soorten ecosystemen, van regenwouden, woestijnen, bergen en koraalriffen. Ze maken allemaal deel uit van een divers ecosysteem.

Bedreigde soorten zijn vaak indicatorsoorten, wat betekent dat hun achteruitgang kan duiden op de achteruitgang van een ecosysteem als geheel. De kritieke toestand van de monarchvlinder, een bestuiversoort die in de Verenigde Staten en Mexico leeft, kan bijvoorbeeld duiden op een achteruitgang in de gezondheid van het hele prairie-ecosysteem.

Why should endangered species be protected _visual 3Monarchvlinders, Mexico.

Het verlies aan biodiversiteit kan verstrekkende gevolgen hebben voor zowel het milieu als de menselijke bevolking. Als zodanig bieden bedreigde soorten ook waardevolle hulpbronnen voor de menselijke populatie. Veel soorten worden gebruikt voor voedsel, medicijnen en andere hulpbronnen. De roze maagdenpalm, een bedreigde plantensoort, is bijvoorbeeld een bron van twee antikankerverbindingen. Het verlies van deze soorten kan resulteren in het verlies van potentiële geneeswijzen voor ziekten en andere waardevolle hulpbronnen. Volgens het VN-milieuprogramma is meer dan de helft van het mondiale bbp afhankelijk van de natuur.

Why should endangered species be protected _visual 4Roze maagdenpalm.

Meer dan een miljard mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van bossen. Bovendien zijn bedreigde diersoorten voor veel gemeenschappen vaak culturele of spirituele symbolen. De Amerikaanse zeearend symboliseert bijvoorbeeld vrijheid en kracht voor de Verenigde Staten, en de tijger is macht en kracht voor veel Aziatische culturen. Het verlies van deze soorten kan resulteren in het verlies van belangrijke culturele en spirituele waarden.

Lees meer: The impact of reforestation on biodiversity

Hoe kunnen bedreigde diersoorten worden beschermd?

Het beschermen van bedreigde diersoorten is een complex vraagstuk dat een veelzijdige aanpak vereist. Er kunnen veel strategieën worden gebruikt om bedreigde diersoorten te beschermen, variërend van habitatherstel tot educatie betreffende natuurbehoud. Hier zijn een paar manieren waarop bedreigde diersoorten kunnen worden beschermd:

 1. Habitatherstel

  Habitatherstel omvat het herstellen van aangetaste ecosystemen in hun natuurlijke staat. Dit omvat het herstel van bossen, wetlands en andere ecosystemen die door menselijke activiteiten zijn vernietigd. Habitatherstel kan bedreigde diersoorten helpen door hen te voorzien van voedsel, onderdak en broedplaatsen die ze nodig hebben om te overleven. De projecten van DGB Group herstellen de natuur op grote schaal door vitale habitats te herstellen en te beschermen. Ons Bulindi Chimpansee Habitat Restoration Project heeft bijvoorbeeld als doel om snel de afnemende chimpanseehabitat van meer dan 300 wilde chimpansees in Bulindi, Oeganda, te herstellen door middel van actieve bebossing en betrokkenheid van de lokale bevolking.

 2. Educatie over natuurbehoud

  Educatie over natuurbehoud is een belangrijk instrument voor de bescherming van bedreigde diersoorten. Het gaat om het voorlichten van mensen over het belang van biodiversiteit en de bedreigingen waarmee bedreigde diersoorten worden geconfronteerd. Educatie over natuurbehoud kan helpen het bewustzijn te vergroten over de noodzaak om bedreigde diersoorten te beschermen en kan mensen helpen begrijpen hoe hun acties het milieu beïnvloeden.

 3. Wetten betreffende het dierenrijk

  Wetten en voorschriften zijn van cruciaal belang voor de bescherming van bedreigde diersoorten. Veel landen hebben wetten die bedreigde diersoorten en hun leefgebieden beschermen. De Endangered Species Act in de Verenigde Staten beschermt bijvoorbeeld soorten die als bedreigd of bedreigd worden beschouwd, en verbiedt het schaden of doden ervan.

 4. Beschermde gebieden

  Beschermde gebieden zijn aangewezen gebieden die worden beheerd voor natuurbehoud. Hiertoe behoren nationale parken, natuurreservaten en andere gebieden die beschermd zijn tegen menselijke activiteiten. Beschermde gebieden bieden een veilige haven voor bedreigde diersoorten en hun leefgebieden.

 5. Duurzame ontwikkeling

  Duurzame ontwikkeling houdt in dat we hulpbronnen gebruiken om in de behoeften van het heden te voorzien, zonder dat toekomstige generaties hun eigen behoeften en voorzieningen in gevaar brengen. Duurzame ontwikkeling, inclusief het terugdringen van de uitstoot, kan bedreigde diersoorten helpen beschermen door de impact van menselijke activiteiten op het milieu te verminderen.

Investeer in de natuur en maak een positieve impact

Naast deze strategieën is het ook belangrijk om de diepere oorzaken van het verlies aan biodiversiteit aan te pakken. Dit omvat het aanpakken van kwesties zoals veranderende klimaten, vervuiling en overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Door deze onderliggende problemen aan te pakken, kunnen we niet alleen bedreigde diersoorten helpen beschermen, maar ook de ecosystemen die al het leven op aarde ondersteunen.

Lees meer: 7 strategieën voor het beschermen van het dierenrijk

Het belang van de bescherming van bedreigde diersoorten

Concluderend: de bescherming van bedreigde diersoorten is van cruciaal belang voor het behoud van het evenwicht in de ecosystemen van onze planeet, het behoud van de biodiversiteit en het waarborgen van de duurzaamheid van de mens. De bedreigingen voor bedreigde diersoorten zijn talrijk en worden vaak veroorzaakt door menselijke activiteiten, zoals vernietiging van habitats, overexploitatie en vervuiling. Er zijn echter veel manieren waarop we kunnen werken aan de bescherming van deze soorten, zoals het ondersteunen van inspanningen voor natuurbehoud, het verkleinen van onze ecologische voetafdruk en het pleiten voor sterker beleid en regelgeving om de handel in wilde dieren en de vernietiging van habitats aan te pakken. Door actie te ondernemen om bedreigde diersoorten te beschermen, kunnen we ervoor zorgen dat onze planeet een divers en bloeiend thuis blijft voor alle soorten, inclusief de mens.

Ontdek hoe het herbebossingsproject van DGB in Oeganda de Bulindichimpansees ten goede komt

Bij DGB Group zijn wij van mening dat investeren in natuurprojecten de optimale weg is om de natuur te beschermen en te herstellen. Daarom ontwerpen en beheren we grootschalige herbebossing- en bebossingsprojecten die de biodiversiteit en aangetaste grond herstellen, gemeenschappen helpen met duurzame ontwikkeling en bedreigde diersoorten beschermen door hun natuurlijke habitats te herstellen.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een belangrijke ontwikkeling op het gebied..

Biodiversiteit houdt ecosystemen bij elkaar. Het omvat talloze soorten, die elk op unieke wijze bijd..

Herinnert u zich de onthulling van de iPhone in 2007 nog? Het was niet alleen een nieuw product; het..

Welkom bij onze gids over de CO₂-voetafdruk, de fundamentele stap voor bedrijven die duurzaamheid na..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.