Impactvolle oplossingen met plastic credits voor uw bedrijf

Ontdek de kracht van plastic credits met DGB Group. Download nu onze brochure en ontdek de voordelen van plastic credits voor uw organisatie.

arrow 1

Ontvang uw plastic credits brochure

dgb group_mockup_plastic credits-min

Nu is het moment om een betekenisvolle impact op het milieu en de zakenwereld te creëren

Waarom zullen plastic credits een sleutelrol spelen?

icon

Afval verminderen

Plastic credits bieden een oplossing voor het probleem van plastic afval door het faciliteren van de oprichting van efficiënte en effectieve systemen voor afvalinzameling en -recycling, waardoor voorkomen wordt dat het het milieu vervuilt.
icon

Welzijn verbeteren

Plastic credits verwijderen plastic uit het milieu en de oceanen, waardoor effectief de milieuproblemen en gezondheidsrisico's van plastic afval verminderen, die het welzijn van al het leven negatief beïnvloeden.
icon

Duurzaamheidsdoelstellingen

Het opnemen van plastic credits in plasticverminderings- en duurzaamheidsstrategieën kan aanzienlijk bijdragen aan het bereiken van milieu-, sociale en bestuurlijke doelstellingen (ESG) en plasticbeheer

Wat zijn plastic credits?

Plastic credits zijn een op de markt gebaseerd mechanisme dat is ontworpen om de vermindering, verwijdering of recycling van plastic afval te stimuleren. Net als bij CO2kredieten vertegenwoordigen plastic credits de meetbare vermindering van plasticvervuiling en kunnen ze worden gekocht en verkocht ter ondersteuning van projecten die strijden tegen plastic afval. Door plastic credits te kopen, kunnen bedrijven hun eigen plasticvoetafdruk compenseren en initiatieven ondersteunen die gericht zijn op het bevorderen van recyclinginfrastructuur, afvalbeheersystemen, educatie en andere maatregelen om plasticvervuiling te verminderen en een circulaire economie te bevorderen.

Bewezen methodologieën

We maken gebruik van bewezen methodologieën voor het verzamelen en recyclen van plastic afval, die in samenwerking met experts en belanghebbenden zijn ontwikkeld en regelmatig worden geëvalueerd op effectiviteit bij het beoordelen van de impact van plasticverwijderingsprojecten.

Impactvolle resultaten

Elke aangekochte plastic credit vertegenwoordigt 1.000 kg opgeruimd en gerecycled plastic. Door plastic credits te kopen, help je de hoeveelheid plastic afval die in onze oceanen terechtkomt te verminderen, wat schadelijk is voor het zeeleven en kwetsbare ecosystemen verstoort.

Versterk jezelf met plastic credits en maak een tastbare en betekenisvolle impact op de wereld

Waarom zijn plastic credits belangrijk?

"Een van de belangrijkste redenen waarom plastic credits belangrijk zijn, is dat ze een tastbaar mechanisme bieden voor bedrijven om te investeren in infrastructuur, inzamelings- en recyclingprojecten die gericht zijn op plastic afval. Door plastic credits te kopen, dragen organisaties bij aan de ontwikkeling van systemen die plastic verzamelen en verwerken, terwijl ze ook de betrokken werknemers ondersteunen, met name in ontwikkelingslanden. Dit helpt niet alleen om de milieueffecten van plastic afval te verminderen, maar bevordert ook duurzame ontwikkeling en verbetert het levensonderhoud van degenen die betrokken zijn bij afvalbeheer."

Screenshot at Jun 01 12-47-24
Selwyn Duijvestijn
Chief Executive Officer

"Plastic credits moedigen bedrijven aan om een holistische aanpak te hanteren bij het aanpakken van plastic afval. Ze stimuleren de prioritering van verminderingstrategieën, zoals het elimineren van onnodige verpakkingen en het bevorderen van circulariteit in de toeleveringsketen. Plastic credits moeten worden gezien als een aanvulling op inspanningen voor vermindering, waarbij een extra tool wordt geboden om het plastic dat nog steeds wordt geproduceerd te compenseren terwijl er vooruitgang wordt geboekt naar langetermijndoelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Door plastic credits te omarmen, kunnen bedrijven een betekenisvolle bijdrage leveren aan het aanpakken van de plastic afvalcrisis en positieve sociale en milieugerelateerde veranderingen bevorderen."

Screenshot at Jun 01 12-47-07
Thomas Donia
Directeur Operaties

Onze wereldwijde projecten

47.6+

miljoen bomen worden geplant

250,000

hectare land wordt hersteld

40.5+

miljoen ton CO2 zal worden vastgelegd

600+

banen zullen worden gecreëerd

300,000

efficiënte kooktoestellen worden verspreid

Sociale en financiële investeringen

Hoe worden projecten geverifieerd?

Als grootste Nederlandse ontwikkelaar van op natuur gebaseerde oplossingen biedt DGB aantrekkelijke langetermijnrendementen door een combinatie van onze uitgebreide expertise en de robuuste kenmerken van onze activa. Onze CO2projecten van premiumkwaliteit worden onafhankelijk geverifieerd door Verra.

1

Vooronderzoek en haalbaarheidsstudies

In deze fase beoordelen we de haalbaarheid van een potentieel CO2project door de milieu-impact, technologische behoeften en financiële levensvatbaarheid te analyseren.

2

Projectontwerp & validatie

We maken een gedetailleerd projectontwerp met CO2reductie-/vastleggingsstrategieën en doelstellingen, en valideren dit aan de hand van vastgestelde CO2normen/protocollen.

3

Projectontwikkeling & certificering

In deze fase wordt het project geïmplementeerd en gemonitord, waarna certificering wordt verkregen om ervoor te zorgen dat het voldoet aan CO2reductie- en duurzaamheidsnormen.

4

Onder beheer

We monitoren en passen het project aan om de duurzaamheid en CO2 eductiedoelstellingen gedurende de hele levensduur ervan te handhaven.

Hoe worden plastic credits gecreëerd?

Samenwerkingsprojecten met organisaties die credits uitgeven, opereren ter plaatse om plastic afval op te halen dat anders het natuurlijke milieu zou hebben vervuild. Dit concept, bekend als additionality, houdt alleen rekening met afval dat zonder hun tussenkomst niet zou zijn verzameld.

Door het aannemen van efficiënte strategieën voor het beheer van het einde van de levensduur, zoals mechanische of geavanceerde recycling, herverwerking of co-verwerking, worden alle recyclebare plastic materialen hergebruikt. Elke 1.000 kilogram plastic dat wordt gerecycled of hersteld via deze impactvolle projecten levert een gecertificeerde plastic credit op.

Brochure Index

Wie wij zijn
Bedrijfsmodel
Onze belangrijkste prestaties
Vermindering en compensatie
Ontwikkelaar ter plaatse
Projectstatusproces
Financieel overzicht: projectpijplijn

Lees de nieuwste artikelen

Ontdek de nieuwste trends en tips uit de wereld van milieu-ecosystemen en CO2neutraliteit.

Op zondag 17 september verscheen de CEO van DGB Group, Selwyn Duijvestijn, op de Nederlandse televis..

Meer dan €100 miljard aan jaarlijkse aankopen van CO2-reductie credits, 4.694 bedrijven die gezamenl..

De wereld staat aan de vooravond van een groene revolutie. Terwijl landen zich inzetten om de klimaa..

Laten we je leren kennen

Ontdek de kracht van plastic credits en leg de weg vrij voor een duurzame toekomst voor de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet. Investeer vandaag in het behoud van onze ecosystemen.