x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

CO₂-compensatie:
een uitgebreide gids

Lees meer over CO₂-compensatie, het belang ervan en hoe u de groeiende natuurmarkten kunt integreren in uw bedrijfs- of investeringsportfolio.


 • Deel dit artikel:

De wereld van CO₂-compensatie


Wat is CO₂-compensatie?

CO₂-compensatie is het proces van het compenseren van CO₂-uitstoot op één locatie door de financiering van de verwijdering van een equivalent volume uitstoot elders. Het idee achter CO₂-compensatie is dat uitstoot wereldwijde gevolgen heeft, ongeacht waar het wordt uitgestoten. Daarom is het mogelijk om ze te compenseren door uitstoot op andere plaatsen te verminderen.

A Comprehensive Guide to Carbon Offsetting (1)

Individu's en bedrijven kunnen CO2-certificaten aanschaffen om hun uitstoot te compenseren, wat neerkomt op een vermindering of verwijdering van één ton CO₂ of het equivalent daarvan. Deze certificaten kunnen worden gekocht van projecten die zijn ontworpen om de CO₂-uitstoot te verminderen, zoals herbebossing, of projecten voor natuurherstel, energie-efficiëntie of hernieuwbare energie. Met de aanschaf van CO₂-compensatie betalen individuen of bedrijven voor het compenseren van de CO₂-uitstoot die hun bedrijven of huishoudens produceren.

Lees meer: Reforestation: 10 amazing benefits of planting trees

CO₂-compensatie is geen vervanging voor het rechtstreeks verminderen van CO₂-uitstoot, maar eerder een aanvullende benadering. Het maakt niet uit hoe strikt een bedrijf of huishouden zijn CO₂-uitstoot vermindert, het terugbrengen tot nul is bijna onmogelijk bij het handhaven van normale activiteiten. Hier komt CO₂-compensatie om de hoek kijken: om het proces aan te vullen en te helpen bij het bereiken van klimaatneutraliteit

CO₂-compensatie is ook een uitstekende manier om verantwoordelijkheid te nemen voor CO₂-uitstoot die moeilijk of onmogelijk rechtstreeks te verminderen is, zoals die verbonden is met luchtvaart of de productie van bepaalde goederen.

Lees meer: Scope 4-uitstoot: MVO herdefiniëren

Waarom is CO₂-compensatie belangrijk? 

CO₂-compensatie biedt tal van voordelen voor verschillende aspecten van ons dagelijks leven en draagt uiteindelijk bij aan een groenere en overvloedigere toekomst. Laten we enkele van de voordelen bespreken:

 • Bescherming en behoud van de natuur: CO₂-compensatie helpt bedrijven om rekening te houden met de natuur bij het zakendoen. Het stelt individuen en organisaties in staat verantwoordelijkheid te nemen voor hun CO₂-voetafdruk en bij te dragen aan de wereldwijde inspanning om de milieudoelstellingen van het Akkoord van Parijs uit 2015 aan te pakken.
 • Ondersteuning van duurzame ontwikkeling: Projecten voor CO₂-compensatie bieden vaak extra voordelen naast het verminderen van de CO₂-uitstoot. Zo helpen herbebossingsprojecten gedegradeerde ecosystemen te herstellen en de biodiversiteit te beschermen, terwijl projecten voor energiezuinige kookovens de luchtkwaliteit binnenshuis verbeteren en luchtwegaandoeningen verminderen. Deze bijkomende voordelen kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling in lokale gemeenschappen.
 • Voldoen aan emissiereductiedoelen: CO₂-compensatie kan individuen en organisaties helpen om emissiereductiedoelen te halen, zoals die zijn vastgesteld door overheden of brancheverenigingen. Dit is met name belangrijk voor organisaties die hun uitstoot niet rechtstreeks kunnen verminderen vanwege de aard van hun bedrijf of de huidige technologische beperkingen.
 • Bevorderen van investeringen in duurzaamheid: CO₂-compensatie voorziet in financiering en moedigt investeringen aan in de ontwikkeling van duurzaamheidsinitiatieven. Het helpt de overgang naar een CO2-arme economie te versnellen en vermindert onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Ontdek hoe bedrijven klimaatneutraal worden

A Comprehensive Guide to Carbon Offsetting (3)
Toekan die op een tak zit, Brazilië.

Hoe werkt CO₂-compensatie?

Er zijn organisaties die verschillende op duurzaamheid gerichte natuurprojecten ontwerpen en beheren. Als ze voldoen aan de normen in de branche, kunnen ze CO₂-certificaten aanbieden aan bedrijven die hun CO₂-uitstoot moeten compenseren.

Lees meer: Studie: heroverweging van de waardering van CO₂-certificaten en bescherming van tropische bossen

A Comprehensive Guide to Carbon Offsetting (2)
Zaailingen - Greenzone Afforestation Project, Kameroen, DGB. 

Bij DGB Group richten we ons op projecten voor natuurherstel, herbebossing en energiezuinige kookovens. Zelfs voordat we met een project beginnen of ons eerste boom planten, werken we nauw samen met Gold Standard- of Verra-programma's om ervoor te zorgen dat onze projecten de hoogst mogelijke kwaliteit aan CO₂-certificaten genereren. Deze programma's, samen met onze projectontwerp, enquêtes, stakeholderbijeenkomsten en verdere strategische planning, helpen ons om grootschalige, impactvolle projecten te creëren en geverifieerde CO₂-certificaten te genereren voor onze klanten.

Integreer bomen in uw bedrijf

Wij kunnen uw bedrijf helpen duurzamer te worden door bomen in uw bedrijf te integreren.

Wat is een CO₂-voetafdruk?

Een ecologische voetafdruk is de totale hoeveelheid CO₂ die in de atmosfeer wordt uitgestoten als gevolg van menselijke activiteiten, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen, ontbossing en andere industriële processen. Het meet hoeveel elke persoon, organisatie of product bijdraagt aan de mondiale CO₂-uitstoot. Het vertegenwoordigt onze impact op het milieu door onze dagelijkse handelingen en de hoeveelheid CO₂ waarvoor we verantwoordelijk zijn om uit te stoten.

Er zijn twee soorten CO₂-uitstoot:
 • Directe uitstoot zijn de uitstoten die worden gegenereerd door activiteiten die rechtstreeks onder controle staan van een individu of organisatie, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen voor transport of verwarming.
 • Indirecte uitstoot zijn de uitstoten die worden gegenereerd als gevolg van activiteiten die niet rechtstreeks onder controle staan van een individu of organisatie, zoals de uitstoten die worden gegenereerd tijdens de productie en het transport van goederen en diensten.

Lees meer: Hoe werken CO₂-voetafdrukken?

Soorten projecten die voor CO₂-compensatie worden gebruikt

Er zijn verschillende projecten die in aanmerking kunnen komen om CO₂-uitstoot te compenseren. Zolang de positieve milieueffecten meetbaar zijn en voldaan wordt aan de branchenormen, kunnen de volgende soorten projecten in aanmerking komen voor het compenseren van CO₂-uitstoot en dus CO₂-certificaten genereren:

 • Projecten voor herbebossing en aanplanting: Deze projecten planten bomen of beheren bossen om CO₂ uit de atmosfeer op te nemen en op te slaan in de biomassa van bomen en de bodem. Dit helpt bij het verzachten van het veranderende klimaat en levert bijkomende voordelen op zoals biodiversiteit en bodembehoud.

Read more: DGB Group introduceert plastic- en biodiversiteitscertificaten in projectenpijplijn


 • Projecten voor energiezuinige kookovens: Deze projecten voorzien huishoudens van verbeterde kookovens die minder brandstof verbruiken en minder uitstoot produceren, waardoor zowel de luchtvervuiling binnenshuis als de uitstoot van CO₂ worden verminderd, evenals de druk op bossen.
 • Projecten voor energie-efficiëntie: Deze projecten verminderen het energieverbruik in gebouwen, transport, apparaten en industrie, wat kan leiden tot een vermindering van de benodigde energie en de uitstoot van CO₂.
 • Projecten voor blauwe koolstof: Deze projecten herstellen en behouden kustecosystemen zoals mangroves, zoutmoerassen en zeegrasbedden, die grote hoeveelheden CO₂ opslaan in hun biomassa en sediment.
 • Projecten voor hernieuwbare energie: Deze projecten genereren elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zonne-energie, windenergie of waterkracht, die elektriciteit vervangen die anders uit fossiele brandstoffen zou worden opgewekt, waardoor de uitstoot van CO₂ wordt verminderd.
 • Projecten voor CO₂-opvang en -opslag: Deze projecten vangt CO₂--uitstoot op uit industriële processen of energiecentrales en slaan ze ondergronds of in andere langetermijnopslagoplossingen op, waardoor hun vrijgave in de atmosfeer wordt voorkomen. Hoewel deze technologie nog in de beginfase verkeert, heeft ze het potentieel om de uitstoot aanzienlijk te verminderen in sectoren die moeilijk te decarboniseren zijn.
 • Projecten voor het vastleggen en vernietigen van methaan: Deze projecten vangen en vernietigen methaanuitstoten afkomstig van stortplaatsen, landbouw en industriële processen die anders in de atmosfeer zouden worden vrijgegeven door verbranding of omzetting in energie. Methaan is een krachtig broeikasgas; het vastleggen en vernietigen ervan kan de uitstoot aanzienlijk verminderen.

Praat met ons deskundige team over de CO₂-compensaties van DGB

A Comprehensive Guide to Carbon Offsetting (4)
Theo Oben - Greenzone Afforestation Project, Kameroen, DGB.

Hoe berekent u uw CO₂-voetafdruk?

Het berekenen van uw ecologische voetafdruk is een belangrijke eerste stap naar CO₂-compensatie. Organisaties volgen meestal deze stappen om het proces van CO₂-compensatie te starten:

 • Meten van CO₂-uitstoot: Dit wordt doorgaans gedaan door de hoeveelheid uitgestoten CO₂ te berekenen. Hier is de DGB CO₂-voetafdrukcalculator die u kunt gebruiken om uw ecologische voetafdruk in minder dan 5 minuten te schatten.
 • Het kiezen van een compensatieproject: Nadat de uitstoot is berekend, kan het individu of het bedrijf een project of programma kiezen om in te investeren. Deze projecten kunnen onder meer herbebossing en aanplanting, natuurherstel, energie-efficiëntieverbeteringen, projecten voor hernieuwbare energie of andere initiatieven om CO₂-uitstoot te verminderen, omvatten.
 • Berekenen van de compensatie: De compensatie wordt berekend door te bepalen hoeveel CO₂-uitstoot verminderd zal worden door het gekozen project. Dit kan worden gedaan via verschillende methoden, zoals het meten van het aantal geplante bomen of de hoeveelheid CO₂ die wordt vastgelegd en opgeslagen.
 • Aankoop en inwisseling van compensaties: Tot slot koopt en wisselt het individu of het bedrijf de compensatiecertificaten in. De compensatiecertificaten kunnen vervolgens aantonen dat het individu of het bedrijf stappen heeft ondernomen om zijn ecologische voetafdruk te verminderen.

Handig: onze CO₂-voetafdrukcalculator

Laat ons u informeren

Wij houden u op de hoogte van al het laatste nieuws.

De vaakst voorkomende vragen over CO₂-compensatie beantwoord

Wat is CO₂-compensatie?
CO₂-compensatie compenseert voor de CO₂-uitstoot die een individu of organisatie genereert door te investeren in projecten die uitstoot uit de atmosfeer verminderen of verwijderen.

A Comprehensive Guide to Carbon Offsetting (5)

Hoe kies ik een CO₂-compensatieaanbieder?
Bij het kiezen van een CO₂-compensatieaanbieder moet u factoren zoals geloofwaardigheid en transparantie, projectkwaliteit, locatie, prijs en aanvullende diensten overwegen. U moet ook vragen of de CO₂-compensaties waarin u geïnteresseerd bent, gecertificeerd en geverifieerd zijn. U kunt met onze experts spreken om de beste optie voor uw duurzaamheidsdoelen te vinden.

Hoe werkt CO₂-compensatie?
CO₂-compensatie werkt door te investeren in projecten die CO₂-uitstoot verminderen of verwijderen, zoals herbebossings- of hernieuwbare energieprojecten. Deze projecten worden onafhankelijk geverifieerd en gecertificeerd. De hoeveelheid verminderde of verwijderde emissies wordt omgezet in CO₂-certificaten die kunnen worden aangeschaft en ingetrokken door individuen of organisaties om hun CO₂-uitstoot te compenseren.

Waarom is CO₂-compensatie belangrijk?
CO₂-compensatie is belangrijk omdat het helpt de impact van CO₂-uitstoot op het milieu te verminderen door de ontwikkeling van duurzame, CO₂-arme projecten te ondersteunen.

Lees meer: Taiwan Carbon Solution Exchange onthult de wereldwijde handel in CO₂-certificaten

Wat zijn de soorten CO₂-compensaties?
De soorten CO₂-compensaties omvatten herbebossings- en bebossingsprojecten, energie-efficiëntieprojecten, projecten voor hernieuwbare energie, methaanopvang- en vernietigingsprojecten, en projecten voor CO₂-opvang en -opslag.

Lees meer: Hoe worden CO2-reductiecertificaten uitgegeven?

Hoe bereken ik mijn ecologische voetafdruk?
U kunt uw ecologische voetafdruk berekenen met behulp van de DGB-CO₂-voetafdrukcalculator door uw activiteiten te identificeren die CO₂-uitstoot genereren, de hoeveelheid uitstoot te schatten die aan elke activiteit is gekoppeld en deze uitstoot om te zetten naar CO₂.

Wat zijn enkele gerenommeerde programma's die CO₂-compensaties verifiëren?
Enkele gerenommeerde CO₂-standaardprogramma's zijn Gold Standard en Verra. Bij DGB volgen we deze normen en gebruiken we ze al in de fase van de projectbesprekingen.

Kunnen individuen hun ecologische voetafdruk compenseren?
Ja, individuen kunnen hun ecologische voetafdruk compenseren door CO₂-certificaten te kopen van een gerenommeerde aanbieder van CO₂-compensatie.

Is CO₂-compensatie een duurzame oplossing om te voldoen aan de doelstellingen van een strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen?
CO₂-compensatie is een waardevol instrument in een uitgebreide strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook, met een groter aantal consumenten dat geeft om het milieu, helpt het te laten zien dat bedrijven op dezelfde golflengte zitten als hun klanten.

Lees meer: Wat is duurzaam landbeheer?

Onze projecten

Wij ontwikkelen grootschalige, impactvolle projecten.

Een tastbare positieve impact demonstreren

Het ondernemen van actie via CO₂-compensatie is een geweldige manier om een positieve impact op het milieu te hebben en een leider te worden onder moderne bedrijven die hun steun betuigen aan een groenere toekomst. Door te investeren in CO₂-compensatieprojecten kunt u helpen de CO₂-uitstoot te verminderen en uw toewijding aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen om aan de waarden van uw klanten te voldoen.

Bovendien tonen huidige markttrends in consumentenvoorkeuren aan dat steeds meer consumenten milieuvriendelijke producten prioriteren. CO₂-compensatie is een optimale oplossing om uw klanten te laten zien dat uw producten en diensten natuurvriendelijk zijn.

Lees meer: Hoe wordt u klimaatneutraal met DGB

Baanbrekende CO₂-compensatie met DGB Group

Kies ervoor om uw CO₂-uitstoot te compenseren met DGB door onze herbebossing, natuurherstel, boomplant- of energiezuinige kookovenprojecten te ondersteunen. Wij beheren onze projecten met een hands-on aanpak, met ecologen, natuurbeschermingsbiologen en lokaal personeel op elke projectlocatie. Naast het bereiken van uw maatschappelijke verantwoordelijkheidsdoelstellingen en het koesteren van Moeder Natuur, wordt u ook een katalysator om banen te bieden aan veel gemeenschappen. Onze projecten genereren hoogwaardige, onafhankelijk geverifieerde credits die u helpen uw klimaatdoelen te bereiken.

Kies nu uw project voor CO₂-compensatie

Lees onze recente artikelen

Lees de laatste trends en tips uit de wereld van ecosystemen en klimaatneutraliteit.

In today's business landscape, sustainability is more than just a buzzword—it's a necessity. Compani..

In a world where environmental responsibility is more talked about than ever, nature-based solutions..

Forests are among the most vital resources on our planet, providing essential benefits that support ..

Aan de slag

Als 's werelds eerste beursgenoteerde bedrijf dat zich richt op het herstel van ecosystemen, maakt DGB gebruik van de marktkrachten en de toegang tot kapitaal die nodig is om de herbebossing van de aarde snel te versnellen. Neem contact met ons op voor meer informatie over ons werk.

Wij willen u graag leren kennen