x
LAATSTE ARTIKEL Lelijke diersoorten moeten ook worden beschermd Lees artikel

Financiering van natuurprojecten

Beheers risico's en maximaliseer rendementen door middel van onze spannende CO₂-financieringsmogelijkheden. Zet uw CO₂-financiering bij ons in en neem deel aan de ontwikkeling van grootschalige oplossingen op basis van natuur.

Investeer in ons

Als toonaangevende Nederlandse projectontwikkelaar van hoogwaardige grootschalige CO₂- en biodiversiteitsprojecten die zijn geaccrediteerd door derden, maakt DGB gebruik van marktkrachten en de toegang tot kapitaal die nodig is om de herbebossing van de aarde te versnellen. Investeer in onze natuurprojecten om onze activiteiten en impact te vergroten.

Solide rendementen

Onderzoek van EY geeft aan dat de prijs van vrijwillige koolstofcompensaties naar verwachting zal verdrievoudigen tussen nu en 2035 en mogelijk zelfs zes keer zo hoog zal worden.

Gunstige vooruitzichten

De vraag naar CO₂-credits is fundamenteel bewezen, terwijl wereldwijde megatrends onze toekomstige groeikansen stimuleren en ondersteunen.

Termijncontracten

Via termijncontracten kunnen we bindende overeenkomsten creëren waarin DGB zich verbindt om emissiereducties op een vooraf bepaald tijdstip en prijs aan de koper te leveren. Deze contracten bieden een uitstekende manier om marktprijsrisico's te elimineren en de gewenste transactieprijs maanden of jaren van tevoren veilig te stellen. Deze regeling beschermt DGB tegen dalende marktprijzen en de koper tegen stijgende marktprijzen.

DGB-Carbon-Offsett-Carbon-Credits-Company-4

Investeer in onze AFOLU-projecten

Uw CO₂-financiering zal direct ten goede komen aan onze projecten op het gebied van landbouw, bosbouw en ander landgebruik (AFOLU). Het stelt ons bijvoorbeeld in staat om ons bebossingsproject in Kameroen op te schalen of het leefgebied van bedreigde chimpansees in Oeganda te vergroten. Neem contact met ons op om meer te weten te komen over hoe we CO₂-financiering gebruiken voor maximaal resultaat.

DGB-Carbon-Offsett-Carbon-Credits-Company

Wij ontwikkelen en beheren projecten ter plaatse om natuurcompensatie te genereren in de vorm van hoogwaardige CO₂- en biodiversiteitscredits

Een kwaliteitscompensatiekrediet vertegenwoordigt minstens één ton aan extra, permanente en anderszins niet-geclaimde CO2-uitstootverminderingen of -verwijderingen en creëert positieve milieu- en sociale effecten. Onze credits worden gevalideerd en geverifieerd door onafhankelijke certificeringsorganisaties.

Aanvullende voordelen

Naast het bijdragen aan uw resultaat onderaan de streep, leveren onze CO₂-financieringsprojecten ook de volgende voordelen op:

Ondersteuning van lokale gemeenschappen

DGB garandeert niet alleen emissiereducties, maar ook voordelen voor lokale gemeenschappen. Door bijvoorbeeld werkgelegenheid te bieden, de voedselzekerheid te vergroten door het planten van fruitbomen of de gezondheid te verbeteren door het verspreiden van schone en energiezuinige kooktoestellen, verbeteren we de levensomstandigheden van lokale gemeenschappen.

Het versterken van vrouwen in landelijk Afrika

Vanwege een lager menselijk kapitaal en een gebrek aan werkgelegenheid zijn Afrikaanse vrouwen bijzonder kwetsbaar. Wij versterken deze vrouwen door hen in dienst te nemen bij onze kwekerijen. Bovendien helpen onze kooktoestelprojecten de tijd te verminderen die vrouwen en kinderen besteden aan het verzamelen van brandhout.

Bescherming van wildlife en biodiversiteit

Het behoud van wildlife en biodiversiteit is cruciaal om onze planeet te beschermen en ons collectieve welzijn te waarborgen naarmate we de eenentwintigste eeuw ingaan. Door middel van koolstof financiering krijgen we de kans om fouten uit het verleden recht te zetten en het verlies aan biodiversiteit te herstellen dat in het verleden heeft plaatsgevonden.

Neem contact met ons op

Als 's werelds eerste beursgenoteerde purpose-onderneming gericht op het herstel van ecosystemen, maakt DGB gebruik van marktkrachten en de toegang tot kapitaal die nodig is om de herbebossing van de aarde snel te versnellen. Neem contact met ons op om meer te weten te komen over ons werk.

We willen u graag leren kennen