x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

Hoe werken CO₂-voetafdrukken?

Begrijpen hoe uw CO₂-voetafdruk werkt, is de eerste stap in het creëren van een strategie om uw CO₂-uitstoot te verminderen en duurzamer te worden, met als resultaat een positieve impact op het klimaat.

What is a carbon footprint_Close-up of a local man working in a tree nursery_visual 1_NL

Close-up van een lokale man aan het werk in een boomkwekerij.

Wat is een CO₂-voetafdruk

Een CO₂-voetafdruk is de totale hoeveelheid CO₂ die wordt geproduceerd door een bedrijf of een individu, gemeten in tonnen en meestal uitgedrukt in een jaarlijkse hoeveelheid. CO₂ is een broeikasgas dat warmte vasthoudt in de atmosfeer, waardoor de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt en zo bijdraagt aan veranderende klimaatomstandigheden.

Al onze acties hebben over het algemeen een positief of een negatief effect. Op dezelfde manier heeft al onze acties en gedragingen een positieve of negatieve impact op het klimaat.

Deze impact wordt gemeten in tonnen CO₂. CO₂ is om die reden de transactie-eenheid voor het meten van de positieve of negatieve effecten op het klimaat.

What is a carbon footprint_Illustrations describing how carbon certificates work_visual 2_NL

Zo werken CO₂-certificaten. 

CO₂ wordt niet alleen geproduceerd door energieproducerende of -consumerende activiteiten. Veel andere factoren dragen bij aan de CO₂-voetafdruk.

Bereken vandaag nog uw CO₂-voetafdruk

CO₂ wordt geproduceerd door praktijken zoals het verbranden van fossiele brandstoffen om energie op te wekken (bijvoorbeeld voor elektriciteitsgebruik), productie, voedselproductie (met name vlees), autorijden, vliegen, plasticgebruik, papiergebruik, afvalverwerking, ontbossing en ongepast landgebruik.

De landbouw- en houtkapindustrieën leveren een belangrijke bijdrage aan de toename van CO₂ als gevolg van het op grote schaal verwijderen van bomen – onze CO₂-vangers – en de manier waarop zij landbouwgrond beheren waarbij CO₂ uit de bodem vrijkomt.

Het is dus essentieel dat boeren en houthakkers de impact begrijpen die ze hebben op de natuur, zodat ze strategieën kunnen implementeren om dergelijke negatieve effecten te compenseren.

Ook ieder individu speelt door zijn gedrag en handelingen een rol in de hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer.

De mondiale gemiddelde CO₂-voetafdruk per persoon voor 2020 bedroeg 4,47 ton. Dit aantal kan oplopen tot 37 ton per jaar.

Deze aanzienlijke variantie is te wijten aan verschillen in locatie, levensstijl, dieet, reizen, uitgaven, consumptie en het al dan niet recyclen van mensen.

Het bedrag voor bedrijven en industrieën is uiteraard veel hoger en varieert afhankelijk van het type, de sector en de omvang van de onderneming en de geproduceerde producten.

Grote oliemaatschappijen kunnen bijvoorbeeld jaarlijks miljoenen tonnen CO₂-uitstoot veroorzaken en staan dus terecht onder de grootste druk om hun uitstoot te verminderen.

Lees meer: CO₂-voetafdrukken van bedrijven: transport, evenementen en beroemdheden

Hoe werken CO₂-voetafdrukken?

De CO₂-uitstoot voor bedrijven is onderverdeeld in 3 scopes:

  • Scope 1 heeft betrekking op de CO₂-uitstoot uit bronnen die rechtstreeks eigendom zijn van en beheerd worden door het bedrijf, zoals gebouwen, industriële processen en brandstofverbrandende voertuigen.
  • Scope 2 heeft betrekking op de CO₂-uitstoot van de opwekking van elektriciteit, verwarming, koeling of stoom die een bedrijf verkrijgt van een nutsbedrijf om zijn activiteiten van stroom te voorzien. Dus de hoeveelheid uitstoot van de nutsbedrijf die aan het bedrijf kan worden toegerekend.
  • Scope 3-emissies hebben betrekking op CO₂-emissies in de hele waardeketen van het bedrijf die niet door het bedrijf worden geproduceerd, maar waarvoor het wel indirect verantwoordelijk blijft; bijvoorbeeld het woon-werkverkeer van werknemers, operationeel afval en uitstoot als gevolg van de producten die door het bedrijf worden geproduceerd, zoals koelkasten.

What is a carbon footprint_Illustrations describing 3 scopes_visual 3_NL

Illustraties die de drie scopes beschrijven. 

Bij het meten van de totale CO₂-voetafdruk van uw bedrijf wordt met alle drie de scopes rekening gehouden. Als u uw CO₂-voetafdruk en de impact die u heeft op het klimaat wilt meten, of u nu een particulier of een bedrijf van welke omvang dan ook bent, kunt u onze CO₂-voetafdrukcalculator gebruiken om u op weg te helpen op weg naar duurzamer worden.

Zodra u de bronnen van CO₂ heeft geïdentificeerd waarvoor u direct of indirect verantwoordelijk bent, moet u overwegen of u maatregelen gaat nemen om uw CO₂-uitstoot te verminderen of te neutraliseren.

Lees meer: How to use DGB Group's carbon footprint calculator on your journey to net zero

Deze maatregelen kunnen zich richten op het waar mogelijk terugdringen van uw uitstoot en het verminderen van uw CO₂-uitstoot of het aanschaffen van CO₂-certificaten (carbon units) om uw uitstoot te compenseren.

Bereken uw CO₂-voetafdruk om aan uw duurzaamheidsreis te beginnen

Een CO₂-certificaat vertegenwoordigt 1 ton CO₂ of CO₂-equivalenten die uit de atmosfeer zijn verwijderd via natuurprojecten gericht op het herstellen of behouden van het klimaat. Wanneer u CO₂-certificaten aanschaft, financiert u deze natuurprojecten, zoals de projecten van DGB Group.

Waarom zijn CO₂-voetafdrukken belangrijk voor DGB Group?

What is a carbon footprint_Bulindi chimpanzee in its natural habitat_visual 4

Bulindichimpansee in zijn natuurlijke habitat, Bulindi Chimpanzee Habitat Restoration Project, DGB.

Bij DGB Group implementeren we natuurprojecten die de biodiversiteit en ecosystemen beschermen en herstellen, de natuur behouden en habitats ontwikkelen.

Deze projecten genereren vervolgens CO₂-certificaten die individuen en bedrijven helpen hun CO₂-voetafdruk te verkleinen of klimaatdoelen te bereiken.

Als u zich afvraagt hoe u uw CO₂-voetafdruk kunt verkleinen, begin dan met het meten van uw CO₂-voetafdruk en compenseer vervolgens uw vroegere of onherleidbare uitstoot met CO₂-certificaten van onze natuurprojecten. Dit is een mooie stap richting verduurzaming en het maken van een positieve klimaatimpact.

Begin met het meten van uw CO₂-voetafdruk

Ook door bomen te planten kunt u een positieve impact maken. Bomen helpen de CO₂-uitstoot op te vangen, creëren een thuis voor dieren in het wild, reguleren het water en zuiveren de lucht. Ze zijn van cruciaal belang voor de bescherming van ons klimaat en het leveren van waardevolle hulpbronnen.

Waarom moet u uw CO₂-voetafdruk meten en reduceren?

De voordelen van het verkleinen van uw CO₂-voetafdruk of verduurzamen zijn talrijk. Ieder bedrijf kan daar zijn eigen motivatie voor hebben.

What is a carbon footprint_Close-up of a local man planting a tree seedling_visual 5

Close-up van een lokale man die een boomzaailing plant, Hongera Reforestation Project, DGB.

5 redenen waarom u klimaatneutraal moet worden:

  1. Het geeft uw merk een boost. Groene bedrijven spreken de groeiende klimaatbewuste markt aan. Producten die duurzaam worden geproduceerd door bedrijven met klimaatverplichtingen worden door consumenten hoger gewaardeerd en kunnen u onderscheiden van uw concurrenten.

  2. Het verhoogt uw omzet. Door de houding van uw bedrijf ten aanzien van energieverbruik en activiteiten die uitstoot produceren te veranderen, vermindert u de inefficiëntie en verhoogt u de kosteneffectiviteit, waardoor uw omzet toeneemt.

  3. Het voorkomt mogelijke CO₂-belastingen. We evolueren naar een economie zonder CO₂, waarbij overheden klimaatregels en emissiebeperkingen opleggen of voorstellen. Door uw bedrijfsstrategie af te stemmen op de CO₂-emissienormen, verkleint u het risico van mogelijke toekomstige CO₂-heffingen en boetes voor het niet naleven van deze nieuwe regelgeving.

  4. Het lokt en stelt investeerders gerust. Het meten en rapporteren van uw CO₂-voetafdruk en emissiereductiestrategieën vergroot de transparantie van uw bedrijf voor uw investeerders en belanghebbenden. Dit, samen met de toegevoegde overwegingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals het voldoen aan de emissienormen, kan aantrekkelijk aansluiten bij de eisen van beleggers en de besluitvorming van beleggers stimuleren.

  5. Het redt het klimaat. Het verkleinen van uw CO₂-voetafdruk komt het milieu ten goede omdat het de negatieve impact die u daarop heeft, verkleint. Deelnemen aan de beweging naar een groenere aarde inspireert ook anderen om hetzelfde te doen, waardoor de positieve effecten van CO₂-vastlegging en CO₂-overweging worden gecumuleerd.

Het meten en begrijpen van uw CO₂-voetafdruk is daarom de eerste stap op weg naar het ontwikkelen van een duurzame strategie om een positieve, groenere voetafdruk op het klimaat achter te laten.

Ontdek hoe onze CO₂-certificaten uw CO₂-voetafdruk kunnen verkleinen

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Lees onze andere artikelen

De CO₂-prestatieladder is een instrument om bedrijven en overheden te helpen hun CO₂-uitstoot te red..

Stadslandbouw is voedselteelt in en rond stedelijke omgevingen. Met de groeiende mondiale belangstel..

Wereldwijd zijn gebouwen verantwoordelijk voor 37% van de mondiale CO₂-uitstoot en 34% van de energi..

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een belangrijke ontwikkeling op het gebied..

Laat ons u leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.