x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

De bedrijven in de voorhoede van de duurzaamheid

Binnen de CO₂-markt zijn er talloze manieren waarop bedrijven duurzamer kunnen worden. Een specifieke groep beursgenoteerde bedrijven die zich inzetten voor CO₂-reductie en duurzaamheid spelen hierin een cruciale rol.

The public companies transforming sustainability_Close-up of a tree seedling_visual 1_NLClose-up van een boomzaailing. Hongera Reforestation Project, DGB.

Op deze markt zijn er traditionele spelers die vooral projecten financieren en handelen in CO₂-certificaten (ook wel carbon units genoemd). Sommige bedrijven, zoals DGB Groep, stellen zich proactief op door natuurprojecten direct te ontwikkelen. Deze praktische aanpak toont niet alleen een diepere betrokkenheid bij natuurherstel aan, maar benadrukt ook de unieke voordelen van een beursnotering om bredere maatschappelijke doelen te dienen.

Een openbare notering biedt deze bedrijven toegang tot de kapitaalmarkten, waardoor ze hun projectportfolio's snel kunnen opschalen en uitbreiden. Dit maakt het speelveld gelijkwaardiger en combineert financiële investeringen met tastbare ecologische impact. Bovendien versterken de transparantie en strenge bestuursnormen die van beursgenoteerde bedrijven worden verlangd het vertrouwen van investeerders en het publiek. De zichtbaarheid die gepaard gaat met het zijn van een beursgenoteerde instelling vergroot het vermogen van deze bedrijven om het bewustzijn te verspreiden en te pleiten voor CO₂-compensatie en duurzaamheid, waardoor een bredere deelname aan deze cruciale inspanningen wordt uitgenodigd. In dit artikel wordt onderzocht hoe bepaalde beursgenoteerde bedrijven binnen de CO₂-markt een verschil maken voor de natuur.

Carbon Streaming

Carbon Streaming Corporation is een beursgenoteerd Canadees bedrijf dat de mondiale duurzaamheid wil versnellen door natuurprojecten te financieren. Het bedrijf werkt op basis van ‘carbon credit streaming’, waarbij het vooraf kapitaal verstrekt aan natuurprojecten in ruil voor een deel van de toekomstige certificaten die deze projecten genereren.

The public companies transforming sustainability_Landscape view of The Rimba Raya area_visual 2Landschap van het Rimba Raya-gebied. AI gegenereerde afbeelding.

Met dit model kunnen projectontwikkelaars de benodigde financiering ontvangen en tegelijkertijd een continue stroom CO₂-certificaten naar de markt garanderen. De focus van Carbon Streaming op het creëren van langdurige samenwerkingen sluit aan bij de bredere doelstellingen van duurzaamheid en het bevorderen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.

Lees meer: The voluntary carbon market's journey through 2023 and beyond

Base Carbon

Base Carbon is een beursgenoteerd bedrijf gevestigd in Toronto. Het bedrijf wil de kloof tussen ontwikkelaars van natuurprojecten en kapitaalmarkten overbruggen door financieel advies te geven en kopers met verkopers in contact te brengen. Het wijst rechtstreeks kapitaal toe aan natuurprojecten en bedrijven die zich op dit gebied richten.

The public companies transforming sustainability_Landscape view of rural farmlands in the northern Indian state of Uttar Pradesh_visual 3Landschap van landbouwgronden in de Noord-Indiase deelstaat Uttar Pradesh. AI gegenereerde afbeelding.

Hun aanpak is gebaseerd op de financiering van natuurlijke hulpbronnen, toegepast op de CO₂-markt om de ontwikkeling van nuttige natuurprojecten te garanderen. De evaluatie- en projectvoordelen van Base Carbon verhogen niet alleen de kwaliteit van hun projecten, maar verminderen ook de investeringsrisico's.

Lees meer: The importance of carbon offsetting in achieving net zero

Klimat X

Klimat X is genoteerd aan de Frankfurt Exchange en richt zich op exploratie en ontwikkeling op het gebied van koolstof. Het heeft tot doel natuurprojecten te ontwikkelen tegen klimaatproblemen door zich te concentreren op bosbouw- en mariene CO₂-vastleggingsprojecten. 

The public companies transforming sustainability_Mangroves ecosystem of Sierra Leone_visual 4Het ecosysteem van mangroven in Sierra Leone. AI gegenereerde afbeelding.

Met een sterk leiderschapsteam dat ervaring heeft met CO₂-markten en hulpbronnensectoren, geeft het model van Klimat X prioriteit aan de snelle ontwikkeling en diversificatie van zijn portfolio om natuurlijke uitdagingen op mondiale schaal aan te pakken.

Lees meer: De onderling verbonden wereld van CO₂: verkenning van de belangrijkste CO₂-marktconcepten

DevvStream

DevvStream, een beursgenoteerd bedrijf gevestigd in Canada, richt zich op technologie voor duurzaamheid. DevvStream ondersteunt projecten die hernieuwbare energie opwekken, de energie-efficiëntie verbeteren en koolstof vastleggen. De nadruk die het legt op technologische projecten naast natuurprojecten laat innovatie zien die aansluit bij belangrijke internationale duurzaamheidsdoelen en -normen.

The public companies transforming sustainability_Close-up of marine biodiversity_visual 5Close-up van een zeeschildpad. AI gegenereerde afbeelding.

Het bedrijfsmodel van DevvStream is gebaseerd op investeringen die rechten voor CO₂-certificaten voor een periode van 10 tot 30 jaar opleveren, waardoor het kan profiteren van de verwachte toename van de vraag naar CO₂-compensatie.

Lees meer: Optimistische groei verwacht in CO₂-markt

DGB Group

Als beursgenoteerd bedrijf, genoteerd aan Euronext Amsterdam, dat zich richt op natuurprojecten, onderscheidt DGB zich door haar directe betrokkenheid bij de ontwikkeling, financiering en het beheer ervan.

The public companies transforming sustainability_Aerial view of a tree nursery in Kenya_visual 6Luchtfoto van een boomkwekerij in Kenia. Hongera Reforestation Project, DGB.

DGB Groep is niet zomaar een bedrijf op de CO₂-markt; bij ons ligt de focus op het ongedaan maken van de aantasting van de natuur en het herstellen van de natuur op grote schaal. DGB beheert projecten gericht op CO₂-vastlegging, herstel van ecosystemen, natuurbehoud en verrijking van de biodiversiteit. Deze projecten zijn geaccrediteerd door externe verificateurs en tonen de toewijding van DGB aan het creëren van een gezonde omgeving voor de lokale bevolking. Met activiteiten verspreid over verschillende continenten, voornamelijk in Afrika, en een visie om wereldwijd uit te breiden, legt DGB de basis voor een groenere, duurzamere toekomst.

The public companies transforming sustainability_Rows of energy efficient cookstoves and local community during cookstoves distribution_visual 7Lokale mensen met rijen energiezuinige kookovens. Hongera Energy Efficient Cookstoves Project, DGB.

Anders dan bedrijven die uitsluitend projecten financieren, is DGB actief betrokken bij het ontwikkelen en beheren van projecten die tastbare natuur- en maatschappelijke voordelen opleveren. Voorbeelden van onze uitgebreide projecten zijn bebossing, herbebossing en de distributie van efficiënte kookovens die het welzijn van de lokale bevolking verbeteren. Deze betrokkenheid zorgt ervoor dat elk initiatief niet alleen bijdraagt aan de wereldwijde vermindering van de CO₂-uitstoot, maar ook de lokale bevolking en ecosystemen erbij betrekt.

Lees meer: DGB Group breidt uit naar de Franse markt

De projecten van DGB hebben een grote impact op het terugdringen van de CO₂-uitstoot en het herstellen van de natuur. Onze mijlpalen bestaan uit het planten van meer dan 31 miljoen bomen, het verkennen van 250.000 hectare land voor herstel en het naar verwachting afvangen van meer dan 60 miljoen ton CO₂. Deze initiatieven creëren ook banen en verbeteren de levensstandaard van de lokale bevolking, via extra inkomstenstromen en trainingsprogramma's. De openbare notering van DGB versterkt deze impact door transparantie en geloofwaardigheid te bieden.

DGB illustreert hoe bedrijven een centrale rol kunnen spelen in de aanpak van de CO₂-crisis via natuurprojecten. Door samen te werken met DGB dragen belanghebbenden bij aan een portfolio van projecten die niet alleen de CO₂-uitstoot opvangen of verminderen, maar ook de biodiversiteit van onze planeet herstellen en beschermen. Samen met DGB kunnen bedrijven en individuen beslissende stappen zetten in de richting van het bereiken van hun klimaatdoelen en onze planeet gezonder te maken.

Lees meer over de groene oplossingen van DGB

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group.

Lees onze andere artikelen

De CO₂-prestatieladder is een instrument om bedrijven en overheden te helpen hun CO₂-uitstoot te red..

Stadslandbouw is voedselteelt in en rond stedelijke omgevingen. Met de groeiende mondiale belangstel..

Wereldwijd zijn gebouwen verantwoordelijk voor 37% van de mondiale CO₂-uitstoot en 34% van de energi..

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een belangrijke ontwikkeling op het gebied..

Laat ons u leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.