x
LAATSTE ARTIKEL De revolutionaire ontwikkeling van de CO₂-markt Lees artikel

Aandeelhoudersinformatie

Noterings- & dividendbeleid


  • Share this article:

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de DGB Groep bedraagt ​​€ 750.000,- en is verdeeld over 18.750.000 gewone aandelen, 18.749.900 preferente aandelen en 100 prioriteitsaandelen van elk nominaal € 0,02.

  • Het geplaatste kapitaal bedraagt ​​11.400.349 gewone aandelen en 100 prioriteitsaandelen.
  • 4.052.175 van de gewone aandelen zijn genoteerd aan Euronext (ISIN: NL0009169515)
  • Per 24 augustus 2023 bezit DGB 203.946 eigen aandelen.

 

Converteerbare leningen

DGB heeft converteerbare leningen uitgegeven voor een totaalbedrag van € 97.872 onder de volgende voorwaarden:

  • DGB heeft converteerbare obligaties uitgegeven voor een bedrag van € 97.872. De conversieprijs is € 0,40. De obligaties kunnen vervroegd worden geconverteerd op verzoek van de obligatiehouders. De houders van obligaties hebben het recht om op 1 april  2024 een aflossing in contanten aan te vragen indien er voor die tijd geen conversie is aangevraagd. De obligaties dragen geen rentevoet.

 

Opties

Op 15 september 2021 heeft de Groep aandelenoptieprogramma's (link) opgezet die in aanmerking komende werknemers en In aanmerking komende individuen het recht geven om aandelen in de Vennootschap te kopen. Onder deze programma's hebben houders van verworven opties het recht om aandelen te kopen tegen de marktprijs van de aandelen op de toekenningsdatum. De belangrijkste voorwaarden met betrekking tot de subsidies in het kader van deze programma's zijn als volgt; alle opties worden afgewikkeld door de fysieke levering van aandelen.

Het aantal uitstaande opties zijn in onderstaande tabel zichtbaar:

shareholder-options

De wachtperiode voor de toegekende aandelenopties is 2 jaar na de toekenningsdatum. Na vesting moeten de aandelenopties binnen 3 jaar worden uitgeoefend. Voor alle uitgegeven opties bedraagt ​​de uitoefenprijs EUR 1,50.

 

Dividendbeleid

De dividenduitkering is afhankelijk van de financiële resultaten en het eigen vermogen van de DGB Groep. Bij tegenvallende resultaten of investeringen is het mogelijk om dat jaar geen dividend uit te keren. Indien in enig jaar verlies is geleden, wordt over dat jaar geen dividend uitgekeerd. In een dividendvoorstel wordt rekening gehouden met verschillende factoren, zoals het financiële en operationele resultaat, de vermogenspositie, wet- en regelgeving en of de beschikbare middelen nodig zijn voor aflossing of investeringen.

De Raad van Bestuur doet een voorstel dat, met goedkeuring van de niet-uitvoerend bestuurder, bepaalt welk deel van de winst wordt toegevoegd aan de reserves. Dit gebeurt na uitkering van dividend op de preferente aandelen (er zijn nog geen preferente aandelen uitgegeven). Daarna kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op voorstel van de Raad van Bestuur, besluiten het deel van de winst dat overblijft na toevoeging aan de reserves uit te keren als dividend op de gewone aandelen. Uitkering vindt plaats na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat uitkering is toegestaan.

Wilt u rechtstreeks met ons praten over het investeren in de CO₂-markt?