x
LAATSTE ARTIKEL How do carbon footprints work? Lees artikel

Investeren in stijgende CO₂-prijzen: CO₂-certificaatfutures, aandelen en ETF's

In een tijdperk waarin duurzaamheid en verantwoord ondernemen voorop staan, zoeken beleggers steeds vaker naar mogelijkheden om hun geld op een ethische en duurzame manier te beleggen. Veel beursgenoteerde bedrijven, indextrackers (Exchange Traded Funds: ETF's) en futures zijn nu beschikbaar voor beleggers die op zoek zijn naar aantrekkelijke rendementen en een positieve impact op onze planeet.

Understanding carbon credit futures An overview of the carbon market_visual 1

Natuur en duurzaamheid

De afgelopen tien jaar zijn we getuige geweest van een opmerkelijke transformatie in de manier waarop bedrijven en individuen omgaan met natuurbehoud en duurzaamheid. Een van de meest opvallende veranderingen is de snelle groei en evolutie van de vrijwillige CO₂-markt. Ooit een nichegebied, is het een cruciaal instrument geworden voor entiteiten die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen en duurzaamheidsdoelen willen bereiken.

Lees meer: The power of sustainability: Why investing in sustainability drives faster company growth

De exponentiële groei van de CO₂-markt

De CO₂-markt heeft de afgelopen 10 jaar een indrukwekkende groei en transformatie ondergaan. Gedreven door het toenemende belang van de natuur, de vraag van de consument naar duurzame ontwikkeling en de toezeggingen van entiteiten om klimaatneutraal te worden, is deze markt een essentieel instrument geworden in de strijd tegen ontbossing. Met de voortdurende evolutie van de markt, de nadruk op kwaliteit en integriteit en de integratie van geavanceerde technologieën is de toekomst van de vrijwillige CO₂-markt veelbelovend. Het speelt een cruciale rol in onze collectieve inspanningen om een duurzamere en klimaatneutrale toekomst te creëren.

Understanding carbon credit futures An overview of the carbon market_visual 2Zaailingen - Greenzone Afforestation Project, Kameroen, DGB.

De wereld van CO₂-arme investeringen

De wereld van CO₂-arme investeringen is divers en snelgroeiend, met talloze kansen voor investeerders die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van duurzaamheid en het bestrijden van ontbossing. In dit artikel worden de verschillende manieren onderzocht waarop men kan beleggen in CO₂-certificaten, waaronder aandelen, ETF's en meer.

De vrijwillige CO₂-markt versus compliance-markten

De vrijwillige CO₂-markt verschilt fundamenteel van de compliance-markten, waar entiteiten wettelijk verplicht zijn hun uitstoot te compenseren. Op de vrijwillige markt kiezen entiteiten er proactief voor om hun CO₂-uitstoot te compenseren, vaak gedreven door een gevoel van bedrijfsverantwoordelijkheid of de wens om duurzaamheidsdoelen te bereiken. Deze markt heeft de afgelopen tien jaar een exponentiële groei doorgemaakt, aangewakkerd door het toenemende bewustzijn van het belang van de natuur en de groeiende vraag van consumenten naar milieuvriendelijke bedrijven en producten.


Lees meer: The interconnected world of carbon: exploring key carbon market concepts

Trends en ontwikkelingen

De CO₂-markt evolueert voortdurend, waarbij verschillende trends de richting en het tempo van de groei bepalen. Een opvallende trend is de toenemende vraag naar CO2-emissierechten, vooral van bedrijven die klimaatbeloften doen. Deze toezeggingen, waarbij entiteiten zich ertoe verbinden hun CO₂-uitstoot volledig te compenseren, hebben geleid tot een aanzienlijke toename van de vraag naar betrouwbare en effectieve manieren om de CO₂-uitstoot te compenseren en de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Meet uw ecologische voetafdruk 

Naast de groeiende vraag is er ook een duidelijke verschuiving richting kwaliteit. Er is een groeiende voorkeur voor CO₂-emissierechten met een hoge integriteit, bekend als Verified Emission Reduction (VER)-certificaten. Deze certificaten worden streng gecontroleerd en gevalideerd om er zeker van te zijn dat ze daadwerkelijk bijdragen aan de emissiereductie.

Een andere belangrijke trend is de diversificatie van projecten die CO₂-emissierechten genereren. Ontwikkelaars onderzoeken een breed scala aan projecten, van herbebossing en duurzame landbouw tot projecten voor het opvangen van methaan en duurzame energie. Deze diversiteit biedt niet alleen meer mogelijkheden voor entiteiten die CO₂-emissierechten willen kopen, maar draagt ook bij aan een breder scala aan ecologische en sociale voordelen, waarbij projecten zoals herbebossing naast CO₂-vastlegging vaak ook veel ecologische en sociaal-economische voordelen bieden.

Lees meer: How nature-based projects contribute to net-zero goals

Technologische integratie

Technologische integratie speelt een cruciale rol in de evolutie van de CO₂-markt. Geavanceerde technologieën, zoals satellietmonitoring en blockchain, worden steeds vaker gebruikt om de gegenereerde certificaten betrouwbaar en transparant te valideren, te monitoren en te garanderen.

Het belang van klimaatbeloften

Klimaatneutraal worden is een drijvende kracht achter de groei van de CO₂-markt. Deze toezeggingen weerspiegelen een fundamentele verschuiving in de houding van bedrijven en overheden ten opzichte van totale CO₂-reductie en duurzaamheid. Zij erkennen dat het terugdringen van de uitstoot niet voldoende is; we moeten streven naar een evenwicht waarbij de hoeveelheid CO2 die we uitstoten gelijk is aan de hoeveelheid die we verwijderen of compenseren.

CO2-emissierechten spelen daarbij een essentiële rol. Ze bieden entiteiten een tastbaar pad om de uitstoot te compenseren die ze niet direct kunnen elimineren, en fungeren als een cruciaal instrument in het mondiale streven naar totale CO₂-reductie. Naarmate meer entiteiten zich ertoe verbinden klimaatneutraal te worden, zal de vraag naar CO2-emissierechten naar verwachting blijven stijgen, vooral naar hoogwaardige certificaten die een meetbare impact hebben op het milieu.

Understanding carbon credit futures An overview of the carbon market_visual 3Nicholas Wall geeft training - Greenzone Afforestation Project, Kameroen, DGB.

Futures

Wat zijn CO₂-certificaatfutures?

CO₂-certificaatfutures zijn een soort financieel instrument gebaseerd op CO₂-certificaten. Ze vertegenwoordigen een vermindering van de CO₂-uitstoot. CO₂-certificaten worden uitgegeven als certificaten of vergunningen en zijn elk gelijk aan één ton CO₂. CO₂-certificaten worden gebruikt om de totale CO₂-uitstoot te verminderen en de instabiliteit van het milieu te verminderen. CO₂-certificaatfutures zijn een instrument waarmee de koper de uitstoot kan compenseren via CO₂-compensatieprojecten zonder op dat moment rechtstreeks in die projecten te investeren.

Lees meer: How are carbon credits issued?

Hoe de handel in CO₂-certificaatfutures werken

CO₂-certificaat futurescontracten leveren fysiek CO₂-certificaten op. Elk futurescontract staat gelijk aan 1.000 CO₂-certificaten gegenereerd uit projecten die natuurlijke ecosystemen beschermen. Een futurescontract is een soort derivaat waarbij twee partijen overeenkomen om een onderliggende waarde op een specifieke datum en tegen een specifieke prijs te verhandelen. De onderliggende activa zijn in dit geval de CO₂-certificaten. Met fluctuerende CO₂-prijzen kunnen CO₂-certificaatfutures het risico beperken wanneer ze worden toegevoegd aan een beleggingsportefeuille. Het is echter belangrijk op te merken dat futurescontracten een geavanceerdere handelsstrategie zijn en een ingewikkeldere manier zijn om te beleggen in de activa die ten grondslag liggen aan een ETF, omdat ze de prestaties van de futures volgen.

Lees meer: Cracking the code of carbon pricing: How does it work?

CO₂-certificaatfutures in de CO₂-markt

Met CO₂-certificaatfutures kunnen beleggers deelnemen aan de CO₂-markt en hun risico verminderen. Met verschillende beschikbare CO₂-certificaat-ETF-instrumenten om te beoordelen, kan een belegger zijn portefeuilleallocatie aanpassen aan de wereldwijde markt voor CO₂-certificaten. Hoewel de termijnmarkt voor CO₂-certificaten spannend kan zijn, brengt deze ook risico's met zich mee, omdat het niet mogelijk is om met zekerheid te voorspellen wat de toekomst in petto heeft. De opwaartse trend in de koersprestaties van de meeste CO₂-ETF's is echter een goed referentiepunt voor een belegger om de mogelijkheden van CO₂-handel te testen.

Klimaataandelen: een blik in de toekomst

CO₂-reductieaandelen vertegenwoordigen bedrijven die direct betrokken zijn bij de CO₂-markt of bijdragen aan de vermindering van de CO₂-uitstoot. Een opmerkelijke speler op dit gebied is DGB Group. Wij zetten ons in voor duurzaamheid en het creëren van oplossingen voor een groenere toekomst.

Carbon Streaming Corporation (NETZ.NE)

Carbon Streaming Corporation is een royalty-achtig bedrijf dat zich richt op het opbouwen van een portfolio van hoogwaardige CO₂-reducties. Door kapitaal ter beschikking te stellen voor de financiering van CO₂-reductieprojecten verkrijgt zij het recht om alle of een vast deel van alle toekomstige CO₂-emissierechten die door deze projecten worden gegenereerd te ontvangen. De opbrengsten worden vervolgens gegenereerd uit de verkoop van deze CO₂-emissierechten. Hoewel het een investering met een hoger risico is, biedt Carbon Streaming Corporation een uitstekende blootstelling aan de groei van de CO₂-markt. Het heeft een portfolio van 21 projecten in 12 verschillende landen en is betrokken bij enkele van de grootste REDD+ projecten ter wereld.

DevvStream (DESG.NE)

DevvStream is een relatief nieuw bedrijf dat groene projecten financiert in ruil voor rechten op CO₂-emissierechten. Het maakt gebruik van een geavanceerd, op blockchain gebaseerd Environmental, Social, and Governance (ESG) platform voor het beheer van de gegenereerde CO₂-emissierechten. DevvStream onderscheidt zich door zijn unieke partnerschappen en zijn positie op zowel de vrijwillige als de compliance-CO₂-markt. Het heeft toegang tot een snelgroeiende markt en kan zich op deze groei richten dankzij de technologie van Devvio. DevvStream is een aantrekkelijke optie voor beleggers die bereid zijn een hoger risico te nemen.

Base Carbon (BCBN.NEO)

Base Carbon is betrokken bij de financiering van CO₂-reductieprojecten die vrijwillige CO₂-emissierechten genereren. Het heeft twee uitgevoerde projectovereenkomsten die naar schatting in totaal 34 miljoen CO₂-certificaten opleveren. Base Carbon heeft zich gecommitteerd aan projecten in Rwanda en Vietnam, gericht op het verbeteren van kookmethoden en het verminderen van de afhankelijkheid van biomassa. Het heeft een sterke balans en blijft zoeken naar andere hoogwaardige CO₂-certificaatprojecten. Base Carbon is een optie voor beleggers met een hoge risicotolerantie.

Brookfield Renewable Partners (BEP)

Brookfield Renewable Partners is een van 's werelds grootste beursgenoteerde bedrijven op het gebied van hernieuwbare energie, met een pure focus op hernieuwbare energiebronnen. Het bedrijf beschikt over een gevarieerde portefeuille aan activa over de hele wereld en beschikt over een uitgebreide ontwikkelingspijplijn om zijn operationele capaciteit aanzienlijk te vergroten. Het biedt investeerders een stabiel en bewezen bedrijfsmodel, sterke kasstromen en een aantrekkelijk dividendrendement. Het is een goede optie voor beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan de CO₂-markt met een lager risicoprofiel.

DGB Group (DGB.AS)

DGB Group is een beursgenoteerd bedrijf dat zich richt op natuurherstel en innovatie in de groene sector. Wij zijn gespecialiseerd in het creëren van grootschalige, op de natuur gebaseerde oplossingen die verder gaan dan CO₂-vastlegging, met de nadruk op herstel van ecosystemen, behoud van biodiversiteit, creatie van habitats en tastbare voordelen voor de gemeenschap. Onze producten omvatten CO₂-certificaten van topkwaliteit, groene obligaties met een ROI van 8% en bomen voor bedrijven. We streven ernaar om van de CO₂-markt een inclusieve ruimte te maken waar individuen, investeerders en organisaties actief kunnen bijdragen aan een duurzamere en veerkrachtigere toekomst. DGB is – met zijn sterke focus op groene initiatieven – een uitstekende optie voor beleggers die geïnteresseerd zijn in het creëren van een groenere portefeuille met duurzame rendementen.

Ontdek de natuurprojecten van DGB

The team behind the Hongera projects’ impact_James Wachieni providing a tree planting training in a local school in Kenya_visual 2DGB geeft training over het planten van bomen aan een lokale school in Kenia, Hongera Reforestation Project, DGB.

EFT's van CO₂-certificaten

Er zijn verschillende ETF-instrumenten voor CO₂-certificaten beschikbaar, zoals de:

 • KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). KRBN provides exposure to mostly the European Union Emissions Trading System (EU ETS) carbon credits, California's CCA carbon credits, and the RGGI carbon credits of the northeastern United States.
 • KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). KRBN biedt blootstelling aan voornamelijk de CO₂-certificaten van het European Union Emissions Trading System (EU ETS), de CCA CO₂-certificaten van Californië en de RGGI CO₂-certificaten van het noordoosten van de Verenigde Staten.
 • KraneShares Global Carbon Offset Strategy ETF (KSET). KSET biedt futurescontracten ter compensatie van CO₂.
 • KraneShares California Carbon Allowance ETF (KCCA). KCCA biedt directe blootstelling aan de Californische CO₂-rechten die worden verhandeld onder het Californische cap-and-trade-programma.
 • KraneShares European Carbon Allowance ETF (KEUA). KEUA biedt directe blootstelling aan een portefeuille van contracten voor CO₂-certificaatfutures die worden verhandeld onder de grootste CO₂-markt ter wereld, de EU ETS.
 • Horizons Carbon Credits ETF (CARB). CARB wordt verhandeld op de Toronto Stock Exchange.
 • iPath Series B Carbon ETN (GRN). GRN biedt blootstelling aan futurescontracten met CO₂-certificaten die worden verhandeld op de ICE Futures Europe-beurs. Deze ETF volgt de Barclays Global Carbon II TR USD Index, die vrijwel volledig bestaat uit EU ETS-futures. Dit biedt een goede blootstelling aan de groei van de CO₂-markt, zij het met meer risico en volatiliteit.
 • SparkChange Physical Carbon EUA ETC (CO2.L). CO2.L koopt en houdt rechtstreeks EU-emissierechten die worden verhandeld onder het EU-ETS.
 • iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN). Deze ETF bevat ruim 1.000 bedrijven met een lage uitstoot wereldwijd, waaronder grote namen als Apple, Microsoft en Amazon.
 • BlackRock US Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). LCTU bestaat uit middelgrote tot grote Amerikaanse bedrijven die goed gepositioneerd zijn om te profiteren van de transitie naar een CO₂-arme economie.

ETF's bieden beleggers een manier om te diversifiëren en blootstelling aan de CO₂-markt te verwerven zonder individuele aandelen te hoeven selecteren.

Investeren in een groenere toekomst

Investeren in CO₂-reductie biedt volop kansen voor investeerders die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en natuur. Van aandelen en ETF's tot groene obligaties en ETS'en: er zijn talloze opties beschikbaar om blootstelling aan deze groeiende markt te verkrijgen. Nu de wereld zich ertoe verbindt de klimaatdoelstellingen te verwezenlijken, zal de vraag naar CO₂-emissierechten en duurzame oplossingen naar verwachting toenemen, wat kansen biedt voor toekomstgerichte investeerders.

Ontdek de voordelen van groen beleggen

Bij DGB streven we ernaar een precedent te scheppen voor transparantie en nauwkeurigheid op de markt voor CO₂-certificaten en geloven dat het succes van deze markt essentieel is voor het bereiken van onze doelstellingen om de natuur te helpen bloeien. Door deel te nemen aan de CO₂-markt via natuurprojecten, CO₂-certificaten en groene obligaties helpen we bedrijven en investeerders hun ecologische voetafdruk te verkleinen en dragen we bij aan een groenere, duurzamere toekomst. Het groeipotentieel in de CO₂-markt is enorm, en we zijn verheugd om voorop te lopen in deze beweging, de industrie te helpen vormgeven en positieve veranderingen voor de planeet te bewerkstelligen.

Investeer in de natuur met DGB

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Lees onze andere artikelen

Begrijpen hoe uw CO₂-voetafdruk werkt, is de eerste stap in het creëren van een strategie om uw CO₂-..

Duurzaamheid is niet alleen een voorkeur. Het is een noodzaak. Bedrijven over de hele wereld doen hu..

In het huidige landschap is de klimaatimpact van de industrie een urgente zorg geworden, vooral als ..

Rob Jansen, onze commercieel directeur in Nederland, staat bekend om zijn persoonlijke a..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.