x
LAATSTE ARTIKEL Lelijke diersoorten moeten ook worden beschermd Lees artikel

De revolutionaire ontwikkeling van de CO₂-markt

Herinnert u zich de onthulling van de iPhone in 2007 nog? Het was niet alleen een nieuw product; het herdefinieerde wat een telefoon kon doen, door communicatie, entertainment en surfen op internet samen te voegen tot één apparaat dat in een broekzak past.

Dit was niet alleen evolutie; het heeft de hele smartphone-industrie opnieuw vormgegeven. Het was het begin van de revolutie op het gebied van smart devices.

Era of revolution groundbreaking carbon market development_Macro picture of a developing leaf_visual 1_NLMacrofoto van een zich ontwikkelend blad. AI gegenereerde afbeelding. 

In dezelfde geest legde de commercialisering van het internet in 1995 de digitale basis die reuzen als Amazon, Google en Facebook zou ondersteunen, waardoor het internet een mondiale markt zou worden.

Ondertussen hebben baanbrekende veranderingen in de regelgeving, zoals de Airline Deregulation Act uit 1978, het luchtruim bevrijd, de concurrentie vergroot en vliegreizen toegankelijk gemaakt voor de massa. De wet maakte een einde aan de controle van de overheid over tarieven, routes en markttoegang (van nieuwe luchtvaartmaatschappijen), waardoor luchtvaartmaatschappijen vrijer konden concurreren en hun diensten konden diversifiëren.

Lees meer: CO₂-voetafdrukken van bedrijven: transport, evenementen en beroemdheden

In 2007 stapte Netflix over van het dvd-verhuurmodel naar streaming, waardoor de manier waarop we media consumeren permanent veranderde.

Als we terugkijken op de geschiedenis, is het duidelijk dat bepaalde momenten het begin markeren van belangrijke transformaties. Deze cruciale momenten luidden enorme uitbreidingen en transformaties op hun respectieve terreinen in, en markeerden cruciale momenten van innovatie en kansen.

De toekomst van CO₂-certificaten binnen Scope 3

Net als deze belangrijke ontwikkelingen die industrieën hebben gevormd, staat de CO₂-markt aan de vooravond van zijn eigen revolutie, vooral binnen de vrijwillige CO₂-markt (VCM). Vorig jaar hebben we de potentiële groene financiële revolutie ter waarde van 100 miljard dollar aangestipt. Het gebeurt nu!

Deze revolutie wordt teweeggebracht door de recente aankondiging van het Science Based Targets Initiative (SBTi) om Scope 3-emissies op te nemen in klimaatcertificaten. Wat betekent dit?

De SBTi is ‘s werelds belangrijkste verificateur van de klimaatdoelstellingen van bedrijven. Het is een non-profitorganisatie die bedrijven en financiële instellingen wereldwijd helpt de veranderende klimaatomstandigheden en schade aan de natuur te beperken door over te stappen naar een CO₂-arme economie. De SBTi stelt doelen en richtlijnen voor bedrijven over hoe ze hun uitstoot van broeikasgassen (BKG) kunnen verminderen in overeenstemming met de nieuwste klimaatwetenschap. Het ondersteunt bedrijven bij het stellen van nauwkeurige doelstellingen voor emissiereductie, waardoor de effectiviteit van hun klimaatstrategieën wordt vergroot. Het werkt samen met leiders als de Verenigde Naties (VN), het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WNF).

Era of revolution  groundbreaking carbon market development_View from below through tree leaves at a flying plane_visual 2Een blik van onderen door boombladeren naar een vliegtuig. AI gegenereerde afbeelding. 

Tegen eind 2023 hebben ruim 4.000 bedrijven emissiereductiedoelstellingen vastgesteld, gevalideerd door de SBTi. Enkele grote spelers zijn onder meer H&M Group, Hewlett Packard Enterprise, Levi Strauss & Co, Unilever, Burberry, Deutsche Telekom, Guess, Inter IKEA Group, L'Oréal, Nestlé, Nokia, Tesco, PepsiCo, Sony, Pfizer en Coca-Cola HBC.

Om de impact van de ontwikkeling van de SBTi om Scope 3-emissies op te nemen in CO₂-compensatiestrategieën beter uit te leggen, kunnen we bijvoorbeeld eens kijken naar de CO₂-voetafdruk van PepsiCo. In 2022 bedroeg de totale uitstoot van broeikasgassen van PepsiCo in Scope 1, 2 en 3 ongeveer 61 miljoen ton. Het overgrote deel van de CO₂-voetafdruk (93%) is afkomstig van de waardeketen (of Scope 3-emissies). Deze omvatten categorieën zoals landbouw (34%), verpakking (26%) en transport en distributie door derden (18%). Het heeft zich ertoe verbonden de absolute Scope 1- en 2-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 75% en de Scope 3-uitstoot met 40% te verminderen, op basis van het basisjaar 2015.

Het merendeel van de CO₂-emissies van alle bedrijven komt uit Scope 3, omdat dit de breedste reikwijdte van emissies is die de emissies van de hele waardeketen omvat, die gemiddeld verantwoordelijk zijn voor 5,5 keer hogere emissies dan de bedrijfsactiviteiten.

Lees meer: Uncovering the impact of Scope 3 emissions

Tot nu toe konden bedrijven zich onder de doelstellingen van de SBTi alleen richten op het verminderen (en niet compenseren) van hun emissies uit Scope 1, 2 en 3. Scope 3-emissies liggen echter niet binnen de controle van een bedrijf en zijn daarom moeilijk te verminderen . Veel bedrijven, waaronder grote mondiale spelers, hebben ambitieuze doelstellingen gesteld voor de CO₂-beperking en willen de impact ervan op alle drie de gebieden aanpakken.

Era of revolution  groundbreaking carbon market development_Close-up of a DGB member planting a tree seedling_visual 3Close-up van een DGB-lid dat een boomzaailing plant.  Hongera Reforestation Project, DGB. 

Een essentieel instrument om emissies te compenseren die niet kunnen worden verminderd of om emissies uit het verleden te compenseren zijn CO₂-certificaten, ook wel carbon units genoemd. Deze certificaten worden gegenereerd door natuurprojecten zoals de natuurprojecten van DGB Groep. Deze projecten richten zich op het verminderen of verwijderen van de CO₂-uitstoot uit de atmosfeer. De CO₂-reducties of -verwijderingen die deze projecten opleveren, worden vervolgens geverifieerd door onafhankelijke standaarden en omgezet in verhandelbare CO₂-certificaten die kunnen worden verkocht aan bedrijven die hun impact willen compenseren. Elk CO₂-certificaat vertegenwoordigt 1 ton verwijderde of vermeden CO₂-uitstoot.

CO₂-certificaten worden dus gebruikt om moeilijk te verminderen emissies te compenseren en kunnen naast CO₂-reductie vele bijkomende voordelen bieden, zoals milieu- en sociaal-economische voordelen.

Lees meer over de voordelen van onze CO₂-certificaten

Met de recente opname van Scope 3-emissies binnen certificaten kunnen bedrijven nu CO₂-certificaten gebruiken om de breedste reikwijdte van hun emissies te compenseren, dat wil zeggen Scope 3. Het stelt bedrijven in staat om uitgebreide emissiereductie- en compensatiestrategieën in hun gehele waardeketen te integreren. niet alleen voor directe emissies (Scope 1) en indirecte energie-emissies (Scope 2), maar ook voor alle andere indirecte emissies (Scope 3).

Era of revolution  groundbreaking carbon market development_Illustration describing 3 scopes_visual 4Illustratie die de 3 scopes beschrijft.

Dit betekent dat PepsiCo nu kan investeren in natuurprojecten en de gegenereerde CO₂-certificaten kan gebruiken om de impact van zijn enorme Scope 3-uitstoot van 93% te compenseren en te compenseren. Deze baanbrekende verschuiving biedt bedrijven en natuurprojectontwikkelaars dus kansen om hiervan te profiteren. Bedrijven kunnen hun Scope 3-uitstoot nu effectief aanpakken via CO₂-certificaten, en projectontwikkelaars kunnen met de financiering hun natuurprojecten en hun impact opschalen.

Wat betekent het meenemen van Scope 3-emissies voor de CO₂-markt?

Dit is een monumentale ontwikkeling die verstrekkende gevolgen zal hebben voor de CO₂-markt. Ten eerste betekent deze cruciale stap een sprong in de richting van een meer alomvattende benadering van CO₂-boekhouding, waardoor bedrijven een meer holistische benadering kunnen volgen om hun uitstoot aan te pakken. Bedrijven zullen nu de uitstoot van alle upstream- en downstream-activiteiten moeten aanpakken, van de productie van gekochte goederen en diensten tot transport en afvalverwerking. Ten tweede zal deze ontwikkeling waarschijnlijk een substantiële stijging van de vraag naar en de prijsstelling van CO₂-certificaten veroorzaken, klaar om het landschap van groene financiering opnieuw vorm te geven.

De versoepelde richtlijnen van de SBTi zullen daarmee de vraag naar vrijwillige CO₂-certificaten versterken. Het besluit signaleert een cruciale verschuiving in de richting van de acceptatie van CO₂-certificaten in de klimaatstrategieën van bedrijven, en belooft zowel de markt als het gebruik van CO₂-certificaten te stimuleren bij het bereiken van echte klimaatactie.

Deze uitbreiding zal naar verwachting de voorspelde €100 miljard aan jaaromzet binnen de CO₂-markten mobiliseren, waardoor alle activiteiten aanzienlijk zullen worden opgeschaald. Momenteel nemen 4.694 bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de jaarlijkse uitstoot van meer dan 26 miljard ton CO₂ deel aan deze markten, wat de robuuste institutionele toewijding aan duurzaam beleggen onderstreept.

Lees meer: The voluntary carbon market's journey through 2023 and beyond

Naarmate Scope 3-emissies een aandachtspunt worden, zal de vraag naar CO₂-certificaten enorm stijgen, wat waarschijnlijk de prijzen zal opdrijven en het potentieel voor winstgevendheid van vroege investeringen in deze certificaten zal vergroten. Bedrijven zullen hun strategieën rond CO₂-neutraliteit moeten verfijnen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen en te kunnen profiteren van de snelgroeiende markt voor CO₂-compensatie.

De 1.921 grootste bedrijven, gevalideerd door de SBTi, stoten jaarlijks 7,2 miljard ton CO₂ uit. Het compenseren van slechts 20% van hun uitstoot vertaalt zich in 1,4 miljard ton CO₂, wat potentieel jaarlijks tussen de €7 miljard en €20 miljard aan klimaatfinanciering kan mobiliseren. Als we de 2.773 bedrijven met zelfverklaarde doelstellingen, die verantwoordelijk zijn voor 18,8 miljard ton CO₂, meerekenen, zou de potentiële markt alleen al van deze organisaties jaarlijks meer dan 100 miljard euro kunnen bedragen. Als deze bedrijven ook nog eens 20% van hun uitstoot compenseren, zou dit jaarlijks 3,76 miljard ton CO₂-certificaten extra opleveren, waardoor de markt drastisch wordt uitgebreid en de vraag naar CO₂-certificaten toeneemt.

Lees meer: Optimistische groei verwacht in CO₂-markt

Als we nadenken over deze monumentale verschuiving in de CO₂-markt, kunnen we zien dat deze de impact van andere historische mijlpalen weerspiegelt. Deze ontwikkeling is het begin van een groene financiële revolutie die belooft klimaatactie in de bedrijfswereld opnieuw te definiëren.

DGB Group omarmt de toekomst met duurzaam beleggen

De opname van Scope 3-emissies door de SBTi vertegenwoordigt een monumentale verschuiving in het landschap van de CO₂-markten, parallel aan eerdere transformatieve momenten van innovatie. Door de toepasbaarheid van CO₂-certificaten uit te breiden naar uitgebreide emissies in de waardeketen, faciliteert de SBTi niet alleen een uitgebreider raamwerk voor CO₂-neutraliteit, maar vergroot ze ook de effectiviteit en het bereik van CO₂-marktmechanismen.

Deze strategische stap zal naar verwachting een aanzienlijke stijging van de vraag naar CO₂-certificaten veroorzaken, onderstreept door verhoogde marktactiviteit en grotere economische doorvoer in de snelgroeiende sector van groene financiering.

Deze ontwikkeling markeert een enorme fase in de CO₂-markten, die substantiële economische kansen belooft en duurzame activiteiten wil bevorderen binnen de bedrijfsstrategie.

Era of revolution  groundbreaking carbon market development_Bulindi chimpanzee in its natural habitat_visual 5Bulindichimpansee in zijn natuurlijke habitat. Bulindi Chimpanzee Habitat Restoration Project, DGB.

DGB Group grijpt deze kans aan en loopt voorop bij het leveren van CO₂-certificaten met hoge integriteit die aansluiten bij de groeiende marktbehoeften en de toegenomen vraag. Onze CO₂-voetafdrukcalculator en geverifieerde CO₂-certificaten zijn ontworpen om te voldoen aan de strenge criteria van Scope 3-emissies en bieden bedrijven een betrouwbaar traject om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Door te investeren in natuurprojecten met een verifieerbare impact helpen de CO₂-certificaten van DGB bedrijven niet alleen om de uitstoot van hun gehele waardeketen te compenseren, maar dragen ze ook bij aan de mondiale inspanningen voor klimaatbehoud. Deze aanpak zorgt ervoor dat onze klanten niet alleen CO₂-compensatie kopen, maar actief deelnemen aan zinvolle klimaatactie die aansluit bij de nieuwste normen en regelgeving op de CO₂-markt.

Meet uw CO₂-voetafdruk

Nu de vraag naar CO₂-certificaten toeneemt, positioneert DGB's toewijding aan hoogwaardige en impactvolle oplossingen ons als een belangrijke speler in het ondersteunen van bedrijven bij het navigeren door de zich ontwikkelende klimaatfinanciering. Via onze projecten, producten en diensten helpen we bedrijven bij het begrijpen en inzetten voor klimaatverbetering, het beoordelen van hun CO₂-voetafdruk, het ontwikkelen van strategieën voor klimaatoplossingen en het transparant communiceren van hun voortgang op het gebied van duurzaamheid.

Met deze monumentale verschuiving in de CO₂-markt en de revolutie in de toepassing van CO₂-certificaten is het nu tijd om te profiteren van de CO₂-markt. Of u nu een investeerder bent die wil investeren in groene obligaties die natuurprojecten financieren, een organisatie die uw CO₂-voetafdruk wil meten en compenseren met CO₂-certificaten, of een individu dat wil bijdragen aan de natuur door het planten van bomen, wij hebben de oplossing voor u. Met ons aanbod aan groene oplossingen kunt u vandaag nog actie ondernemen om een positieve impact op het klimaat te maken en te profiteren van de baanbrekende uitbreiding van de CO₂-markt.

Lees meer over de CO₂-certificaten van DGB

Voordat u gaat...

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group.

Lees onze andere artikelen

Biodiversiteit houdt ecosystemen bij elkaar. Het omvat talloze soorten, die elk op unieke wijze bijd..

Welkom bij onze gids over de CO₂-voetafdruk, de fundamentele stap voor bedrijven die duurzaamheid na..

Op zondag 25 februari 2024 verscheen commercieel directeur van DGB Group Rob Jansen op de Nederlands..

Laat ons u leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.