Biodiversiteit levert voordelen op voor bedrijven

Download de brochure van DGB Group over biodiversiteitscertificaten en ontdek hoe onze expertise uw organisatie kan helpen.

arrow 1

Vraag uw brochure over biodiversiteitscertificaten aan

dgb group_mockup_biodiversity credits-min-1

Waarom biodiversiteit belangrijk is voor uw bedrijf

Hoe kunnen biodiversiteitscertificaten uw bedrijf, natuur en lokale gemeenschappen ten goede komen?

icon

Het ontsluiten van zakelijke kansen

Ontdek hoe biodiversiteitscertificaten een waardevol instrument kunnen zijn voor bedrijven om nieuwe kansen te ontdekken en tegelijkertijd bij te dragen aan het behoud en herstel van de natuur.

icon

Het bevorderen van een positief effect op de natuur

Ontdek hoe biodiversiteitscertificaten een mechanisme bieden voor bedrijven om de bescherming en het herstel van ecosystemen en leefgebieden te ondersteunen.

icon

Het versterken van lokale gemeenschappen

Leer hoe deze certificaten community-gedreven initiatieven voor natuurbescherming kunnen ondersteunen, duurzame levensonderhoud kunnen bevorderen en sociale en economische ontwikkeling kunnen stimuleren.

Wat zijn biodiversiteitscertificaten?

Biodiversiteitscertificaten bieden een financieel mechanisme om initiatieven voor natuurbescherming te stimuleren en te ondersteunen. Ze creëren een marktgerichte aanpak voor financiering en waardering van inspanningen op het gebied van biodiversiteitsbescherming en -herstel. In de snel veranderende wereld van vandaag worden bedrijven geconfronteerd met vele uitdagingen, waaronder schaarste aan hulpbronnen en veranderende consumentenbehoeften. Biodiversiteitscertificaten bieden een transformerende aanpak om deze uitdagingen aan te pakken en nieuwe kansen voor uw bedrijf te ontsluiten.

Een nieuw economisch instrument

Biodiversiteitscertificaten maken de handel en monetarisering van biodiversiteit en ecosysteemdiensten mogelijk om natuurbescherming en -herstel te stimuleren.

Biodiversiteit is van vitaal belang en waardevol

De belangrijkheid van biodiversiteit en ecosysteemdiensten kan niet worden overschat. Ze zijn essentieel voor het welzijn van de mens, verbeteren productiesystemen en creëren waarde voor bedrijven.

Biodiversiteit is essentieel voor het leven en de langetermijntoekomst van bedrijven

Waarom biodiversiteitscertificaten?

"Biodiversiteitscertificatenbieden een unieke kans om te investeren in milieuprojecten die bijdragen aan het behoud en de verrijking van biodiversiteit. Door actief deel te nemen aan initiatieven voor biodiversiteitscertificaten kan uw bedrijf een tastbare positief effect op de planeet hebben en tegelijkertijd uw merkimago en langetermijndoelstellingen op het gebied van duurzaamheid verbeteren. Het is de moeite waard om op te merken dat biodiversiteitscertificaten niet alleen een milieuproject zijn, maar ook een economisch rendabele benadering. Ze integreren positieve ecologische impact met economische besluitvorming, waardoor bedrijven duurzaamheid kunnen afstemmen op hun winstgevendheid."

Screenshot at Jun 01 12-47-24
Selwyn Duijvestijn
Chief Executive Officer

"Ik moedig u aan om de mogelijkheden van biodiversiteitscertificaten voor uw organisatie te verkennen en ze op te nemen in uw duurzaamheidsagenda. Samen kunnen we een duurzamere en biodiverse toekomst bevorderen en tegelijkertijd gedeelde waarde creëren voor onze bedrijven en de planeet. Bij DGB Group hebben we uit de eerste hand de voordelen gezien van het omarmen van biodiversiteitscertificaten en ze op te nemen in onze bedrijfsstrategieën. We hebben verbeterde relaties met belanghebbenden gezien, toegenomen vertrouwen van investeerders en een grotere veerkracht in het licht van veranderende marktdynamiek."

Screenshot at Jun 01 12-47-07
Thomas Donia
Directeur Operaties

Onze wereldwijde projecten

31,2+

miljoen bomen worden geplant

250.000

hectare land wordt hersteld

60+

miljoen ton CO₂ zal worden vastgelegd

600+

banen zullen worden gecreëerd

300.000

efficiënte kookovens worden verspreid

Sociale en financiële investeringen

Hoe worden projecten geverifieerd?

Als grootste Nederlandse ontwikkelaar van op natuur gebaseerde oplossingen biedt DGB aantrekkelijke langetermijnrendementen door een combinatie van onze uitgebreide expertise en de robuuste kenmerken van onze activa. Onze CO₂-projecten van premiumkwaliteit worden onafhankelijk geverifieerd door Verra.

1

Vooronderzoek en haalbaarheidsstudies

In deze fase beoordelen we de haalbaarheid van een potentieel CO₂-project door de milieueffect, technologische behoeften en financiële levensvatbaarheid te analyseren.

2

Projectontwerp & validatie

We maken een gedetailleerd projectontwerp met CO₂-reductie- en/of vastleggingsstrategieën en doelstellingen, en valideren dit aan de hand van vastgestelde CO₂-normen en protocollen.

3

Projectontwikkeling & certificering

In deze fase wordt het project geïmplementeerd en gemonitord, waarna certificering wordt verkregen om ervoor te zorgen dat het voldoet aan CO₂-reductie- en duurzaamheidsnormen.

4

Onder beheer

We monitoren en passen het project aan om de duurzaamheid en CO₂-reductiedoelstellingen gedurende de hele levensduur ervan te handhaven.

Welke voordelen biedt biodiversiteit?

Voordelen van biodiversiteitscertificaten

Investeringen in biodiversiteitsprojecten bieden langetermijnfinanciële duurzaamheid door gebruik te maken van schaalvoordelen, gericht op individuen, bedrijven en overheden. Deze projecten bevorderen de centralisatie van inspanningen en benadrukken dubbele winst en biodiversiteitsindicatoren.

Investeren in biodiversiteitsprojecten biedt nu een duurzame en winstgevende toekomst. Met de introductie van biodiversiteitscertificaten kunt u de positieve impact van uw investering op het behoud, herstel en duurzaam beheer van land meten. Dit verbetert niet alleen de waarde van uw bedrijf, maar genereert ook tastbare voordelen voor de omliggende gemeenschappen en het land.

Index brochure

Wie wij zijn
Bedrijfsmodel
Onze belangrijkste prestaties
Reductie en compensatie
Ontwikkelaar ter plaatse
Projectstatusproces
Financieel overzicht: projectpijplijn

Lees de nieuwste artikelen

Ontdek de nieuwste trends en tips uit de wereld van milieu-ecosystemen en klimaatneutraliteit.

De CO₂-prestatieladder is een instrument om bedrijven en overheden te helpen hun CO₂-uitstoot te red..

Stadslandbouw is voedselteelt in en rond stedelijke omgevingen. Met de groeiende mondiale belangstel..

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een belangrijke ontwikkeling op het gebied..

Laat ons u leren kennen

Ontdek de kracht van biodiversiteitscredits en leg de weg vrij voor een duurzame toekomst voor de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet. Investeer vandaag in het behoud van onze ecosystemen.