x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

Duurzaamheid: een betere toekomst, maar hoe?

Duurzaamheid is de afgelopen jaren een modewoord geworden. Maar het is veel meer dan alleen een etiket op een product. Het is een manier van leven. Laten we dieper ingaan op de manier waarop we samen aan een duurzame toekomst kunnen bouwen.


  • Deel dit artikel:

Waarom is duurzaamheid belangrijk?

Nu we ons de impact van ons handelen op het milieu en toekomstige generaties realiseren, is duurzaamheid in de wereld van vandaag een van de belangrijkste kwesties geworden. Onze planeet wordt geconfronteerd met complexe en onderling verbonden uitdagingen, zoals de uitputting van hulpbronnen, het verlies aan biodiversiteit en de aantasting van het milieu. Door duurzame praktijken toe te passen en actie te ondernemen op zowel individueel als collectief niveau, kunnen we werken aan een betere toekomst.

Sustainability_bee_visual 1
Bij op een koolzaadbloem.

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid verwijst naar het vermogen om in de behoeften van de huidige generatie te voorzien zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Met andere woorden, het gaat om het vinden van een evenwicht tussen economische, sociale en ecologische factoren om ervoor te zorgen dat hulpbronnen worden gebruikt op een manier die niet alleen ecologisch verantwoord is, maar ook sociaal rechtvaardig en economisch levensvatbaar op de lange termijn.

Het belang van duurzaamheid voor een betere toekomst

Duurzaamheid is essentieel voor het creëren van een betere toekomst omdat het de uitdagingen die we uitgebreid aanpakken. Milieubescherming is een essentieel onderdeel van duurzaamheid. Het richt zich op het behoud van de natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen die het leven op onze planeet ondersteunen. Duurzaamheid verwijst echter niet alleen naar het beschermen van het milieu - het richt zich ook op het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en economische levensvatbaarheid.

Door een eerlijker en rechtvaardiger samenleving te creëren en duurzame bedrijfspraktijken aan te nemen, kunnen we economische kansen creëren die zowel de planeet als onze gemeenschappen ten goede komen. Bovendien kunnen we door vandaag duurzame praktijken te omarmen, onze samenlevingen en economieën toekomstbestendig maken tegen waarschijnlijke toekomstige uitdagingen. Daarom biedt duurzaamheid een uitgebreid kader voor het creëren van een veerkrachtige, rechtvaardige en welvarende wereld die iedereen ten goede komt, zowel nu als in de toekomst.

Lees meer: Hoe u voorop kunt blijven lopen op het gebied van duurzaamheid

DGB Group erkent het belang van het integreren van duurzaamheid in alle aspecten van ons leven om evenwicht te garanderen voor zowel menselijke activiteiten als het milieu.

Sustainability_Kenya cookstoves project_visual 2
Lokale mensen ontvangen een energiezuinige kookoven - Hongera Energy Efficient Cookstoves Project, Kenia, DGB.

Lees hier meer over onze visie

De drie pilaren van de duurzaamheid

1. Klimaatduurzaamheid

Klimaatduurzaamheid verwijst naar het vermogen om de gezondheid en productiviteit van natuurlijke ecosystemen op lange termijn te handhaven. Het houdt in dat natuurlijke hulpbronnen op een manier worden gebruikt die het klimaat niet degradeert of uitput, maar in plaats daarvan ervoor zorgt dat deze hulpbronnen beschikbaar blijven voor toekomstige generaties.

Klimaatduurzaamheid is gebaseerd op het principe dat we natuurlijke hulpbronnen moeten gebruiken op een tempo dat hen in staat stelt om op natuurlijke wijze te regenereren en aan te vullen zonder langetermijnschade of schade aan het milieu te veroorzaken. Dit houdt in dat we economische en sociale behoeften in balans brengen met het behoud van ecosystemen, biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen.

Bepaalde manieren waarop we kunnen handelen om klimaatduurzaamheid te waarborgen, omvatten het beschermen van natuurlijke hulpbronnen en het verminderen van onze klimaatimpact.

Lees meer: Duurzaamheid stimuleren: Dubai lanceert innovatief handelscentrum voor CO₂-certificaten

Het belang van het beschermen van natuurlijke hulpbronnen

Het beschermen van natuurlijke hulpbronnen is essentieel voor milieuduurzaamheid en ons welzijn als samenleving. Natuurlijke hulpbronnen voorzien ons van het voedsel dat we eten, het water dat we drinken en de lucht die we inademen. Ze ondersteunen ook economische activiteiten zoals landbouw, mijnbouw en bosbouw. Natuurlijke hulpbronnen zijn echter eindig. Als we doorgaan met het onduurzaam uitputten ervan, lopen we het risico de ecosystemen die het leven op onze planeet ondersteunen te beschadigen.

Door natuurlijke hulpbronnen te beschermen en ze op duurzame wijze te gebruiken, kunnen we ervoor zorgen dat ze er ook zullen zijn voor toekomstige generaties. Bovendien kan het beschermen van natuurlijke hulpbronnen helpen om de impact van veranderende milieusituaties te beperken, de luchten waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. Over het geheel genomen is het beschermen van natuurlijke hulpbronnen van vitaal belang voor het bevorderen van milieuduurzaamheid en het waarborgen van de langetermijngezondheid en het welzijn van onze planeet en haar bewoners.

Bij DGB zijn onze projecten gebaseerd op een langetermijnvisie: een impact maken die voortdurend ten goede komt aan de generaties die komen.

Sustainability_corn field_visual 3
Jonge, groene maïszaailing op een akker.

Lees meer over onze projecten

Hoe u de impact op het klimaat kunt verminderen

Groene stroom

Groene energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht zijn essentieel voor het verminderen van onze impact op het milieu. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen, die eindig en niet-hernieuwbaar zijn, zijn groene energiebronnen overvloedig aanwezig, schoon en hebben ze een lagere ecologische voetafdruk. Door over te stappen op groene stroom kunnen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen, de energiezekerheid vergroten en de economische groei op bepaalde gebieden stimuleren.

Lees meer over het verleden en de toekomst van duurzame energie

Duurzame landbouw

Duurzame landbouw is een essentieel onderdeel van ecologische duurzaamheid. Het gaat om het gebruik van landbouwpraktijken die de gezondheid van de bodem beschermen, het waterverbruik verminderen en het gebruik van pesticiden en meststoffen minimaliseren. Duurzame landbouw bevordert ook de biodiversiteit, behoudt natuurlijke hulpbronnen en vermindert de CO2-uitstoot.

Lees meer: Mongoolse bodem moet worden hersteld voor landbouw en CO₂-certificaten

Door duurzame landbouw toe te passen, kunnen we voedsel produceren op een ecologisch verantwoorde, sociaal rechtvaardige en economisch haalbare manier. Duurzame landbouw helpt ook de voedselzekerheid te bevorderen, de plattelandsontwikkeling te versterken en de gezondheid en het welzijn van boeren en gemeenschappen te verbeteren.

Sustainability_Kenya cookstoves project_visual 4-1
Lokale vrouw oogst tarwe - Hongera Energy Efficient Cookstoves Project, Kenia, DGB.

Afvalvermindering en recycling

Afvalvermindering en recycling zijn cruciaal voor het verminderen van onze impact op het milieu. Door afval te verminderen, minimaliseren we de hulpbronnen die we gebruiken, verminderen we de vervuiling en besparen we energie. Recycling vermindert ook de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat, wat kan helpen de CO2-uitstoot te verminderen en de ecologische duurzaamheid te bevorderen.

Door afvalreductie- en recyclingpraktijken toe te passen, kunnen we onze impact op het milieu verminderen, natuurlijke hulpbronnen behouden en een circulaire economie bevorderen waarin afval tot een minimum wordt beperkt en hulpbronnen worden hergebruikt en gerecycled.

2. Economische duurzaamheid

Economische duurzaamheid verwijst naar het vermogen van een economie om op de lange termijn haar productiviteit en groei te behouden, terwijl ervoor wordt gezorgd dat haar middelen verantwoord en efficiënt worden gebruikt. Economische duurzaamheid houdt in dat economische groei in evenwicht wordt gebracht met milieuen sociale zorgen. Het vereist het gebruik van hulpbronnen en de productie van goederen en diensten op een manier die de mogelijkheid van toekomstige generaties om te gedijen en te floreren niet in gevaar brengt.

Economische duurzaamheid omvat ook het creëren van inclusieve, rechtvaardige en sociaal verantwoorde kansen voor economische groei en welvaart. Dit kan het investeren in onderwijs, infrastructuur en onderzoek en ontwikkeling omvatten, evenals het bevorderen van ondernemerschap, innovatie en verantwoorde zakelijke praktijken. Over het algemeen is economische duurzaamheid bedoeld om een veerkrachtige en dynamische economie te creëren die iedereen ten goede komt, nu en in de toekomst.

Bepaalde strategieën om economische duurzaamheid te waarborgen omvatten het creëren van een stabiele economie, het bevorderen van maatschappelijk verantwoord beleggen, het ondersteunen van lokale bedrijven en het zorgen voor eerlijke lonen.

Lees meer: Investeren in stijgende CO₂-prijzen: CO₂-certificaatfutures, aandelen en ETF's

Het belang van het creëren van een stabiele economie

Het creëren van een stabiele economie is cruciaal voor het bevorderen van langetermijn duurzame ontwikkeling en het waarborgen van het welzijn van individuen en gemeenschappen. Een stabiele economie kan zorgen voor baanzekerheid, inkomensstabiliteit en toegang tot middelen en kansen, wat essentieel is voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van individuen en gemeenschappen. Stabiele economieën stimuleren ook investeringen, innovatie en ondernemerschap, wat nieuwe bedrijven, banen en producten kan creëren.

Bovendien kunnen stabiele economieën een basis bieden voor het aanpakken van milieu- en sociale uitdagingen, omdat ze middelen en infrastructuur bieden voor het implementeren van duurzame oplossingen. DGB is van mening dat een stabiele economie essentieel is voor het creëren van een duurzame toekomst die het welzijn van mensen en de planeet bevordert. Daarom zijn onze projecten ontworpen om lokale gemeenschappen en ecosystemen te ondersteunen en te versterken.

Lees meer over hoe onze projecten lokale bevolkingen beïnvloeden

Hoe bevordert men economische duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is een beleggingsstrategie die naast financiële rendementen ook rekening houdt met milieu-, sociale en governance (ESG) factoren. MVB stelt beleggers in staat om sociaal en milieuvriendelijke bedrijven te steunen en tegelijkertijd winst te genereren.

Door te investeren in bedrijven die een positieve invloed hebben op de samenleving en het milieu, bevordert MVB economische duurzaamheid door verantwoorde bedrijfspraktijken aan te moedigen en economische kansen te creëren die zowel mensen als de planeet ten goede komen.

Om onze projecten te ondersteunen, nodigen geïnteresseerde partijen uit om meer te leren over onze groene obligaties. Ze bieden een rendement van 8% op de investering en zijn gericht op het ondersteunen van de implementatie en opschaling van onze op natuur gebaseerde oplossingen.

Ontdek onze groene obligaties

Lokale bedrijven ondersteunen

Het ondersteunen van lokale bedrijven is een essentieel onderdeel van economische duurzaamheid. Dergelijke bedrijven hebben vaak lokale werknemers in dienst en betrekken hun materialen en benodigdheden lokaal, waardoor ze de lokale economie helpen ondersteunen en banen creëren. Door lokale bedrijven te ondersteunen kunnen we de transportgerelateerde uitstoot verminderen en kansen creëren voor ondernemerschap en innovatie. Bovendien kan het ondersteunen van lokale bedrijven helpen sterkere gemeenschappen op te bouwen, de sociale cohesie te versterken en een gevoel van eigenaarschap en trots in de lokale economie te bevorderen.

Eerlijke arbeidspraktijken

Eerlijke arbeidspraktijken omvatten niet alleen eerlijke lonen, maar ook veilige werkomstandigheden en een waardige en respectvolle behandeling. Door eerlijke arbeidspraktijken te bevorderen creëren we meer inclusieve en rechtvaardige economieën waar werknemers, bedrijven en de samenleving als geheel van profiteren. Eerlijke arbeidspraktijken kunnen ook helpen het risico op sociale onrust te verminderen, de productiviteit te verbeteren en de reputatie en het concurrentievermogen van bedrijven te vergroten. Over het geheel genomen zijn eerlijke arbeidspraktijken essentieel voor het creëren van een duurzame economie waar iedereen profijt van heeft, nu en in de toekomst.

Sustainability_Sawa afforestation project_visual 5
Theo Oben met CEO Selwyn Duijvestijn op nieuw gegraven wegen - Greenzone Afforestation Project, Kameroen, DGB.

Bomen planten met DGB: steun met ons de lokale bevolking

3. Sociale duurzaamheid

Sociale duurzaamheid verwijst naar het vermogen van een samenleving om aan de behoeften van haar leden te voldoen en tegelijkertijd de sociale cohesie, gelijkheid en diversiteit op de lange termijn te behouden. Het gaat erom ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot fundamentele mensenrechten, waaronder gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid, maar ook dat aan hun culturele en sociale behoeften wordt voldaan. Sociale duurzaamheid omvat ook het bevorderen van sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en menselijke waardigheid, evenals het behoud van cultureel erfgoed en diversiteit. Sociale duurzaamheid heeft tot doel een rechtvaardige, rechtvaardige en inclusieve samenleving te creëren waarin iedereen kan gedijen en zijn volledige potentieel kan bereiken, nu en in de toekomst.

Methoden die de toepassing van sociale duurzaamheid in het dagelijks leven ondersteunen, zijn gebaseerd op het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en gelijkheid, het ondersteunen van gemeenschapsbetrokkenheid, universele toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en het vieren van diversiteit door inclusie.

Het belang van het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en gelijkheid

Het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en gelijkheid is essentieel voor het bereiken van sociale duurzaamheid. Wanneer we sociale rechtvaardigheid en gelijkheid bevorderen, zorgen we ervoor dat iedereen gelijke toegang heeft tot fundamentele mensenrechten, waaronder gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid, ongeacht ras, geslacht, etniciteit of sociale klasse. Bovendien helpt het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en gelijkheid sociale ongelijkheden, zoals armoede en uitsluiting, te verminderen, wat kan leiden tot sociale onrust, politieke instabiliteit en economische inefficiëntie.

Hoe bevordert men de sociale duurzaamheid

Betrokkenheid van de gemeenschap

Betrokkenheid van de gemeenschap zijn essentieel voor het bevorderen van sociale duurzaamheid. Door leden van de gemeenschap te betrekken bij besluitvormingsprocessen kunnen we ervoor zorgen dat hun behoeften en zorgen worden aangepakt en dat beleid en programma's worden ontworpen om aan hun behoeften te voldoen. Bovendien helpen betrokkenheid en betrokkenheid bij de gemeenschap bij het opbouwen van sociale cohesie, het bevorderen van solidariteit en het creëren van een gevoel van eigenaarschap en trots in de gemeenschap. Dit alles kan leiden tot meer sociaal kapitaal, een beter welzijn en een duurzamere en veerkrachtigere samenleving.

Toegang tot onderwijs en gezondheidszorg
Toegang tot onderwijs en gezondheidszorg is van cruciaal belang voor het bevorderen van sociale duurzaamheid. Onderwijs biedt individuen de kennis, vaardigheden en kansen om volledig te participeren in de samenleving, hun doelen te bereiken en bij te dragen aan de gemeenschap. Gezondheidszorg zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot essentiële medische zorg, ongeacht of hij of zij dit kan betalen. Dit kan de ongelijkheid op gezondheidsgebied helpen verkleinen en het algehele welzijn verbeteren. Door de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg te bevorderen, kunnen we een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving creëren waarin iedereen de kans heeft om te gedijen.

Sustainability_Kenya cookstoves project_visual 6
Lokale betrokkenheid - Hongera Energy Efficient Cookstoves Project, Kenia, DGB.

Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie zijn essentieel voor het bevorderen van sociale duurzaamheid. Door diversiteit te omarmen, erkennen en respecteren we de verschillen binnen onze samenleving, inclusief verschillen in cultuur, taal, religie en etniciteit. Het bevorderen van inclusie zorgt ervoor dat iedereen zich gewaardeerd en betrokken voelt, ongeacht achtergrond of identiteit. Dit helpt sociale uitsluiting, discriminatie en vooroordelen terug te dringen en creëert een meer samenhangende en harmonieuze samenleving. Bovendien bevorderen diversiteit en inclusie creativiteit en innovatie door verschillende perspectieven en ervaringen samen te brengen om complexe problemen op te lossen en nieuwe kansen te creëren.

Lees meer: Hoe u voorop kunt blijven lopen op het gebied van duurzaamheid 

Integreer bomen in uw bedrijf

Wij kunnen uw bedrijf helpen duurzamer te worden door bomen in uw bedrijf te integreren.

Duurzaamheid in verschillende industrieën

Duurzaamheid in landbouw- en voedselsystemen

Duurzaamheid in landbouw- en voedselsystemen omvat het gebruik van praktijken die ecologische, economische en sociale duurzaamheid bevorderen bij de productie en distributie van voedsel. Dit omvat natuurbehoudslandbouw, geïntegreerde plaagbestrijding, precisielandbouw, agroforestry, duurzaam veebeheer, duurzame visserij en lokale en regionale voedselsystemen. Door deze duurzame praktijken toe te passen, zorgen we ervoor dat onze voedselproductie en -consumptie duurzaam, rechtvaardig en veerkrachtig zijn.

Waarom is duurzame landbouw belangrijk?

Duurzame landbouw is essentieel voor het bevorderen van ecologische, economische en sociale duurzaamheid. Het maakt gebruik van landbouwpraktijken die het milieu beschermen, natuurlijke hulpbronnen behouden en de gezondheid en het welzijn van boeren en gemeenschappen bevorderen. Duurzame landbouw helpt de negatieve gevolgen van de landbouw voor het milieu, zoals bodemerosie, watervervuiling en CO₂-uitstoot, te verminderen, terwijl de biodiversiteit en ecosysteemdiensten worden bevorderd. Bovendien verhoogt duurzame landbouw de productiviteit en winstgevendheid voor boeren, terwijl het ervoor zorgt dat ze toegang hebben tot markten en kunnen voldoen aan de veranderende eisen van consumenten. Ten slotte verbetert duurzame landbouw de gezondheid en het welzijn van gemeenschappen door toegang te bieden tot gezond en voedzaam voedsel, de voedselzekerheid te bevorderen en lokale economieën te ondersteunen. Over het geheel genomen is duurzame landbouw essentieel voor het creëren van een duurzamer en veerkrachtiger voedselsysteem waar iedereen baat bij heeft.

Hoe bevordert men duurzame landbouw

Biologische landbouw

Biologische landbouw is een duurzame landbouwpraktijk die natuurlijke inputs en processen gebruikt om gewassen en vee te produceren. De biologische landbouw vermijdt synthetische pesticiden, meststoffen en genetisch gemodificeerde organismen (GGO's), maar richt zich in plaats daarvan op het opbouwen van een gezonde bodem, het bevorderen van de biodiversiteit en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Biologische landbouw helpt de negatieve gevolgen van de landbouw voor het milieu, zoals bodemerosie, watervervuiling en CO₂-uitstoot, te verminderen, terwijl het dierenwelzijn en de menselijke gezondheid worden bevorderd. Bovendien kan biologische landbouw winstgevender zijn, omdat biologische producten vaak een hogere prijs op de markt vragen en toegang kunnen bieden tot nieuwe markten en consumenten.

Regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw is een holistische landbouwaanpak die zich richt op het herstel van de bodemgezondheid, het bevorderen van de biodiversiteit en het verbeteren van ecosysteemdiensten. Regeneratieve landbouw omvat praktijken zoals vruchtwisseling, bodembedekkers, landbouw zonder grondbewerking en de integratie van vee in teeltsystemen. Deze praktijken helpen CO₂ in de bodem vast te leggen, erosie te verminderen en de biodiversiteit te bevorderen. Regeneratieve landbouw kan ook de veerkracht van landbouwsystemen verbeteren door het waterhoudend vermogen te vergroten en de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Bovendien kan regeneratieve landbouw de winstgevendheid en economische duurzaamheid van landbouwactiviteiten verbeteren door de inputkosten te verlagen en de opbrengsten te verhogen.

Agroforestry

Agroforestry is een duurzaam landgebruiksysteem dat bomen combineert met gewassen of vee. Agroforestry-systemen bieden een scala aan ecosysteemdiensten, zoals bodembehoud, CO₂-vastlegging, behoud van biodiversiteit en waterbeheer. Agroforestry kan ook de productiviteit en winstgevendheid van landbouwsystemen verbeteren door extra inkomstenbronnen aan te bieden, zoals hout, fruit, noten en andere niet-hout bosproducten. Bovendien kan agroforestry de veerkracht van landbouwsystemen tegen veranderende klimaatomstandigheden verbeteren, de impact van extreme weersomstandigheden, zoals droogtes en overstromingen, verminderen en schaduw en beschutting bieden aan gewassen en vee.

Sustainability_ Irrigation system_visual 7
Irrigatiesysteem geeft planten water.

Lees meer: Wat is duurzaam landbeheer?

Duurzaamheid in transport

Duurzame transport omvat het gebruik van activiteiten die ecologische, economische en sociale duurzaamheid in het verkeer van goederen en mensen bevorderen. Het omvat het gebruik van alternatieve brandstoffen en efficiënte voertuigen, het bevorderen van openbaar en actief vervoer, het implementeren van beheer van de transportvraag en het ontwerpen van duurzame infrastructuur. Door deze duurzame praktijken toe te passen, kunnen we onze impact op het milieu verminderen, geld besparen en sociale gelijkheid en mobiliteit bevorderen.

Het belang van het terugdringen van de uitstoot

Het terugdringen van de uitstoot in de transportsector is van cruciaal belang omdat de transportsector een belangrijke bijdrage levert aan de CO₂-uitstoot, die een belangrijke aanjager is van veranderende klimaten. Door de uitstoot in de transportsector te verminderen, verminderen we de frequentie van extreme weersomstandigheden, de stijgende zeespiegel en verstoringen van ecosystemen. Bovendien verbetert het verminderen van de transportuitstoot, de luchtkwaliteit en de volksgezondheid, aangezien de uitstoot van het transport leiden tot ademhalingsproblemen en andere gezondheidsproblemen. Ten slotte leidt het terugdringen van transportemissies tot kostenbesparingen, omdat het de brandstofkosten verlaagt en de efficiëntie van transportsystemen verbetert.

Bereken vandaag nog uw CO₂-voetafdruk

Hoe duurzaam transport te bevorderen

Electrische voortuigen

Elektrische voertuigen (EV’s) zijn een belangrijke manier om duurzaam transport te bevorderen. Ze stoten minder CO₂-uitstoot en andere verontreinigende stoffen uit dan traditionele voertuigen op benzine, wat de impact van het transport op het milieu en de volksgezondheid helpt verminderen. Bovendien besparen elektrische voertuigen bestuurders geld op brandstofkosten en onderhoud, omdat ze minder bewegende delen hebben dan voertuigen op benzine. Sommige overheden en bedrijven promoten actief het gebruik van elektrische voertuigen door stimulansen te bieden voor de aankoop ervan, oplaadinfrastructuur te installeren en het publieke bewustzijn over de voordelen ervan te bevorderen.

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer, zoals bussen, treinen en metro's, is een belangrijke manier om duurzaam vervoer te bevorderen. Het bevorderen van het openbaar vervoer vermindert het aantal auto’s op de weg, waardoor de verkeersopstoppingen, de CO2-uitstoot en de luchtvervuiling afnemen. Openbaar vervoer kan ook kosteneffectiever zijn dan autorijden, vooral in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Overheden en bedrijven kunnen het openbaar vervoer bevorderen door te investeren in infrastructuur, subsidies te verstrekken en de toegang en het gemak te verbeteren.

Actief transport

Actief transport betekent wandelen en fietsen. Door actief transport te bevorderen, verminderen we de afhankelijkheid van auto's en ander gemotoriseerd transport, verminderen we de CO2-uitstoot en verbeteren we de volksgezondheid. Bovendien kan actief transport een kosteneffectieve en plezierige manier van reizen zijn.

Duurzaamheid in de bouw en gebouwen

Duurzame praktijken in de bouw en gebouwen omvatten het gebruik van technieken en materialen die de ecologische, economische en sociale duurzaamheid in de gebouwde omgeving bevorderen. Het omvat het gebruik van duurzame materialen, zoals gerecyclede en lokaal geproduceerde materialen, het verbeteren van de energie-efficiëntie door ontwerp en isolatie, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, en het implementeren van strategieën voor waterbehoud en -beheer.

Duurzame bouwpraktijken bevorderen ook de sociale gelijkheid door veilige, gezonde en betaalbare huisvesting en werkruimtes te bieden. Door duurzame praktijken in de bouw en gebouwen toe te passen, verminderen we onze impact op het milieu, verlagen we de energiekosten, verbeteren we de volksgezondheid en bevorderen we sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid.

Waarom we ons energieverbruik moeten verminderen

De energieproductie draagt aanzienlijk bij aan de CO₂-uitstoot. Het verminderen van ons energieverbruik kan onze ecologische voetafdruk verkleinen en onze impact op het milieu verkleinen. Bovendien verlaagt het verminderen van het energieverbruik de energiekosten en verbetert het de energiezekerheid door onze afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen zoals olie en gas te verminderen. Eenvoudige handelingen zoals het uitschakelen van verlichting en elektronica wanneer deze niet worden gebruikt, het gebruik van energiezuinige apparaten en voertuigen en het verbeteren van de isolatie van gebouwen kunnen het energieverbruik verminderen en de duurzaamheid bevorderen.

Hoe duurzame constructie en gebouwen te bevorderen

Groene bouwmaterialen

Groene bouwmaterialen zijn een essentieel onderdeel van duurzaam bouwen en bouwen. Deze materialen zijn milieuvriendelijk en duurzaam gedurende hun hele levenscyclus, van productie tot verwijdering. Hierbij kan het gaan om materialen gemaakt van gerecycled materiaal, duurzaam geoogst hout en productieprocessen met een lage impact. Het gebruik van groene bouwmaterialen vermindert onze impact op het milieu en bevordert de duurzaamheid in de gebouwde omgeving.

Energiezuinig ontwerp

Energiezuinig ontwerp is een ander cruciaal onderdeel van duurzame constructie en gebouwen. Het gaat om het ontwerpen van gebouwen met minder energie door verbeterde isolatie, natuurlijke ventilatie en efficiënte verlichtingssystemen. Door gebouwen energie-efficiënt te ontwerpen, verminderen we het energieverbruik en de daarmee samenhangende kosten en bevorderen we tegelijkertijd de ecologische duurzaamheid.

Duurzame groenvoorziening

Duurzame groenvoorziening is ook een belangrijk middel om de duurzaamheid in de gebouwde omgeving te bevorderen. Het gaat om het gebruik van planten en landschapsstrategieën die minder water en onderhoud vereisen en het bevorderen van de biodiversiteit. Duurzame groenvoorziening kan ook helpen de stedelijke hitte-eilandeffecten te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren, wat leidt tot een gezonder en duurzamer milieu.

Lees meer: Innovatieve structuren voor groene obligaties

Uitdagingen voor duurzaamheid

Klimaatinstabiliteit

Klimaatinstabiliteit verwijst naar onvoorspelbare en extreme veranderingen in klimaatpatronen. Deze veranderingen omvatten frequentere en ernstigere weersomstandigheden zoals droogtes, overstromingen, hittegolven en orkanen. Klimaatinstabiliteit kan ook leiden tot veranderingen in ecosystemen en habitats, waardoor veel planten- en diersoorten met uitsterven worden bedreigd. De toenemende frequentie en intensiteit van klimaatinstabiliteitsgebeurtenissen vormen aanzienlijke uitdagingen voor menselijke samenlevingen, omdat ze aanzienlijke economische en sociale ontwrichting, ontheemding en verlies van mensenlevens kunnen veroorzaken. Het aanpakken van de klimaatinstabiliteit vereist dringende en gecoördineerde actie om de CO2-uitstoot te verminderen en de duurzaamheid in alle aspecten van de samenleving te bevorderen.

Klimaatinstabiliteit aanpakken

Het aanpakken van klimaatinstabiliteit is om verschillende redenen cruciaal. Ten eerste vormen extreme weersomstandigheden en andere gevolgen van klimaatinstabiliteit aanzienlijke risico's voor menselijke samenlevingen, waaronder schade aan de infrastructuur, verlies van mensenlevens en economische ontwrichting. Ten tweede zorgt de instabiliteit van het klimaat ervoor dat veel planten- en diersoorten met uitsterven worden bedreigd, wat leidt tot een aanzienlijk verlies aan biodiversiteit. Ten derde houdt klimaatinstabiliteit verband met de toenemende CO₂-uitstoot, die bijdragen aan veranderende klimaten en milieuomstandigheden. Als we de klimaatinstabiliteit niet aanpakken, riskeren we onomkeerbare schade aan de planeet en de systemen die het leven op aarde ondersteunen. Ten slotte biedt het aanpakken van de klimaatinstabiliteit een kans om een duurzamere en rechtvaardigere toekomst voor iedereen te creëren, waarbij innovatie, economische groei en sociale vooruitgang worden bevorderd waar de huidige en toekomstige generaties van profiteren.

Hoe vermindert men uitstoot

Er zijn verschillende manieren om de CO₂-uitstoot te verminderen. Ze vereisen allemaal gecoördineerde actie op individueel, gemeenschaps- en mondiaal niveau. De meest effectieve manieren om de CO₂-uitstoot te verminderen zijn onder meer het overstappen op hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-, wind- en geothermische energie; het bevorderen van energie-efficiëntie door maatregelen zoals de isolatie van gebouwen en energiezuinige apparaten; het verbeteren van openbaarvervoersystemen; het verminderen van de afhankelijkheid van persoonlijke voertuigen; en het aannemen van duurzame praktijken in de landbouw, bosbouw en landgebruik.

Bovendien kunnen individuen en organisaties hun ecologische voetafdruk verkleinen door afval te minimaliseren, het waterverbruik te verminderen en beleid te ondersteunen dat prioriteit geeft aan duurzaamheid en natuurbehoud. Gezamenlijk kunnen deze inspanningen de CO₂-uitstoot aanzienlijk verminderen en een duurzamere toekomst voor iedereen creëren.

Integreer bomen in uw bedrijf en breng echte verandering tot stand

Verlies van biodiversiteit

Biodiversiteitsverlies verwijst naar de afname van de verscheidenheid en overvloed aan planten- en diersoorten in een bepaald ecosysteem of over de hele planeet. Dit verlies wordt vaak veroorzaakt door menselijke activiteiten zoals ontbossing, vervuiling en overbevissing. Het kan het functioneren van ecosystemen, de menselijke gezondheid en de algehele gezondheid van de planeet aanzienlijk beïnvloeden.

Sustainability_elephant_visual 8Afrikaanse olifant die door het bushveld zwerft.

Het behoud van de biodiversiteit

Het behoud van de biodiversiteit is de basis van gezonde ecosystemen en hun diensten, zoals schone lucht en water, nutriëntenkringloop en bestuiving. Biodiversiteit heeft ook directe en indirecte economische waarde, omdat het hulpbronnen levert voor voedsel, medicijnen en andere producten en industrieën zoals toerisme en recreatie ondersteunt. Bovendien heeft biodiversiteit een intrinsieke waarde als bron van schoonheid, verwondering en inspiratie.

Het is een belangrijk onderdeel van de culturele en spirituele identiteit voor veel mensen en gemeenschappen over de hele wereld. Het behoud van de biodiversiteit is daarom van cruciaal belang voor het behoud van de gezondheid en het welzijn van de planeet en al haar bewoners, nu en in de toekomst.

Lees meer: Gelukkig Toe Biesjwat: het nieuwjaar der bomen

Hoe beschermt en herstelt men ecosystemen

Het beschermen en herstellen van ecosystemen is essentieel voor het behoud van de biodiversiteit, het verzachten van veranderende milieuomstandigheden en het waarborgen van het welzijn van menselijke samenlevingen. Eén manier om ecosystemen te beschermen is door inspanningen voor natuurbehoud, zoals het instellen van beschermde gebieden, het herstellen van aangetaste habitats en het verminderen van de bedreigingen door invasieve soorten, vervuiling en overexploitatie.

Een andere manier is het bevorderen van duurzame praktijken op het gebied van landgebruik, zoals agroforestry, biologische landbouw en duurzame bosbouw, die ecosysteemdiensten in stand houden of verbeteren en tegelijkertijd het menselijk levensonderhoud ondersteunen. Het herstellen van aangetaste ecosystemen is ook belangrijk, omdat het helpt de gevolgen van schade uit het verleden ongedaan te maken en de veerkracht van ecosystemen ten opzichte van toekomstige veranderingen vergroot. Herstel kan onder meer herbebossing, herstel van wetlands en herstel van koraalriffen omvatten.

Sustainability_wetland_visual 9
Thale-Noi-moerasland, Thailand.

Over het geheel genomen vereist het beschermen en herstellen van ecosystemen een holistische en geïntegreerde aanpak die de onderlinge verbondenheid van ecologische, sociale en economische systemen en het belang van langetermijnplanning en samenwerking tussen belanghebbenden erkent. De projecten van DGB houden rekening met alle factoren die bijdragen aan het effenen van de weg voor een duurzamer leven, waarbij gemeenschappen en ecosystemen in evenwicht worden gehouden.

Plant bomen met DGB

Overconsumptie en verspilling

Overconsumptie verwijst naar de buitensporige consumptie van hulpbronnen die verder gaat dan nodig of duurzaam is, wat leidt tot aantasting van het milieu en sociale ongelijkheid. Afval verwijst daarentegen naar het inefficiënte gebruik van hulpbronnen, resulterend in de productie van materialen die worden weggegooid of niet effectief worden hergebruikt, wat leidt tot verdere milieuproblemen en economische verliezen.

Vermindering van afval en consumptie

Het verminderen van afval en consumptie is van cruciaal belang voor het bereiken van duurzaamheid en het aanpakken van milieuproblemen zoals vervuiling, stijgende uitstoot en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Overconsumptie en afval leveren een belangrijke bijdrage aan deze problemen, waarbij CO₂-uitstoot en giftig afval worden geproduceerd en natuurlijke hulpbronnen zoals water en land worden uitgeput.

Het verminderen van afval en consumptie kan worden bereikt door middel van verschillende maatregelen, zoals het aannemen van principes van de circulaire economie, het verminderen van verpakkingen en producten voor eenmalig gebruik, en het bevorderen van duurzame consumptiepatronen. Door afval en consumptie te verminderen, kunnen we onze impact op het milieu verminderen, hulpbronnen behouden en bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Hoe bevordert men een circulaire economie

Een circulaire economie is een economisch model dat streeft naar het creëren van een gesloten systeem waarin materialen voor onbepaalde tijd worden gebruikt en hergebruikt, waardoor afval en de impact op het milieu tot een minimum worden beperkt. Het is gebaseerd op de principes van reductie, hergebruik en recycling en heeft tot doel afval en vervuiling te elimineren, producten en materialen in gebruik te houden en natuurlijke systemen te regenereren.

Lees meer: Microsoft wordt klimaatneutraal door middel van biochar

Eén manier om een circulaire economie te bevorderen is door middel van duurzaam productontwerp, waarbij producten worden ontworpen die gemakkelijk te repareren, te upgraden en te recyclen zijn. Een andere manier is door het aannemen van programma's voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, die producenten verantwoordelijk houden voor de gehele levenscyclus van hun producten en hen stimuleren om duurzamer te ontwerpen. Bovendien kan het bevorderen van circulaire bedrijfsmodellen, zoals product-as-a-service, duurzamere consumptiepatronen stimuleren en verspilling verminderen. Het bevorderen van een circulaire economie kan de hoeveelheid afval verminderen, hulpbronnen besparen en een duurzamere en veerkrachtigere economie creëren.

Sustainability_recycling_visual 10
Kleding van gerecyclede materialen.

DGB Group waardeert het belang van duurzaamheid voor een betere toekomst

Duurzaamheid is essentieel voor een betere toekomst. Onze missie bij DGB is om de natuur te helpen bloeien en bloeien; dit kan alleen werkelijkheid worden als we duurzame strategieën implementeren in alle sectoren van menselijke activiteit. Het resultaat is dat niet alleen de natuur zal gedijen, maar ook wij als samenleving. We moeten prioriteit geven aan de gezondheid van onze planeet, samenleving en economie om ervoor te zorgen dat we een leefbare en rechtvaardige toekomst creëren voor alle levensvormen.

Het aanpakken van de klimaatinstabiliteit, het beschermen en herstellen van ecosystemen, het verminderen van afval en consumptie, en het bevorderen van duurzame praktijken in de landbouw, transport, bouw en gebouwen zijn allemaal essentiële stappen op weg naar het bereiken van duurzaamheid. Alleen samen kunnen we een duurzame toekomst creëren die de huidige en toekomstige generaties ten goede komt door onze impact op het milieu te verminderen, de economische stabiliteit te bevorderen en sociale rechtvaardigheid en gelijkheid te bevorderen. Het is essentieel om nu in actie te komen en verantwoordelijkheid te nemen voor onze daden om een betere toekomst voor iedereen veilig te stellen.

Laat ons u informeren

Wij houden u op de hoogte van al het laatste nieuws.

Lees onze recente artikelen

Lees de laatste trends en tips uit de wereld van ecosystemen en klimaatneutraliteit.

In today's business landscape, sustainability is more than just a buzzword—it's a necessity. Compani..

In a world where environmental responsibility is more talked about than ever, nature-based solutions..

Forests are among the most vital resources on our planet, providing essential benefits that support ..

Aan de slag

Als 's werelds eerste beursgenoteerde bedrijf dat zich richt op het herstel van ecosystemen, maakt DGB gebruik van de marktkrachten en de toegang tot kapitaal die nodig is om de herbebossing van de aarde snel te versnellen. Neem contact met ons op voor meer informatie over ons werk.

We willen u graag leren kennen