x
LAATSTE ARTIKEL Geografische informatiesystemen decoderen: ontdek de kracht van geodata Lees artikel

Het leveren van kookovens in Kameroen

De meerderheid van de mensen in deze gebieden is afhankelijk van het verbranden van brandhout, voor verwarming en om te koken. Door hen te voorzien van efficiënte, lokaal geproduceerde kookovens, hebben we ons gericht op het verminderen van ontbossing om de niveaus van CO₂ die door het gebruik van vuur in de atmosfeer vrijkomen te verminderen.

Herbebossing en vermindering van de CO₂-uitstoot

Ons kookovenproject in Kameroen

De regio Centre van Kameroen is een Franstalige regio die 69.000 km2 van de zogenaamde 'centrale vlaktes' van het land beslaat. Met een bevolking van meer dan vier miljoen mensen is de centrumregio een van de dichtstbevolkte provincies van Kameroen. Met een toenemende bevolking neemt de druk op natuurlijke hulpbronnen jaar na jaar toe. Ontbossing, als gevolg van overexploitatie van hulpbronnen, is een groeiend probleem, dat niet alleen wordt veroorzaakt door commerciële houtkap, maar ook door de activiteiten van de bevolking om brandhout te verzamelen.

Ontbossing verminderen

Met 150.000 efficiënte kookovens moedigen we de lokale bevolking aan om deze handige manier te gebruiken voor verwarming en om te koken, in plaats van hout te verbranden.

Het verminderen van de CO₂

Samen met onze partner produceren en distribueren we 150.000 efficiënte kookovens aan mensen in de omgeving van Ntui.

Wat bereiken we met dit project

2,4M

ton CO₂ afgevangen

150.000

kookovens

1

Ontbossing in Kameroen verminderen

2.6 miljard mensen over de hele wereld vertrouwen op hout en houtskool als hun belangrijkste brandstof. Door ontbossing in hoog tempo, toenemende bevolkingsgroei en overheidswetgeving worden deze brandstoffen steeds duurder. Dit is een belangrijk project, in combinatie met onze herbebossingsinspanningen, om de CO₂-uitstoot te verminderen, verder verlies van bos (en biodiversiteit) te voorkomen en de natuur en alle ecosysteemdiensten die het levert te beschermen en te behouden.

Pile of chopped fire wood ready for burning
2

Het verminderen van CO₂

De negatieve gezondheidseffecten van koken met hout of houtskool worden wereldwijd door miljoenen mensen gevoeld. Luchtvervuiling door huishoudens die het gevolg is van deze praktijken, leidt tot een voortijdig sterftecijfer van naar schatting vier miljoen mensen per jaar. Het risico op aandoeningen van de luchtwegen, kanker en hart- en vaatziekten neemt aanzienlijk toe met het gebruik ervan. Negatieve effecten treffen onevenredig veel vrouwen en kinderen vanwege de lange perioden die deze bevolkingsgroepen aan deze risico's blootstellen. Wereldwijd is 1/4 van de uitstoot van zwarte koolstof het gevolg van huishoudelijk energieverbruik en meer dan een derde van de houtbrandstof die elk jaar over de hele wereld wordt geoogst, wordt als onhoudbaar beschouwd. Dit heeft een serieuze bijdrage aan bosdegradatie en CO₂-uitstoot.

DGB-Nature-Conversation-Projects-Cameroon-4

Over deze regio

De regio Centre van Kameroen is een Franstalige regio die 69.000 km2 van de zogenaamde 'centrale vlaktes' van het land beslaat. Met een bevolking van meer dan vier miljoen mensen is de centrumregio een van de dichtstbevolkte provincies van Kameroen. Met een toenemende bevolking neemt de druk op natuurlijke hulpbronnen jaar na jaar toe. Ontbossing, als gevolg van overexploitatie van hulpbronnen, is een groeiend probleem, dat niet alleen wordt veroorzaakt door commerciële houtkap, maar ook door de activiteiten van de bevolking om brandhout te verzamelen.

Lees meer over dit project

Verminder de uitstoot van broeikasgassen door het landbouw conversieproces.

De lokale en regionale waterkwaliteit in stand houden door de aanvoer van nutriënten en sedimenten naar lokale waterwegen, die het gevolg zijn van de omzetting van bosgrond in landbouw, te beperken.

Behoud snel verdwijnende beken, wetlands en bosecosystemen.

Voer lokaal overleg en ontwikkel gemeenschapsprojecten.

Bescherm de lokale flora en fauna.

Meer informatie ontvangen

Team

Mensen ter plaatse

Nicholas Wall

Projectontwerpsspecialist

Theodore Oben

Lokale projectmanager

 
Vignet_DGB_fc_blue

Wie we zijn

We zijn marktleiders op het gebied van compensatie van CO₂ en biodiversiteit wereldwijd

Wij zijn projectontwikkelaar van hoogwaardige, grootschalige CO₂- en biodiversiteitsprojecten geaccrediteerd door derden.

We streven ernaar de natuurlijke wereld te beschermen, mensen te helpen duurzamer te leven en actie te ondernemen tegen ontbossing en woestijnvorming.