x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

Uit onderzoek blijkt: De groene obligatie markt is booming.

De CO2-compensatiemarkt is booming, en dat zal de komende jaren ook zo blijven. Onze 8% groene obligatie trekt investeerders aan als bijen naar honing, en velen investeren groot, of denken erover na. Wie op zoek is naar een nieuwe investeringsmarkt, kan van één ding zeker zijn: er is een enorme vraag naar CO2-compensatie en dat zal ook op lange termijn niet veranderen.

Sterker nog, een nieuwe studie schrijft dat de vraag naar groene obligaties wel kan stijgen tot zo’n factor vijf, waarmee deze het huidige aanbod drastisch zal overtreffen (bron: Quantum Commodity Intelligence).

Bovendien zal de stijging van deze CO2-compensatiemarkt de komende 30 jaar aanhouden, zozeer zelfs dat de vraag het aanbod in veel tropische landen ruimschoots zal overstijgen. Dit laatste kan helpen om extra CO2-reductie op gang te brengen. Aldus het onderzoek.

Ontvang direct het informatiepakket en ontdek hoe u kunt profiteren van 8%  rendement per jaar met onze groene obligaties.

Bedrijven over de hele wereld bekijken de mogelijkheden van CO2-credits om hun CO2-uitstoot te compenseren. Maar in wezen is de vraag veel groter dan het aanbod, en dat zal zeker acht jaar zo blijven, zo blijkt uit het rapport van analisten van Trove Research.
Dat is geen verrassing, aangezien vele landen gehoor hebben gegeven aan de gezamenlijke oproep om de CO2-uitstoot met onmiddellijke ingang terug te dringen door middel van ontbossing- en andere projecten die vrij zijn van uitstoot.

Study: The green bond market will exceed supply for the next 30 years-1

Bovendien zal, afhankelijk van verschillende scenario's, tegen 2050 de vraag naar CO2-compensatie de behoefte met 50% tot 400% overschrijden.

De massale stijging van CO2-Credits

Pedro Barata, de senior klimaatdirecteur bij Environmental Defense Fund, die de studie financierde, zei:

De stijgende wereldwijde vraag naar CO2-credits door bedrijven opent deuren en biedt toegang tot noodzakelijke middelen voor tropische boslanden om hun klimaatverplichtingen na te komen en misschien zelfs verder te gaan dan dat."

"Bedrijven op de vrijwillige CO-markt kunnen hun eerlijke deel bijdragen aan de wereldwijde klimaatactie, en andere landen kunnen de vruchten plukken van ambitieuzere, maar haalbare uitstootdoelstellingen", voegde Barata eraan toe.

Het is belangrijk op te merken dat de studie, die gebaseerd is op twaalf tropische woudlanden, ervan uitgaat dat meer dan een derde van alle vraag naar CO2-credits aan deze landen gerelateerd is. Bovendien schrijft de studie dat alle CO2-verwijdering onder de 60% naar tropische landen gaat en alle CO2-reducties naar de VCM.

Investeer in een duurzame toekomst. 8% op deze groene belegging.

Groene obligaties dragen bij aan het nakomen van CO2-reductie beloftes

De vrijwillige CO2-markt zou tropische landen enorm kunnen helpen om hun nationaal vastgestelde doelstellingen (NDC's) vorm te geven en hiermee hun CO2-reductietoezeggingen te behalen, in overeenstemming met het Akkoord van Parijs.

Daarom werd in het onderzoeksverslag dat gepubliceerd werd op Quantum Commodity Intelligence, ook ingegaan op de corresponing adjustments (CA's) kwestie. Oftewel, het meermaals tellen van credits.

Het probleem dat centraal staat in het debat tussen de VN-onderhandelaars is hoe het probleem van de dubbeltelling van de CO2-credits vermeden kan worden terwijl de vrijwillige CO2-markt nog in aanbouw is. Het VCM zal deel uitmaken van artikel 6, lid 4, van de Overeenkomst van Parijs in plaats van het VN Clean Development Mechanism (CDM), welke landen de mogelijkheid gaf om door CA's gesteunde CO2-credits uit te geven.

Study: The green bond market will exceed supply for the next 30 years-2

Er zijn twee manieren waarop de VN-onderhandelaars de kwestie van de dubbeltelling van CO2-credits bekijken. Een benadering is het verstrekken van credits aan projecten die landen zouden helpen hun beloofde CO2-uitstootdoelstellingen te halen, zodra ze over de grenzen worden overgedragen. Op die manier zouden zij het probleem van de dubbeltelling kunnen ondervangen..

Sommigen hebben echter kritiek op deze aanpak, omdat zij stellen dat de prijs hierdoor tot bijna onvoorstelbare hoogten zou worden opgedreven. Met als logisch gevolg, dat er dan niet veel bedrijven zouden zijn die in VCM-projecten in het buitenland willen investeren.

Bekijk onze projecten en ga ook voor een klimaatneutrale toekomst

De voorstanders van deze aanpak stellen ook dat bedrijven niet de kans mogen krijgen om net-nul-uitstoot te claimen en ESG-financiering te gebruiken voor dubbel getelde CO2-credits.

In het verslag staat: "Tot op heden, is er in het grootste deel van het debat over het gebruik van CA’s voor vrijwillige doeleinden, vanuit gegaan dat de vrijwillige markt geen wezenlijke invloed zou hebben op de uitstoot van het gastland.

"Dit onderzoek suggereert dat het tegenovergestelde waarschijnlijk waar zal zijn wanneer de groei op lange termijn van de vraag naar vrijwillige CO2-credits wordt meegerekend."

De vraag naar CO2-credits stijgt explosief

Het onderzoek verwacht dat de vraag naar CO2-credits tegen 2050 ruim honderd miljard zal bedragen. Een realistischere zienswijze is echter dat interne budgettering van invloed is op de totale vraag van bedrijven.

"Logischerwijs zouden regeringen bij het bereiken van hun NDC's voorrang geven aan de goedkoopste vormen van mitigatie, zodat CO2-reducties die verder gaan dan hun NDC's duurder zouden zijn. In landen met tropische wouden kan dit betekenen dat wordt afgezien van meer waardevolle inkomsten uit landbouwactiviteiten op ontboste grond", zoals in het onderzoek wordt gepubliceerd.

"CO2-reducties die verder gaan dan de NDC van een gastland, waarvoor een CA zou kunnen gelden, zouden voor de koper dan ook duurder zijn. De bereidheid om hiervoor te betalen moet nog worden getest in de vrijwillige bedrijfssector", zo concludeert het onderzoek.

 

Investeer in een duurzame toekomst. 8% op deze groene belegging.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

De CO₂-prestatieladder is een instrument om bedrijven en overheden te helpen hun CO₂-uitstoot te red..

Stadslandbouw is voedselteelt in en rond stedelijke omgevingen. Met de groeiende mondiale belangstel..

Wereldwijd zijn gebouwen verantwoordelijk voor 37% van de mondiale CO₂-uitstoot en 34% van de energi..

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een belangrijke ontwikkeling op het gebied..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.