x

afm2_vrijstelling_dubbel-1768x122

Écht groen beleggen +8% rendement per jaar

DGB is een projectontwikkelaar van hoogwaardige, grootschalige, onafhankelijk geverifieerde natuurprojecten. Door de vraag naar CO₂-certificaten groeit ons bedrijf fors. Leer meer over onze groene obligaties met een duurzaam rendement van 8% per jaar.

arrow 1

Ontvang nu vrijblijvend het informatiepakket:

DGB-group_8%-groen-rendement-visual_mockup-Jun-05-2024-11-32-13-8456-AM

Groen beleggen met positieve klimaatimpact

Financieel rendement met sociale en ecologische impact

icon

Aantrekkelijk Rendement

Een rendement van +8% per jaar is significant hoger dan veel traditionele spaarrekeningen of andere beleggingsvormen, wat het een aantrekkelijke optie maakt voor beleggers die op zoek zijn naar mooie opbrengsten.
icon

Stabiliteit

De stabiliteit van deze belegging, met consistente uitkeringen over een periode van twee, drie of vier jaar, biedt beleggers vertrouwen en zekerheid in volatiele markten.
icon

Risicospreiding

Op dit moment beheren wij meer dan 19 projecten, zodat uw belegging goed gespreid is. Daarnaast biedt groen beleggen een manier om uw beleggingsportfolio te diversifiëren, wat helpt risico's te spreiden.

Volg de Multinationals

Werelds grootste 1.921 bedrijven, verantwoordelijk voor 7,2 miljard ton CO₂-uitstoot per jaar, hebben al een gevalideerde doelstelling om hun CO₂-uitstoot te verminderen.

Wanneer deze bedrijven de verplichte 20% van hun uitstoot compenseren, vertegenwoordigt dit 1,4 miljard ton CO₂ en tussen de €7 en €20 miljard aan omzet in CO₂-reductie certificaten per jaar.

Dit is slechts het topje van de ijsberg, want daarnaast zijn er 2.773 bedrijven met zelfverklaarde doelen, goed voor nog eens 18,8 miljard ton CO₂-uitstoot. Hun potentiële bijdrage kan oplopen tot meer dan €100 miljard aan jaarlijkse aankopen van CO₂-reductie certificaten op de wereldmarkt.

DGB Group_tv slide_net zero brands_red_page-0001

Positieve Vooruitzichten

De consensus onder alle prijsvoorspellingen is de snelle en substantiële groei van de markt, wat deze markt markeert als een veelbelovende beleggingsmogelijkheid voor de lange termijn.

EY, McKinsey en BCG, naast Morgan Stanley, die allemaal een meervoudige expansie verwachten, suggereren een marktwaarde variërend van $30 miljard tot $50 miljard in 2030.

De meer optimistische vooruitzichten van Goldman Sachs en Wood Mackenzie voorspellen een marktomvang van $100 miljard tegen 2030.

Een conservatieve prognose komt van PwC, die de groei in datzelfde jaar tot $30 miljard schat – nog steeds een tienvoudige groei vergeleken met de huidige markt van $3 miljard.

Press release_DGB Group strengthens global footprint with expansion into the French market_Visual 4_EN

Voorop in de Ontwikkeling

Duurzame CO₂-projecten

DGB Group is een grootschalige projectontwikkelaar voor CO₂-vastlegging, gespecialiseerd in het produceren van CO₂-certificaten door middel van duurzame natuurprojecten.

Wij beheren hoogwaardige projecten die zich richten op het herstel van ecosystemen, natuurbecherming en het verrijken van biodiversiteit.

Via onze projecten, producten en diensten helpen we bedrijven bij het begrijpen van en zich inzetten voor milieubescherming, het beoordelen van hun ecologische voetafdruk, het ontwikkelen van strategieën voor milieugerichte oplossingen en het transparant communiceren van hun vooruitgang op het gebied van duurzaamheid.

Alle voordelen op een rij:

Aantrekkelijk Rendement +8%
Al 4 jaar lang op rij stabiel
Duurzaamheid en Milieuvriendelijkheid
9,3 Tevredenheidsscore van Deelnemers
Uitgebreide spreiding over projecten
Diversificatie van uw portefeuille
Externe validatie en verificatie projecten

Goed voor de planeet en voor uw portefeuille

Waarom investeren in groen ondernemen met DGB Group?

"Onze visie is om een toonaangevende investeerder met een grote impact te zijn in duurzaam beheerde bossen door onze aandeelhouders een concurrerend reëel investeringsrendement te bieden in combinatie met een positieve sociale impact. Investeren in de natuur is een aantrekkelijk alternatief gebleken voor langetermijninvesteerders, omdat het de mogelijkheid om te profiteren van de waarde van een natuurlijk groeiend product en de zekerheid van eigendom van het onderliggende land. Dit zorgt voor: inkomstenstroom uit CO₂-certificaten uit het bos en vermogensgroei op lange termijn op een duurzame en fiscaal efficiënte manier."

Screenshot at Jun 01 12-47-24
Selwyn Duijvestijn
Chief Executive Officer

"CO₂-certificaten, de toestemming om CO₂ en andere broeikasgassen uit te stoten, zijn de afgelopen vijf jaar een van de best presterende grondstoffen geweest. De Europese CO₂-prijzen zijn in 2021 bijna verdrievoudigd. Velen denken dat de prijzen nog hoger kunnen worden. Naarmate deze voordelen beter worden erkend en gewaardeerd, zien investeerders in duurzame natuurprojecten een financieel rendement dat beter presteert dan investeringen in conventionele bedrijven. Natuuroplossingen zijn een duurzame reële troef die zowel een beleggingsportefeuille diversifieert als blootstelling biedt aan bosbouw en onderliggende groeimogelijkheden voor grondwaarde."

Screenshot at Jun 01 12-47-07
Thomas Donia
Chief Operating Officer

Uw kapitaal om activiteiten verder op te schalen

Onze projecten hebben een enorm positief effect op het milieu en het leven van de lokale bevolking, maar we zijn nadrukkelijk geen goed doel. DGB is een commercieel bedrijf met een missie.

Onze projecten zorgen voor CO2-reductie. Deze CO2-reductie laten wij verifiëren volgens de hoogste standaarden, want alleen door deze onafhankelijk controle genereren we geverifieerde CO2-reductie certificaten.

We beheren een robuuste projectontwikkelingspijplijn van meer dan 60 miljoen ton CO₂-certificaten. We willen nu verder opschalen - de tijd is rijp

Duurzame en gediversifieerde groene belegging

Groen investeren tegen een aantrekkelijk rendement. Als belegger weet u dat rendement en risico hand in hand gaan. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Met deze investering bieden wij u in onze ogen een gezonde mix tussen risico en rendement.

Maatschappelijke impact met financieel rendement

Over een periode van 4 jaar ontvangt u een rente van 8,00% per jaar, ieder kwartaal uitgekeerd. Wij hebben alle details over ons business model en bedrijfsvoering goed gedocumenteerd in een informatieve brochure en prospectus, zodat u volledig geïnformeerd kunt worden.

Wat we hebben bereikt met onze wereldwijde natuurprojecten

31,2+

miljoen bomen geplant

250.000

hectare land hersteld

60+

miljoen ton CO₂ zal worden vastgelegd

600+

banen zullen worden gecreëerd

300.000

efficiënte kookovens worden verspreid

Ontvang direct het informatiepakket en ontdek hoe u kunt profiteren van 8%  rendement per jaar met onze groene obligaties.

Bewezen succesvol

Hoe behalen wij rendement?

Een belegging in natuurprojecten met DGB kan een aantrekkelijk langetermijnrendement bieden. Dat werkt als volgt:

1

Nieuwe Projecten Onderzoeken

Een team van ecologen doet onderzoek in een gegeven land om erachter te komen of een potentieel project haalbaar is in een haalbaarheidsstudie

2

Project Ontwerpen & Ontwikkelen

Onze projectmanagers ontwerpen gedetailleerde plannen, inclusief tijdslijnen en projectomvang, om een solide basis te leggen voor succesvolle uitvoering.

3

Extern verifiëren

We onderwerpen elk projectplan aan de start en tussentijds aan een strenge externe verificatie om nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te waarborgen.

4

Verkoop CO₂-Certificaten

De projecten produceren CO₂-certificaten, hiermee genereren we inkomsten die niet alleen onze projecten financieren maar ook waarde creëren voor onze beleggers.

Veelgestelde vragen

1- Wat is CO₂-compensatie precies?

Individuen en bedrijven over de hele wereld erkennen het belang van het verminderen van hun CO₂-emissies. Als gevolg hiervan verkleinen velen van hen hun ecologische voetafdruk door middel van energie-efficiëntie en andere maatregelen. Vaak is het voor deze entiteiten echter niet mogelijk om hun doelstellingen te halen of hun CO₂-voetafdruk volledig te elimineren, althans niet op korte termijn met alleen interne reducties. Ze hebben een flexibel mechanisme nodig om deze ambitieuze doelen te bereiken en de CO₂-markt te betreden. 

Door gebruik te maken van de CO₂-compensatie kunnen entiteiten hun uitstoot neutraliseren of compenseren door CO₂-compensatie die is gegenereerd door projecten die de uitstoot van broeikasgassen elders verminderen, in te trekken. Het is natuurlijk van cruciaal belang om ervoor te zorgen of te verifiëren dat de emissiereducties die door deze projecten worden gegenereerd, daadwerkelijk plaatsvinden. 

Bedrijven en particulieren willen graag bijdragen aan hun leefomgeving. Om deze bereidheid om te zetten in uitvoering, maakt natuurcompensatie en vooral CO₂-compensatie natuurcompensatie eenvoudig en bieden zij een passend, flexibel compensatiesysteem. 

Hoewel er vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) interesse is om bij te dragen aan natuurbehoud, is deze interesse het afgelopen jaar toegenomen vanwege de noodzaak om de CO₂-uitstoot te verminderen en te compenseren. CO₂-compensatie gebeurt op verplichte basis, maar ook op vrijwillige basis voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en public relations.

2- Hoe verifieert DGB Group haar compensatie(projecten)?

DutchGreen verifieert haar CO₂-compensatie volgens methodes van VCS. Het VCS-programma is 's werelds meest gebruikte vrijwillige CO₂-compensatieprogramma. Bijna 1.700 gecertificeerde VCS-projecten hebben samen meer dan 630 miljoen ton CO₂- en andere broeikasgasuitstoot uit de atmosfeer verminderd of verwijderd. 

Projecten die in het kader van het VCS-programma zijn ontwikkeld, moeten een streng beoordelingsproces volgen om gecertificeerd te worden. VCS-projecten bestrijken een breed scala aan sectoren, waaronder hernieuwbare energie (zoals wind- en waterkrachtprojecten), bosbouw (inclusief het voorkomen van ontbossing) et cetera. 

De VCS-norm legt de regels en vereisten vast waaraan alle projecten moeten voldoen om gecertificeerd te worden. Alle VCS-projecten zijn onderworpen aan bureau- en veldaudits door zowel gekwalificeerde onafhankelijke derden als Verra-personeel om ervoor te zorgen dat aan de normen wordt voldaan en dat de methodologieën correct worden toegepast.

Projecten worden beoordeeld aan de hand van een technisch verantwoorde kwantificeringsmethode voor broeikasgasemissiereductie die specifiek is voor dat projecttype.

3- Hoe zorgt DGB Group ervoor dat een project daadwerkelijk effect heeft?

DGB controleert al haar projecten op additionaliteit, duurzaamheid en niet-lekkage. 

  • Additionaliteit: additionaliteit vereist dat het bosproject meer CO2 vastlegt dan in een 'business as usual'-scenario. Het project moet aantonen dat de CO₂-vastlegging niet zou zijn gebeurd zonder de ontwikkeling van het specifieke compensatieproject.
  • Duurzaamheid: Duurzaamheid vereist dat verbeteringen voor de verwijdering van broeikasgassen gedurende maximaal 100 jaar moeten worden gehandhaafd. Om de duurzaamheid aan te tonen, moet elk project gedurende de looptijd van het project (~25 jaar) om de zes jaar een externe verificatie van inventarisrapporten en een locatiebezoek ondergaan.
  • Niet-lekkage: Lekkage van CO₂-compensatieprojecten vindt plaats wanneer de reductie van broeikasgassen in het ene gebied resulteert in een onbedoelde toename van de uitstoot van broeikasgassen op een andere locatie. Projectmanagers moeten aantonen dat hun project geen buitensporige lekkage veroorzaakt, waardoor in wezen de toename van de verwijdering van broeikasgassen uit hun project wordt weggevaagd. 

4- Wat is vrijwillige CO₂-compensatie?

De vrijwillige markten zijn de algemene naam voor alle vrijwillige geverifieerde compensaties voor CO₂-emissiereductie. De belangrijkste doelstelling voor het verwerven van Verified Emission Reductioncredits (VER) is het neutraliseren van de CO₂-voetafdruk, voornamelijk gemotiveerd door Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en public relations.

De vrijwillige CO₂-compensatiemarkt stelt particuliere investeerders, overheden, niet-gouvernementele organisaties en bedrijven in staat vrijwillig CO₂-compensatie aan te schaffen om hun uitstoot te compenseren. Bedrijven die niet in staat zijn hun uitstoot te verminderen, kunnen CO₂-compensaties kopen bij geverifieerde leveranciers om hun uitstoot te compenseren.

5- Wat zeggen analisten over de toekomstige omvang van de markt voor vrijwillige CO₂-compensatie?

Naarmate de inspanningen om de wereldeconomie klimaatneutraal te maken toenemen, zou de vraag naar vrijwillige CO₂-compensatie kunnen blijven stijgen. Op basis van de vermelde vraag naar CO₂-certificaten, vraagprognoses van experts die door de TSVCM zijn onderzocht en het volume aan negatieve emissies dat nodig is om de emissies te verminderen in overeenstemming met het doel van 1,5 graad opwarming, schat McKinsey dat de jaarlijkse wereldwijde vraag naar CO2-compensatie kan oplopen tot wel 1,5 tot 2,0 gigaton CO2 (GtCO2) in 2030 en tot 7 tot 13 GtCO2 in 2050.

Afhankelijk van verschillende prijsscenario's en hun onderliggende drijfveren, zou de marktomvang in 2030 tussen de $5 miljard en $30 miljard aan de lage kant en meer dan $50 miljard aan de hoge kant kunnen zijn. terwijl de primaire markt van de markt voor vrijwillige CO₂-compensatie tegen 2030 naar verwachting tot €100 miljard waard zal zijn.

De Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets (TSVCM), gesponsord door het Institute of International Finance (IIF), schat dat de vraag naar CO₂-compensatie tegen 2030 met een factor 15 of meer en tegen 2050 met een factor 100 kan toenemen.

6- Wat is de prijs voor een CO₂-compensatie op de vrijwillige CO₂-markt?

De prijs van 1 ton CO₂ verschilt per type CO₂-compensatie en verandert afhankelijk van de achterliggende projecten. De belangrijkste factoren om de prijs van een CO₂-compensatie vast te stellen zijn:

  • Type (bebossing/herbebossing, vermeden gesprek of verbeterd bosbeheer)
  • Vintage (jaar van compensatie)
  • Additionaliteit (additionaliteit vereist dat het bosproject meer CO₂ vastlegt dan in een 'business as usual' Het project moet aantonen dat de CO₂-vastlegging niet zou zijn gebeurd zonder de ontwikkeling van het specifieke compensatieproject.)
  • Locatie
  • Communautaire aspecten 
  • Biodiversiteitsaspecten

Het grootste verschil is tussen compensaties van het vermijdingstype en compensaties van het verwijderingstype. Beide compensaties zijn uiterst belangrijk voor natuurbehoud - compensaties voor vermijding zorgen voor het bestaan ​​van meer emissie-efficiënte bedrijven, terwijl verwijderingscompensaties de opslagcapaciteit van de aarde vergroten tot buiten onze natuurlijke wilde bossen en tuinen.

7- Welke bedrijven compenseren hun CO₂-uitstoot via vrijwillige CO₂-compensatie?

DutchGreen roept bedrijven en organisaties wereldwijd op om gezamenlijk actie te ondernemen op het gebied van natuur, biodiversiteit en ecosysteemherstel. De Groep dringt er bij iedereen op aan om samen te werken aan een veilige en gezonde planeet voor de volgende generaties. 

DGB stelt zich een verbonden wereld voor waar samenwerking tussen toonaangevende bedrijven en organisaties kan helpen bij het behoud van onze kostbare planeet en dieren in het wild. 

Hieronder hebben we geweldige casestudies geschetst van bedrijven die hun CO₂-uitstoot compenseren via de vrijwillige CO₂-markten:

Beleggen in duurzaamheid met 8% rendement

Lees meer over groene obligaties met een meer verantwoorde belegging en duurzaam rendement.