x
LAATSTE ARTIKEL Wat is CSRD en welke invloed heeft dit op uw bedrijf? Lees artikel

Lelijke diersoorten moeten ook worden beschermd

Biodiversiteit houdt ecosystemen bij elkaar. Het omvat talloze soorten, die elk op unieke wijze bijdragen aan de gezondheid en stabiliteit van hun omgeving. Lelijke dieren zijn niet uitgesloten. Historisch gezien heeft het natuurbehoud zich vooral geconcentreerd op soorten die visueel aantrekkelijk zijn, zoals olifanten, giraffen en tijgers.

Ugly species need biodiversity protection too_California condor flying above a forest_visual 1_NLCalifornische condor vliegt boven een bos. AI gegenereerde afbeelding.

De voorkeur voor deze soorten bij natuurbehoud is vaak te danken aan hun allure, die gemakkelijker geld en blikken oplevert. Deze voorkeur heeft geleid tot aanzienlijke financiering en onderzoek gericht op het behoud van deze dieren, soms ten koste van minder aantrekkelijke maar ecologisch vitale soorten.

Begin vandaag nog met het planten van bomen om de biodiversiteit te beschermen

Helaas heeft deze focus op mooie diersoorten het behoud van talloze andere mogelijk bedreigde diersoorten overschaduwd. Soorten die als 'lelijk' worden beschouwd, worden vaak verwaarloosd door natuurbeschermers en de media. Dit kan leiden tot een gebrek aan financiering en middelen die nodig zijn om deze soorten te beschermen, ondanks hun vaak cruciale rol binnen hun ecosystemen. Als gevolg hiervan worden veel van dergelijke soorten met uitsterven bedreigd, terwijl er weinig tot geen publieke steun is voor het behoud ervan.

Ugly species need biodiversity protection too_Illustration describing division of animals based on their appearance characteristics_visual 2Illustratie die de indeling van dieren beschrijft op basis van hun uiterlijke kenmerken.

Deze blog toont de vooroordelen op het gebied van natuurbehoud en het belang van de bescherming van alle soorten. Door dit te doen kunnen we zorgen voor een meer alomvattende aanpak voor het behoud van de biodiversiteit, die op zijn beurt de gezondheid en duurzaamheid van onze planeet ondersteunt. Het beschermen van de biodiversiteit in alle vormen is van cruciaal belang voor het behoud van het evenwicht in de natuur en om ervoor te zorgen dat geen enkele soort achterblijft bij onze inspanningen voor natuurbehoud.

 

Lees meer: Why is biodiversity important?

Het definiëren van 'lelijke' diersoorten

Het woord ‘lelijk’ komt vaak voort uit menselijke percepties van schoonheid, die worden beïnvloed door culturele, esthetische en psychologische factoren. Doorgaans worden soorten als onaantrekkelijk beschouwd vanwege fysieke kenmerken die afwijken van de menselijke verwachtingen over hoe dieren eruit zouden moeten zien, zoals symmetrie, kleurrijkheid, proporties en vaak ook schattigheid. Tot deze ‘lelijke’ kenmerken kunnen ongebruikelijke vormen, het ontbreken van vacht of veren, of waargenomen onevenredigheden in lichaamsdelen behoren. Bovendien kunnen gedragingen die mensen onaangenaam vinden, zoals het graven door afval of in de modder, er ook toe bijdragen dat een soort als lelijk wordt bestempeld. Bovendien versterken misvattingen en gebrek aan begrip over de ecologische rol of het gedrag van deze soorten hun negatieve reputatie nog meer.

Lees meer: 7 strategieën voor het beschermen van het dierenrijk

Neem bijvoorbeeld de blobvis, die in populaire onderzoeken vaak wordt uitgeroepen tot het lelijkste dier ter wereld. Het bevindt zich diep onder de oceaan voor het zuidoosten van Australië en Tasmanië. Hierdoor is de blobvis onbedoeld een cruciaal symbool in het natuurbehoud geworden. Deze diepzeevis ziet er drastisch anders uit als hij uit zijn leefgebied wordt verwijderd; boven zeeniveau zorgt het ontbreken van een skeletstructuur ervoor dat het doorbuigt en vervormt, wat bijdraagt aan het gelatineuze, trieste uiterlijk dat velen onaantrekkelijk vinden.

Ugly species need biodiversity protection too_Blobfish swimming at the bottom of an ocean_visual 3Blobvis die op de bodem van een oceaan zwemt. AI gegenereerde afbeelding.

Ondanks zijn uiterlijk en eenvoudige levensstijl is de blobvis op de voorgrond gekomen nadat hij in 2013 de mascotte werd van de Ugly Animal Preservation Society. Deze rol heeft niet alleen de blobvis in de kijker gezet, maar heeft ook de aandacht gevestigd op andere minder dan charmante wezens die vaak over het hoofd worden gezien. . Door zijn onverwachte bekendheid vergroot de blobvis het bewustzijn van de dringende problemen op het gebied van het behoud van de zee.

Plant een boom met DGB om leefgebieden te redden

Op dezelfde manier wordt de aye-aye, een soort maki gevonden in Madagaskar, als lelijk gezien vanwege zijn onconventionele uiterlijk. Met zijn donkere vacht, voortdurend groeiende tanden en zijn lange, knokige middelvinger die wordt gebruikt om op hout te tikken om larven te vinden, wordt de aye-aye vaak geassocieerd met plaatselijk bijgeloof.

Ugly species need biodiversity protection too_ Aye-aye, a type of lemur, sitting on a tree branch_visual 4Aye-aye, een soort maki, zit op een boomtak. AI gegenereerde afbeelding.

Een ander mooi voorbeeld is de naakte molrat, die in de ondergrondse tunnels van Oost-Afrika leeft. Deze wezens zijn vrijwel haarloos, met een gerimpelde roze of gelige huid en grote uitstekende tanden die worden gebruikt bij het graven. Hun uiterlijk en ondergrondse levensstijl, die zelden door mensen worden gezien, dragen ertoe bij dat ze als onaantrekkelijk worden bestempeld. Ondanks hun uiterlijk speelt elk van deze soorten een belangrijke rol in hun respectieve ecosystemen.

Het ecologische belang van 'lelijke' diersoorten

Soorten die als 'lelijk' worden beschouwd, zijn ecologisch vaak erg belangrijk. Ze dragen bij aan een verscheidenheid aan essentiële processen, zoals bestuiving, afbraak, kringloop van voedingsstoffen en dienen als belangrijke prooi of roofdier in voedselwebben. Hun minder aantrekkelijke eigenschappen weerspiegelen vaak gespecialiseerde aanpassingen die hen in staat stellen deze rollen effectief te vervullen, wat het feit benadrukt dat het ecologische belang het fysieke uiterlijk overstijgt.

Denk bijvoorbeeld eens aan de rol van gieren, die vaak negatief worden beoordeeld vanwege hun kale hoofden en hun associatie met de dood. Deze vogels zijn van cruciaal belang voor hun ecosystemen als schoonmaakploeg van de natuur. Door karkassen te consumeren voorkomen gieren de verspreiding van ziekten en recyclen ze voedingsstoffen terug naar de natuur. De achteruitgang ervan in sommige regio's heeft geleid tot ernstige ecologische gevolgen, waaronder een toename van andere aaseters die minder efficiënt zijn en waarschijnlijker ziekten verspreiden onder mensen en vee.

Lees meer: Where are the world's biodiversity hotspots?

Een ander voorbeeld is de Californische condor, een soort die velen misschien minder aantrekkelijk vinden vanwege zijn grote, kale kop en enorme spanwijdte. Als aaseters spelen condors een cruciale rol in hun ecosystemen, vergelijkbaar met die van gieren. Het behoud ervan is een spraakmakende inspanning geweest, die illustreert hoe de bescherming van een 'lelijke' soort een bredere natuurbehartiging en onderzoek kan stimuleren, wat hele ecosystemen ten goede komt.

Op dezelfde manier speelt de mestkever, die vaak over het hoofd wordt gezien vanwege zijn alledaagse en onaantrekkelijke levensstijl die draait om mest, een cruciale rol in de landbouw en wilde ecosystemen. Door mest af te breken en te begraven, beluchten mestkevers de grond en versnellen ze de cyclus van voedingsstoffen, waardoor de bodemgezondheid en de plantengroei worden verbeterd. Deze activiteit verkleint ook de broedplaatsen voor vliegen en parasieten, waardoor indirect de volksgezondheid en de productiviteit van de veehouderij worden ondersteund.

Ugly species need biodiversity protection too_Close-up of a dung beetle in its natural habitat_visual 5Close-up van een mestkever in zijn natuurlijke habitat. AI gegenereerde afbeelding.

Deze voorbeelden onderstrepen het belang van 'lelijke' wezens in hun respectieve ecosystemen. Elke soort is, ongeacht zijn uiterlijk, een radertje in de ingewikkelde machine van zijn ecosysteem. Wanneer we deze zogenaamde onaantrekkelijke wezens beschermen, redden we niet alleen individuele dieren; we behouden de complexe interacties die de biodiversiteit en de gezondheid van onze planeet in stand houden. Het erkennen en waarderen van de ecologische rol van alle soorten is cruciaal voor effectieve inspanningen voor natuurbehoud en de veerkracht op lange termijn van ecosystemen en ecosysteemdiensten.

Challenges in conservation efforts

Lelijke dieren kunnen vaak niet de nodige publieke en financiële steun krijgen voor hun behoud. Dit fenomeen, bekend als ‘conservation bias’, heeft tot gevolg dat onevenredige aandacht en middelen worden toegewezen aan meer charismatische soorten. De esthetische aantrekkingskracht van een dier kan een grote invloed hebben op de publieke empathie en de bereidheid van zowel individuen als grote donoren om natuurprojecten te financieren. Bijgevolg worstelen soorten die deze aantrekkingskracht ontberen om te concurreren om beperkte financiering en aandacht voor natuurbehoud, ondanks hun ecologische belang.

Een van de belangrijkste uitdagingen waarmee deze soorten worden geconfronteerd, is het ontbreken van een overtuigend verhaal dat weerklank vindt bij het publiek en potentiële donoren. Charismatische soorten profiteren van een sterke visuele en emotionele aantrekkingskracht, die gemakkelijk kan worden benut in de media en fondsenwerving. Daarentegen roepen de wezens van onze wereld – die als onaantrekkelijk of alledaags worden ervaren – misschien geen sterk verlangen op om hen te beschermen. Dit gebrek aan aantrekkingskracht kan leiden tot ondervertegenwoordiging op het gebied van natuurbehoud, minder wetenschappelijk onderzoek en minder initiatieven gericht op het behoud ervan.

Lees meer: Hoe het verlies aan biodiversiteit ecosystemen beïnvloedt en wat we kunnen doen om te helpen

Er zijn echter innovatieve manieren om deze uitdagingen aan te pakken en de steun te vergroten. Eén succesvolle aanpak is de ‘Bird of the Year’-wedstrijd in Nieuw-Zeeland, een jaarlijks evenement dat het bewustzijn vergroot en betrokkenheid bevordert door middel van stemmen. Deze wedstrijd maakt op slimme wijze gebruik van humor en competitie om de aandacht op alle vogels te vestigen, ook op de minder bekende of visueel aantrekkelijke. Elke vogel die in de wedstrijd wordt verdedigd, wordt gedetailleerd geprofileerd, waarbij zijn unieke gedrag, de bedreigingen waarmee hij wordt geconfronteerd en zijn ecologische rol worden belicht. Dergelijke initiatieven vergroten niet alleen de publieke kennis en waardering, maar genereren ook media-aandacht en vervolgens steun voor natuurbehoud

Ugly species need biodiversity protection too_The Pūteketeke, voted bird of the century in 2023_visual 6 De Pūteketeke, verkozen tot vogel van de eeuw in 2023. Bron:: https://www.birdoftheyear.org.nz/ 

Deze strategieën laten zien dat het veranderen van het verhaal en het creatief betrekken van het publiek de steun voor het behoud van alle soorten aanzienlijk kan verbeteren. Door de zichtbaarheid van deze minder charismatische dieren te vergroten en het publiek voor te lichten over hun belang, kan natuurbehoud inclusiever worden. Het benadrukken van de ecologische rol van deze soorten, in plaats van de esthetische kwaliteiten, kan helpen de publieke perceptie te veranderen en een evenwichtiger benadering van de financiering van natuurbehoud te bewerkstelligen.

Lees meer: Waarom moeten bedreigde diersoorten worden beschermd?

Voordelen van het beschermen van alle diersoorten

De bescherming van de biodiversiteit, die alle soorten omvat, ongeacht hun esthetische aantrekkingskracht, is van cruciaal belang voor het behoud van het ecologische evenwicht en het waarborgen van de gezondheid van ecosystemen wereldwijd. De voordelen van dergelijke inclusieve inspanningen voor natuurbehoud reiken verder dan het klimaat en bieden aanzienlijke medische, wetenschappelijke en ecologische voordelen die de onderlinge verbondenheid van alle levensvormen onderstrepen.

Lees meer: Nature’s symphony: 15 Interconnected wonders of biodiversity

Biodiversiteit draagt bij aan de veerkracht van ecosystemen, waardoor ze kunnen herstellen van verstoringen en zich kunnen aanpassen aan veranderingen. Elke soort, hoe onaantrekkelijk deze ook lijkt, speelt een specifieke rol: of het nu een roofdier, prooi, ontbinder of bestuiver is. Het verwijderen of niet beschermen van een enkele soort kan deze rollen verstoren en leiden tot onvoorziene gevolgen binnen het ecologische netwerk. De achteruitgang van onaantrekkelijke maar ecologisch belangrijke insecten zoals bepaalde kevers kan bijvoorbeeld leiden tot de overbevolking van hun prooisoorten, wat op zijn beurt kan leiden tot schade aan gewassen en economische verliezen. Het beschermen van elke soort zorgt voor een stabieler en evenwichtiger ecosysteem, wat cruciaal is voor het in stand houden van de natuurlijke hulpbronnen en levensvormen waar mensen afhankelijk van zijn.

Naast hun rol in ecosystemen dragen veel soorten bij aan medische en wetenschappelijke vooruitgang. Onderzoek naar verschillende dieren en planten, ongeacht hun charme, heeft geleid tot doorbraken in de geneeskunde, waaronder de ontwikkeling van medicijnen, vaccins en therapieën. Het gif van het onaantrekkelijke gilamonster is bijvoorbeeld van cruciaal belang geweest bij de ontwikkeling van medicijnen die diabetes type 2 helpen beheersen. Op dezelfde manier zijn onderzoeken naar verschillende schimmels, die vaak over het hoofd worden gezien vanwege hun gebrek aan visuele aantrekkingskracht, van cruciaal belang geweest bij de ontwikkeling van antibiotica. Deze voorbeelden benadrukken hoe het behoud van de biodiversiteit de weg kan vrijmaken voor belangrijke gezondheidsgerelateerde ontdekkingen die de mensheid ten goede komen.

Ugly species need biodiversity protection too_Close-up of a Gila monster in its natural habitat_visual 7Close-up of a Gila monster in its natural habitat. AI generated picture.

Een overtuigend argument voor de bescherming van alle soorten is het concept van ‘paraplusoorten’. Deze instandhoudingsstrategie houdt in dat men zich concentreert op de bescherming van één soort die grote leefgebieden of specifieke omgevingsomstandigheden nodig heeft om te kunnen gedijen. Door deze soorten te beschermen kunnen natuurbeschermers ook een breed scala aan andere soorten beschermen die dezelfde habitat delen. Vaak zijn deze paraplusoorten niet de meest charismatische, maar worden ze gekozen vanwege hun ecologische belang. Het behoud van de jaguar, een soort met substantiële territoriumbehoeften, beschermt bijvoorbeeld ook tal van andere soorten binnen zijn verspreidingsgebied, waaronder verschillende oncharismatische maar vitale insecten en planten. Deze aanpak vereenvoudigt niet alleen de inspanningen voor natuurbehoud, maar zorgt ook voor de bescherming van meerdere soorten met één enkele, gerichte inspanning.

Compenseer uw klimaatimpact en herstel tegelijkertijd de natuur

Het beschermen van alle soorten, aantrekkelijk of anderszins, is van fundamenteel belang voor het behoud van de biodiversiteit en de talloze voordelen ervan. Door strategieën als het concept van de overkoepelende soorten toe te passen, kunnen de inspanningen voor natuurbehoud effectiever en inclusiever zijn, waardoor uiteindelijk de gezondheid en duurzaamheid van ecosystemen wereldwijd worden gewaarborgd.

Hoe u de biodiversiteit helpt door samen te werken met DGB Group

In deze blog hebben we de essentiële rollen onderzocht die alle soorten, ongeacht hun esthetische aantrekkingskracht, spelen bij het handhaven van het evenwicht en de gezondheid van ecosystemen. Ze spelen allemaal een rol in het leven dat onze planeet in stand houdt. Van bestuivers zoals de bescheiden kevers tot afbrekers zoals de over het hoofd geziene schimmels: elk organisme draagt bij aan ecologische processen die fundamenteel zijn voor ons voortbestaan. We hebben de vooroordelen in natuurbehoud besproken die charismatische soorten bevoordelen en de dringende noodzaak benadrukt om de minder visueel aantrekkelijke, maar ecologisch cruciale wezens te erkennen en te beschermen. Hun bijdragen aan de ecologische stabiliteit, het wetenschappelijk onderzoek en zelfs de geneeskunde zijn onmisbaar.

Door een meer inclusieve benadering van het behoud van biodiversiteit te hanteren, kunnen we het behoud van deze vitale, maar over het hoofd geziene soorten garanderen. Het beschermen van deze soorten gaat niet alleen over het behoud van dieren in het wild; het gaat over het in stand houden van de systemen die het leven op aarde ondersteunen. Hier zijn een paar manieren waarop u met DGB Group kunt bijdragen aan het behoud en behoud van de biodiversiteit en al zijn dieren:

  • Pak uw klimaatimpact aan: Compenseer uw klimaatimpact met organisaties als DGB. We zetten ons in voor het behoud van de biodiversiteit door middel van natuurprojecten zoals herbebossing en herstel van habitats. Door samen te werken met DGB kunt u uw klimaatimpact compenseren en tegelijkertijd bijdragen aan grootschalige projecten voor het planten van bomen en herstel van ecosystemen die de biodiversiteit vergroten en de lokale bevolking ondersteunen.
  • Bomen planten: Met het boomplantabonnement van DGB kunt u zoveel bomen planten als u wilt. Elke boom die je plant, helpt de natuurlijke habitats te herstellen, de biodiversiteit te behouden en de natuur te herstellen. U ontvangt ook een boomplantcertificaat waaruit uw geweldige bijdrage aan de natuur blijkt.
  • Koop biodiversiteitscertificaten: Overweeg om biodiversiteitscertificaten te kopen via de biodiversiteitsprojecten van DGB. Deze kredieten ondersteunen projecten die vitale habitats beschermen en herstellen, en bieden een tastbare manier om financieel bij te dragen aan natuurbehoud, terwijl de verantwoordelijkheid en meetbare impact worden gewaarborgd.

Lees meer: Biodiversity credits: an innovative financing mechanism for conservation

DGB werkt nauw samen met overheden, non-profitorganisaties en particuliere bedrijven om de impact van ons natuurherstel wereldwijd te maximaliseren. Deze gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat onze projecten niet alleen ecologisch voordelig zijn, maar ook sociaal verantwoord, in lijn met de behoeften en prioriteiten van lokale gemeenschappen om duurzaam landbeheer op de lange termijn te bevorderen. DGB maakt gebruik van de expertise en middelen van ecologen, bosbouwers, landbouwkundigen en deskundigen op het gebied van technische bedrijfsvoering om duurzaam landgebruik en bescherming van de biodiversiteit te bevorderen. Al onze projecten worden ook onafhankelijk geverifieerd door toonaangevende certificeringsorganisaties, waardoor hun impact en geloofwaardigheid worden gegarandeerd.

Vergeet niet dat de schoonheid van de natuur in haar diversiteit ligt. Elke soort, hoe klein of ogenschijnlijk onbeduidend ook, heeft een plaats in het complexe web van het leven. Door het inclusief behoud van biodiversiteit te ondersteunen, kunnen we deze soorten helpen beschermen voor toekomstige generaties, waardoor een gezondere planeet voor iedereen wordt gegarandeerd.

Bescherm de biodiversiteit met DGB

Voordat u gaat...

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group.

Lees onze andere artikelen

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een belangrijke ontwikkeling op het gebied..

Herinnert u zich de onthulling van de iPhone in 2007 nog? Het was niet alleen een nieuw product; het..

Welkom bij onze gids over de CO₂-voetafdruk, de fundamentele stap voor bedrijven die duurzaamheid na..

Laat ons u leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.