x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

Groene stroom voor
een betere toekomst

Groene stroom is de sleutel tot een duurzame en mooiere toekomst. Nu de wereldbevolking blijft groeien, is het steeds belangrijker geworden om over te stappen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare en schonere energiebronnen.


 • Deel dit artikel:

Wat is groene stroom?

Groene stroom verwijst naar energie die wordt opgewekt uit natuurlijke hulpbronnen en relatief snel wordt aangevuld, zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht, geothermische energie en biomassa-energie. Groene energiebronnen zijn duurzaam omdat ze geen CO₂ in de atmosfeer vrijgeven.

Clean Energy for a Brighter Future (1)

Windturbines. 

Het belang van groene stroom bij het aanpakken van klimaatinstabiliteit

Groene stroom is een essentieel alternatief voor niet-hernieuwbare energiebronnen en levert een belangrijke bijdrage aan de CO₂-uitstoot. Groene energiebronnen stoten tijdens hun werking weinig tot geen CO₂-uitstoot uit. Door niet-groene energiebronnen te vervangen door groene energiebronnen kunnen we de CO₂-uitstoot aanzienlijk verminderen en de snelheid van veranderende milieuomstandigheden vertragen.

Integreer bomen in uw bedrijf

Wij kunnen uw bedrijf helpen duurzamer te worden door bomen in uw bedrijf te integreren.

Overzicht van groene energiebronnen

 • Zonne-energie: Zonne-energie is een vorm van groene stroom die energie van de zon benut en omzet in bruikbare elektriciteit.
 • Windenergie: Windenergie is populair vanwege de vele voordelen. Een van de belangrijkste voordelen van windenergie is dat het geen CO₂-uitstoot in de atmosfeer vrijgeeft.
 • Water: Waterkracht is een watergedreven schone en hernieuwbare energiebron die zeer efficiënt is en een betrouwbare bron van elektriciteit levert.
 • Geothermische energie: Geothermische energie wordt omgezet in bruikbare elektriciteit via geothermische energiecentrales, die bestaan uit diepe putten diep in de grond geboord om heet water of stoom te bereiken.
 • Biomassa: Biomassa is een vorm van groene stroom die is afgeleid van organisch materiaal, zoals planten, hout en landbouwafval. Dit organische materiaal kan worden verbrand of omgezet in andere vormen van energie, zoals vloeibare biobrandstoffen of biogas. Het levert een betrouwbare bron van elektriciteit en verwarming.

Neem contact op met onze experts om uw CO₂-uitstoot te compenseren

Overzicht van zonne-energie

De zonnestralen wekken zonne-energie op. Het kan worden benut met behulp van vele technologieën, zoals zonnepanelen, die de zonnestralen omzetten in bruikbare elektriciteit.

Soorten zonne-energiesystemen

Er kunnen verschillende soorten zonne-energiesystemen worden gebruikt om elektriciteit en warmte op te wekken met behulp van de kracht van de zon. Hier zijn enkele van de meest voorkomende typen:

 • Fotovoltaïsche (PV) systemen: PV-systemen zijn het meest voorkomende zonne-energiesysteem en genereren elektriciteit rechtstreeks uit zonnestralen.
 • Geconcentreerde zonne-energiesystemen (CSP): CSP-systemen gebruiken spiegels of lenzen om zonlicht op een klein gebied te richten, waardoor een vloeistof wordt verwarmd om elektriciteit op te wekken.

Voor- en nadelen van zonne-energie

Voordelen van zonne-energie

 • Hernieuwbaar en duurzaam: Zonne-energie is een groene en duurzame energiebron die wordt gebruikt zonder de natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
 • Groen en vrij van uitstoot: Zonne-energie is een schone en uitstootvrije energiebron, wat betekent dat het niet bijdraagt aan luchtvervuiling of CO₂-uitstoot.

Nadelen van zonne-energie

 • Weersafhankelijk: Zonne-energiesystemen zijn afhankelijk van zonlicht, wat betekent dat ze weersafhankelijk zijn en mogelijk geen elektriciteit kunnen opwekken tijdens perioden met weinig zonlicht.
 • Hoge initiële kosten: De initiële kosten voor het installeren van zonne-energiesystemen kunnen hoog zijn, hoewel de kostenbesparingen op de lange termijn deze initiële investering kunnen compenseren.

Voorbeelden van zonne-energieprojecten

Er zijn veel voorbeelden van zonne-energieprojecten over de hele wereld die de veelzijdigheid en het potentieel van zonne-energie onder de aandacht brengen. Hier zijn enkele opmerkelijke voorbeelden:

Noor Complex Solar Energy Central, Marokko: Dit is een van 's werelds grootste geconcentreerde zonne-energiecentrales. Het ligt in de Sahara en heeft een oppervlakte van 3.000 hectare met een totale capaciteit van 580 megawatt.
Solar Star, Verenigde Staten: Dit is momenteel de grootste zonne-energiecentrale ter wereld. Het bevindt zich in Californië en heeft een totale capaciteit van 579 megawatt, met een oppervlakte van 13 vierkante kilometer.

Clean Energy for a Brighter Future (3)
Zonne-energieboerderij en landbouwvelden op het platteland..

Investeer in de toekomst van de biodiversiteit

Overzicht van windenergie

Windenergie is een vorm van hernieuwbare energie die de kracht van de wind benut om elektriciteit op te wekken. Het is een schoon, duurzaam en kosteneffectief alternatief voor traditionele energiebronnen zoals steenkool, olie en gas.

Soorten windturbines

 • Windturbines met horizontale as: Deze zijn te zien in grote windparken. Ze hebben een horizontale as en zijn ontworpen om naar de wind te kijken.
 • Windturbines met verticale as: Deze turbines hebben een verticale as en de bladen draaien rond deze as. Ze zijn doorgaans kleiner dan turbines met horizontale as en worden vaak gebruikt voor kleinschalige toepassingen zoals woonhuizen.

Voor- en nadelen van windenergie

Voordelen van windenergie

 • Hernieuwbaar: Windenergie is een hernieuwbare energiebron, wat betekent dat het voor onbepaalde tijd kan worden gebruikt zolang de wind blijft waaien.
 • Milieuvriendelijk: Windenergie produceert geen schadelijke uitstoot of broeikasgassen, waardoor het een milieuvriendelijk alternatief is voor fossiele brandstoffen.

Nadelen van windenergie

 • Intermitterend: De wind is een intermitterende energiebron, wat betekent dat hij alleen elektriciteit kan opwekken als de wind waait, en dat het geleverde vermogen ook variabel kan zijn.
 • Landgebruik: Voor windturbines zijn grote stukken land nodig, wat in dichtbevolkte gebieden een probleem kan zijn.

Clean Energy for a Brighter Future (2)

Voorbeelden van windenergieprojecten

 • Gansu Windpark, China: Dit windpark is het grootste ter wereld, met een capaciteit van 22.500 megawatt. Het ligt in de Gobi-woestijn.
 • Horns Rev, Denemarken: Het offshore windpark Horns Rev ligt in de Noordzee en heeft een capaciteit van 400 megawatt.
 • Alta Wind Energy Center, VS: Dit windpark in Californië is het grootste onshore windpark in de Verenigde Staten, met een capaciteit van 1.550 megawatt.

Ontdek hoe bedrijven klimaatneutraal worden

Laat ons u informeren

Wij houden u op de hoogte van al het laatste nieuws.

Overzicht van waterkracht

Waterkracht, ook wel hydropower genoemd, is een vorm van hernieuwbare energie die de kracht van stromend water benut om elektriciteit op te wekken. Waterkrachtcentrales genereren ongeveer 16% van de elektriciteit in de wereld.

Soorten waterkrachtcentrales

Verschillende soorten waterkrachtcentrales variëren in hun ontwerp en de manier waarop ze elektriciteit opwekken. Enkele van de meest voorkomende typen zijn:

 • Conventionele waterkrachtcentrale: Conventionele waterkrachtcentrales zijn het meest voorkomende type waterkrachtcentrale. Deze energiecentrales gebruiken doorgaans de kracht van vallend water om turbines en generatoren aan te zetten en zo elektriciteit te produceren.
 • Pompopslag: Deze centrales zijn ontworpen om overtollige energie uit andere energiebronnen, zoals wind- of zonne-energie, op te slaan door water uit een lager reservoir naar een hoger reservoir te pompen wanneer de vraag laag is.
 • Run-of-river: Deze centrales gebruiken de natuurlijke stroming van een rivier om elektriciteit op te wekken. Het water wordt uit de rivier omgeleid en door turbines geleid voordat het stroomafwaarts naar de rivier wordt teruggevoerd.
 • Getijdenenergie: deze installaties benutten de energie van de getijden door turbines te gebruiken om de kinetische energie van bewegend water op te vangen. Getijdencentrales kunnen worden gebouwd in estuaria of langs de kustlijn.

Voor- en nadelen van waterkracht

Voordelen van waterkracht

 • Hernieuwbaar: Hydro-energie is een hernieuwbare en duurzame energiebron zolang er een constante aanvoer van water is. Dit maakt het een milieuvriendelijk alternatief voor fossiele brandstoffen.
 • Schoon: Waterkrachtenergie veroorzaakt geen CO₂-uitstoot of andere luchtverontreinigende stoffen, wat betekent dat het een lage CO₂-voetafdruk heeft en als een schone energiebron wordt beschouwd.

Nadelen van waterkracht

 • Impact op het milieu: Grote waterkrachtprojecten kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor het milieu, zoals de verplaatsing van gemeenschappen, verlies van leefgebieden voor wilde dieren en veranderingen in rivierecosystemen.
 • Aanloopkosten: De bouw van grote hydro-elektrische dammen kan duur zijn en aanzienlijke investeringen vooraf vereisen, wat voor veel landen en organisaties een toetredingsdrempel kan vormen.

Clean Energy for a Brighter Future (4)Itaipu Dam, Parana River.

Voorbeelden van waterkrachtprojecten

 • Three-Gorges-dam, China: Dit is 's werelds grootste waterkrachtcentrale, gelegen aan de Yangtze-rivier. Er wordt 22.500 megawatt elektriciteit opgewekt.
 • Itaipu-dam, Brazilië, Paraguay: Dit is de op één na grootste waterkrachtcentrale ter wereld, die 14.000 megawatt elektriciteit produceert. Het ligt aan de rivier de Paraná.
 • Grand Coulee-dam, VS: Deze dam ligt aan de Columbia River in Washington en heeft een capaciteit van 6.809 megawatt.

Bereken uw uitstoot met onze CO₂-voetafdrukcalculator

Onze projecten

Wij ontwikkelen grootschalige, impactvolle projecten.

Overzicht van geothermie

Geothermische energie wordt opgewekt door de natuurlijke warmte die wordt geproduceerd door de gesmolten kern van de aarde, die zich in bepaalde gebieden dicht bij het aardoppervlak bevindt.

Geothermische energie kan op verschillende manieren worden benut, waaronder geothermische energiecentrales, geothermische warmtepompen en systemen voor direct gebruik.

Soorten geothermische energiecentrales

 • Droge stoom: Deze centrales gebruiken stoom rechtstreeks uit ondergrondse geothermische reservoirs. De stoom wordt gebruikt om turbines aan te drijven. Het is haalbaar in gebieden waar de geothermische reservoirs stoom produceren met een druk en temperatuur die hoog genoeg is om elektriciteit op te wekken.
 • Flitsstoom: deze fabrieken gebruiken water bij hoge temperaturen en druk om stoom te produceren. Wanneer het hete water uit de put wordt vrijgegeven in een omgeving met lagere druk, kookt het snel en produceert het stoom, die vervolgens wordt gebruikt om turbines aan te drijven en elektriciteit op te wekken.
 • Binaire cyclus: Deze installaties gebruiken een warmtewisseling om warmte van het hete geothermische water of de pekel over te dragen naar een secundaire vloeistof met een lager kookpunt, zoals isobuteen of pentaan. 

Voor- en nadelen van geothermische energie

Voordelen van geothermische energie

 • Duurzaam: Geothermische energie is een hernieuwbare energiebron die voortdurend wordt aangevuld door de natuurlijke processen van de aarde. Zolang de kern van de aarde warmte produceert, zal aardwarmte een duurzame energiebron blijven.
 • Lage uitstoot: Geothermische energie is een energiebron met lage uitstoot. Het is een schoon alternatief voor fossiele brandstoffen, die een hoge CO₂-uitstoot veroorzaken.

Nadelen van geothermische energie

 • Beperkte beschikbaarheid: Geothermische energie is beschikbaar in geschikte geologische omstandigheden, zoals actieve vulkanische gebieden of gebieden met hoge temperaturen en drukgradiënten.
 • Hoge initiële kosten: Het bouwen van een geothermische energiecentrale of het boren van een geothermische put kan duur zijn, en het kan enkele jaren duren voordat de initiële investering is terugverdiend. Dit kan in sommige gebieden een belemmering vormen voor de ontwikkeling van geothermische energie.

Voorbeelden van geothermieprojecten

 • The Geysers in Californië: The Geysers zijn de grootste geothermische energiecentrale ter wereld, gelegen in het Mayacamas-gebergte in Californië. Het heeft een capaciteit van 1.517 megawatt en produceert genoeg elektriciteit om meer dan een miljoen huishoudens van stroom te voorzien.
 • Nesjavellir in IJsland: De geothermische energiecentrale Nesjavellir in IJsland heeft een capaciteit van 120 megawatt en levert warmte en elektriciteit aan de hoofdstad Reykjavik. Het is een van de grootste geothermische energiecentrales ter wereld en is sinds 1990 in bedrijf.

Clean Energy for a Brighter Future (5)
Geothermisch landschap. 

Overzicht van biomassa-energie

Biomassa-energie is een vorm van groene stroom die wordt gewonnen uit organisch materiaal, zoals plantaardig materiaal, landbouwafval, bosbouwresiduen en vast stedelijk afval. Het is een vorm van CO₂-neutrale energie, omdat de CO₂ die vrijkomt tijdens de verbranding wordt gecompenseerd door de CO₂ die wordt geabsorbeerd tijdens de groei van de planten die worden gebruikt om de biomassa te produceren.

Soorten biomassa-energiebronnen

Er kunnen verschillende soorten biomassa-energiebronnen worden gebruikt om hernieuwbare energie te produceren, waaronder:

 • Hout en houtafval: Hout en houtafval zijn de meest voorkomende biomassa-energiebronnen. Dit omvat alles, van bosbouwresten zoals zaagsel en schors tot stedelijk houtafval zoals oude meubels en pallets.
 • Vast gemeentelijk afval: Vast gemeentelijk afval, of afval, kan worden verwerkt om organische materialen te extraheren die kunnen worden gebruikt om biogas te produceren door middel van anaerobe vergisting.
 • Stortgas en biogas: Stortgas is een bijproduct van het ontbinden van organisch afval op stortplaatsen. Het bestaat voornamelijk uit methaan en kan worden opgevangen en gebruikt als hernieuwbare energiebron.

Voor- en nadelen van biomassa-energie

Voordelen van biomassa-energie

 • Hernieuwbaar: Biomassa is een hernieuwbare energiebron omdat deze kan worden aangevuld door middel van duurzame bosbouwpraktijken en landbouwpraktijken.
 • CO₂-neutraal: Biomassa-energie wordt als CO₂-neutraal beschouwd omdat de CO₂ die wordt uitgestoten tijdens de verbranding wordt gecompenseerd door de CO₂ die wordt geabsorbeerd tijdens de groei van de planten die worden gebruikt om de biomassa te produceren.

Nadelen van biomassa-energie

 • Landgebruik: Grootschalige biomassaproductie kan concurreren met voedselproductie en ander landgebruik.
 • Uitstoot: Bij de verbranding van biomassa kunnen verontreinigende stoffen zoals fijnstof en stikstofoxiden vrijkomen.

Voorbeelden van biomassa-energieprojecten

 • Drax Power Station, VK: De Drax Power Station in North Yorkshire is een van de grootste biomassacentrales ter wereld. Het is omgebouwd van een kolencentrale om houtpellets te gebruiken als brandstof afkomstig van duurzame bosbouwpraktijken.
 • Masdar City, VAE: Masdar City is een geplande duurzame stad in Abu Dhabi, ontworpen om te worden aangedreven door hernieuwbare energiebronnen. Eén van de gebruikte energiebronnen is een biomassacentrale die afvalhout als brandstof gebruikt.

Clean Energy for a Brighter Future (6)
Hand vol eucalyptushout.

Neem contact met ons op om uw uitstoten te reduceren

De toekomst van groene stroom

Huidige stand van zaken op het gebied van de adoptie van groene stroom

De wereld streeft ernaar de CO₂-uitstoot te verminderen en over te stappen op duurzamere energiebronnen. Hier zijn enkele belangrijke feiten over de huidige stand van zaken op het gebied van de adoptie van hernieuwbare energie:

 • Geïnstalleerde capaciteit: Volgens het Internationaal Energieagentschap vertegenwoordigt hernieuwbare energie bijna 30% van de totale geïnstalleerde energiecapaciteit in de wereld.
 • Wind- en zonne-energie: Wind- en zonne-energie zijn de snelst groeiende bronnen van hernieuwbare energie, waarbij windenergie in 2020 53% van de wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare energie zal uitmaken en zonne-energie 27%.

Toekomstige groei van groene stroom

De toekomstige groei van hernieuwbare energie wordt aangedreven door verschillende factoren, waaronder:

 • Dalende kosten: De kosten van technologieën voor hernieuwbare energie, met name zonne- en windenergie, zijn de afgelopen jaren snel gedaald, waardoor ze steeds concurrerender worden met fossiele brandstoffen.
 • Technologische innovatie: Er is voortdurend onderzoek en ontwikkeling gaande naar technologieën voor hernieuwbare energie, wat leidt tot verbeterde efficiëntie, lagere kosten en grotere schaalbaarheid.

Lees meer: Groene strategie Singapore stimuleert groei CO₂-markt

Uitdagingen en belemmeringen voor de adoptie van groene stroom

Er moeten verschillende uitdagingen en barrières worden aangepakt om de transitie naar hernieuwbare energiebronnen te versnellen. Enkele belangrijke uitdagingen en barrières zijn onder meer:

 • Wisselvalligheid en variabiliteit: Groene energiebronnen zoals wind- en zonne-energie zijn intermitterend en variabel, wat betekent dat ze niet altijd beschikbaar zijn en dat hun opbrengst kan fluctueren afhankelijk van de weersomstandigheden.
 • Energieopslag: De wisselvalligheid van sommige groene energiebronnen onderstreept de behoefte aan oplossingen voor energieopslag die overtollige energie kunnen opslaan wanneer deze beschikbaar is en deze kunnen vrijgeven wanneer dat nodig is.

Innovaties in technologie voor groene stroom

Veel opwindende innovaties op het gebied van hernieuwbare energietechnologie helpen de kosten te verlagen en de efficiëntie te verbeteren. Enkele van de belangrijkste innovaties zijn:

 • Geavanceerde zonnetechnologieën: Vooruitgang in de zonneceltechnologie maakt zonne-energie efficiënter en kosteneffectiever. Zo worden er nieuwe materialen zoals perovskiet ontwikkeld om de efficiëntie van zonnecellen te verhogen.
 • Windturbinetechnologie: Vooruitgang in het ontwerp van windturbines verhoogt de efficiëntie en betrouwbaarheid van windenergie. Nieuwe materialen en productietechnieken helpen de kosten te verlagen en de prestaties te verbeteren, en grotere turbines worden ontwikkeld om meer windenergie op te vangen.

Plant een boom om een positieve impact op de Aarde te hebben

Samenvatting van het belang van groene stroom

Hernieuwbare energie is van cruciaal belang voor het aanpakken van de urgente uitdagingen van veranderende milieuomstandigheden, energiezekerheid en economische ontwikkeling. Door af te stappen van fossiele brandstoffen en over te stappen op schone, hernieuwbare energiebronnen kunnen we de CO₂-uitstoot verminderen en de luchtkwaliteit en de volksgezondheid verbeteren.

De voordelen van hernieuwbare energie worden in veel landen over de hele wereld al ervaren, met een snelle groei in de inzet van zonne-, wind-, geothermische en andere hernieuwbare energiebronnen.

DGB Group zet zich in voor een duurzame, CO₂-arme toekomst

De rol van DGB Group als projectontwikkelaar van hoogwaardige, grootschalige natuur- en biodiversiteitsprojecten, geaccrediteerd door toonaangevende verificatiestandaarden, is het faciliteren van de transitie naar een duurzamere en CO₂-armere toekomst. We bereiken dit door projecten te ontwikkelen die zich richten op natuurbehoud en het helpen bloeien van de biodiversiteit, terwijl we ook overheden en bedrijven ondersteunen bij het bereiken van klimaatneutraliteit door middel van geverifieerde CO₂-reductiekredieten.

Door hoogwaardige natuur- en biodiversiteitsprojecten te ontwikkelen, helpt DGB de CO₂-uitstoot te verminderen, natuurlijke habitats te beschermen, de biodiversiteit te bevorderen en duurzaamheid te ondersteunen.

Neem contact op met onze experts voor een betere toekomst

Lees onze recente artikelen

Lees de laatste trends en tips uit de wereld van ecosystemen en klimaatneutraliteit.

In today's business landscape, sustainability is more than just a buzzword—it's a necessity. Compani..

In a world where environmental responsibility is more talked about than ever, nature-based solutions..

Forests are among the most vital resources on our planet, providing essential benefits that support ..

Aan de slag

Als 's werelds eerste beursgenoteerde bedrijf dat zich richt op het herstel van ecosystemen, maakt DGB gebruik van de marktkrachten en de toegang tot kapitaal die nodig is om de herbebossing van de aarde snel te versnellen. Neem contact met ons op voor meer informatie over ons werk.

Wij willen u graag leren kennen