x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

ESG-rapportage

Ontdek een groenere toekomst en duurzaam succes met DGB Group. DGB kan uw bedrijf helpen duurzaam te worden en een positieve impact op het milieu te hebben.

Rapportage over positieve impact

Een betere toekomst creëren met ESG-rapportage

Wij geloven dat bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om een positieve impact op de wereld te hebben. Eén manier om dit te doen is door middel van milieu-, sociale en bestuursrapportage (Environmental, Social, and Governance, ofwel ESG). ESG-rapportage is een uitgebreide manier voor bedrijven om hun impact, duurzaamheidsdoelen en prestaties te evalueren en te communiceren. Wanneer bedrijven hun ESG-impact begrijpen en rapporteren, kunnen ze geïnformeerde beslissingen nemen om een duurzamere en rechtvaardigere toekomst te creëren. Dit helpt niet alleen bij het beschermen van de natuur en biodiversiteit, maar ook bij het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid bij belanghebbenden, waaronder investeerders, klanten en werknemers. Uw duurzaamheidsreis begint met het berekenen en begrijpen van uw ecologische voetafdruk.

Goed voor uw bedrijf

Ontdek de voordelen van
ESG rapportage

1

Verbetering van duurzaamheid

ESG-rapportage biedt een kader voor bedrijven om hun duurzaamheidsprestaties te meten en te volgen, voor verbetering vatbare zaken te identificeren en doelen voor de toekomst te stellen.

2

Vertrouwen opbouwen

Door transparant te zijn over hun ESG-impact kunnen bedrijven vertrouwen opbouwen bij stakeholders, die steeds meer geïnteresseerd zijn in het sociale en milieuimpact van de bedrijven die ze ondersteunen.

3

Reputatie versterken

Bedrijven die ESG prioriteit geven en rapporteren over hun milieuimpact, worden over het algemeen positiever beoordeeld, wat hun reputatie kan versterken en nieuwe klanten kan aantrekken.

4

Besluitvorming op basis van gegevens

ESG-rapportage informeert zakelijke beslissingen en stimuleert positieve verandering. Het helpt bedrijven om hun milieu-effect te verminderen en groeikansen te identificeren.

Waarom is ESG-rapportage belangrijk?

Hoewel het voor de meeste landen nog steeds vrijwillig is, zijn er steeds meer wereldwijde voorschriften met betrekking tot het rapporteren van bedrijfsgegevens over ESG. De meeste proactieve en goed presterende bedrijven van vandaag erkennen hoe cruciaal het is om ESG-overwegingen te integreren in hun missie en bedrijfsstrategie voor de toekomst. Ze verstrekken vrijwillig ESG-statistieken in hun jaarverslagen, omdat ze weten dat dit hun prestaties verbetert.

ESG-Reporting-3

Begrijpen van de termen

Wat is het verschil tussen ESG en duurzaamheid?

Terwijl ESG is uitgegroeid tot de populaire term voor investeerders en kapitaalmarkten, is duurzaamheid een overkoepelende term voor verschillende groene principes en bedrijfsverantwoordelijkheid. ESG benadrukt alle drie de pijlers om de prestaties van een bedrijf te beoordelen en te rapporteren. Het wordt steeds meer gezien als een extern investeringskader of een meetinstrument dat investeerders helpt bij hun beoordeling en organisaties helpt hun doelstellingen uit te drukken. De meeste proactieve en goed presterende bedrijven erkennen hoe cruciaal het is om ESG te integreren in hun bedrijfsstrategie en verstrekken hun ESG-statistieken in hun jaarlijkse rapportage.

pexels-mahima-1250260-1

ESG is een belangrijke zorg voor 88% van de investeerders

Onderzoek uitgevoerd door BlackRock in 2020 geeft aan dat 88% van de investeerders klimaatgerelateerde risico's als een belangrijke zorg beschouwt binnen hun duurzame beleggingsportefeuille en dat ze van plan zijn om hun ESG-activa in de komende vijf jaar te verdubbelen.

Uitgebreide oplossingen

Laat DGB u helpen bij het rapporteren over uw ESG-effect

Wij begrijpen het belang van ESG-rapportage en bieden een uitgebreide oplossing om bedrijven te helpen hun effect te meten, te volgen en te communiceren. Ons team van experts maakt gebruik van een geavanceerde CO₂-calculator en beheertool om gegevens te verzamelen en te analyseren, en een gedetailleerd rapport op te stellen over ESG-prestaties. Onze ESG-rapportageoplossing is flexibel, waardoor bedrijven kunnen rapporteren over de ESG-onderwerpen die het meest relevant zijn voor hen en hun belanghebbenden. We helpen bedrijven ook om gebruik te maken van hun ESG-rapportage door mogelijkheden voor verbetering te identificeren.

Duurzaamheid eenvoudig maken

Zet de eerste stap naar een betere toekomst

Door te rapporteren over uw ESG-effect laat u zien dat u zich inzet voor het creëren van een betere toekomst voor het milieu, de samenleving en goed bestuur. Als u meer wilt weten over ESG-rapportage en hoe DGB u kan helpen, neem dan vandaag nog contact met ons op.

Vergelijkbaarheid

Hiermee kunnen gebruikers bruikbare inzichten verkrijgen en zich vergelijken met andere spelers in de branche.

Schaalbaarheid

Het toevoegen van nieuwe informatie naarmate uw organisatie evolueert, maakt bedrijfsbreed effect en emissiereductie mogelijk.

Efficiëntie

Het verminderen van de inspanning en tijd die nodig zijn om uw ecologische voetafdruk te berekenen.

Lees de nieuwste artikelen

Ontdek de nieuwste trends en tips uit de wereld van milieu-ecosystemen en klimaatneutraliteit.

De CO₂-prestatieladder is een instrument om bedrijven en overheden te helpen hun CO₂-uitstoot te red..

Stadslandbouw is voedselteelt in en rond stedelijke omgevingen. Met de groeiende mondiale belangstel..

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een belangrijke ontwikkeling op het gebied..

Veelgestelde vragen

Wat omvat ESG-rapportage?

ESG-rapportage omvat de openbaarmaking van alle kwalitatieve en kwantitatieve gegevens met betrekking tot milieu, maatschappij en bestuur (environmental, social, and corporate governance). Het doel is om belanghebbenden te informeren over de ESG-activiteiten van een bedrijf, terwijl het de transparantie voor investeerders verbetert en andere organisaties inspireert om hetzelfde te doen. Rapportage is ook een effectieve manier om aan te tonen dat u uw doelen haalt en dat uw ESG-projecten oprecht zijn - geen vorm van greenwashing, loze beloften of lippendienst.

Wat valt onder het 'milieu'-gedeelte van ESG-rapporten?

In het kort omvat dit alles wat een bedrijf doet als rentmeester van het milieu. Het is een overkoepelend concept dat onder andere betrekking heeft op: hoe een bedrijf de klimaatverandering bestrijdt, wat een bedrijf doet om de CO₂-uitstoot te verminderen, wat een bedrijf doet om de biodiversiteit te behouden, de luchtkwaliteit en waterkwaliteit te verbeteren, hoe het ontbossing tegengaat, hoe het verantwoord omgaat met hulpbronnen, afval en de toeleveringsketen.

Wat valt onder het 'sociale' aspect van ESG-rapporten?

Over het algemeen omvat dit alles wat een bedrijf doet om levens te verbeteren. Het sociale aspect omvat hoe een bedrijf zijn medewerkers en werkomgeving koestert, betrokkenheid bij de gemeenschap, mensenrechten en arbeidsnormen. Het omvat ook de inclusiviteit van een bedrijf, betrokkenheid van medewerkers en vaak over het hoofd geziene sociale onderwerpen zoals gegevensbescherming en privacy.

Wat valt onder het 'maatschappelijke' aspect van ESG-rapporten?

Over het algemeen omvat dit alles wat een organisatie doet om corruptie tegen te gaan of ervoor te zorgen dat haar investeringen duurzaam blijven. Interne controlemaatregelen van een bedrijf worden ook beschouwd als onderdeel van governance, evenals beleid, principes en procedures met betrekking tot leiderschap, samenstelling van de raad van bestuur, beloning van leidinggevenden, lobbyen, aandeelhoudersrechten, politieke bijdragen of klokkenluidersprogramma's.

Wat is een ESG-score of -beoordeling?

ESG-scoren is een methode om organisaties te beoordelen op hun inspanningen op het gebied van ESG. Vergelijkbaar met een krediet- of obligatierating geeft een ESG-score aan in hoeverre een bedrijf in staat is om aan zijn ESG-verplichtingen te voldoen, prestaties te leveren en blootstelling aan risico's te beheersen. Aangezien steeds meer consumenten en investeerders prioriteit geven aan ESG-ratings, zijn bedrijven begonnen met het nemen van maatregelen om verbeteringen aan te brengen in hun score, als een manier om hun betrokkenheid te tonen.

Hoe worden ESG-scores of -beoordelingen berekend?

Op dit moment hebben bedrijven veel vrijheid bij het rapporteren van ESG-informatie. Over het algemeen hebben ze de vrijheid om ESG-informatie op de meest nuttige manier te presenteren. Er zijn echter verschillende erkende (en aanbevolen) kaders die verschillende sets criteria gebruiken om bedrijven te beoordelen.

Welke ESG-frameworks zijn van belang?

Bij DGB zijn we bereid om met alle frameworks te werken, maar we geven de voorkeur aan GRI. Hieronder noemen we een paar verschillende frameworks voor uw begrip.

Global Reporting Initiative (GRI) Dit framework helpt bedrijven bij het rapporteren van de positieve en negatieve impact van hun bedrijfsactiviteiten op het milieu, de economie en de samenleving. GRI richt zich op het helpen van bedrijven bij het communiceren van hun ESG-impact en hoe ze deze impact beheren. GRI is het meest gerefereerde ESG-framework in alle sectoren en ontvangt 83% van de totale verwijzingen naar ESG-frameworks.

The Sustainability Accounting Standards Board (SASB) SASB zijn een reeks standaarden die bedrijven helpen bij het verzamelen en delen van ESG-gegevens die van invloed zijn op de zakelijke besluitvorming en het financiële effect van duurzaamheid kunnen uitleggen. Het is vermeldenswaard dat GRI en SASB in 2020 de krachten hebben gebundeld en sindsdien een handleiding hebben gepubliceerd over hoe organisaties beide standaarden samen kunnen gebruiken. GRI staat bekend om zijn brede scope, terwijl SASB bedrijven sector-specifieke richtlijnen geeft met behulp van een financiële benadering.

The Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) TCFD is een framework dat op principes gebaseerde aanbevelingen biedt voor het beheren en rapporteren, voornamelijk gericht op klimaatrisico's. Het richt zich met name op de financiële risico's die verband houden met het klimaat, om banken, aandeelhouders en investeerders te helpen bij het beoordelen van de ESG-inspanningen van een organisatie.

Carbon Disclosure Project (CDP) CDP is een internationale non-profitorganisatie die zich richt op het creëren van standaarden waarmee bedrijven hun CO₂-uitstoot, waterverbruik en bosbouwinformatie kunnen rapporteren. Deze set standaarden heeft bedrijven en overheidsorganisaties van steden, staten en regio's geholpen bij het informeren van decarbonisatie- en milieubeschermingsinspanningen.

Streamlined Energy and Carbon Reporting (SECR) SECR is een framework dat is opgesteld door de Britse overheid en organisaties begeleidt bij het jaarlijks rapporteren van hun CO2-uitstoot en energiegebruik. Het framework heeft tot doel bestaande rapportagekaders voor koolstofuitstoot te stroomlijnen voor meer transparantie en vergelijkbaarheid, terwijl het voor bedrijven eenvoudiger wordt om koolstofemissies te monitoren en te verminderen.

The Workforce Disclosure Initiative (WDI) WDI is een collectief van investeerders dat is opgericht om bedrijven te helpen bij het communiceren van arbeidspraktijken aan belanghebbenden. Het heeft tot doel de transparantie en verantwoordingsplicht met betrekking tot arbeidskwesties te verbeteren door bedrijven een raamwerk te bieden voor het openbaar maken van uitgebreide en vergelijkbare gegevens over de werkgelegenheid.

Neem contact met ons op

Als 's werelds eerste beursgenoteerde purpose-bedrijf dat zich richt op het herstel van ecosystemen, benut DGB marktkrachten en de toegang tot kapitaal die nodig is om de herbebossing van de aarde snel te versnellen. Neem contact met ons op om meer te weten te komen over ons werk.

We willen u graag leren kennen