x
LAATSTE ARTIKEL Lelijke diersoorten moeten ook worden beschermd Lees artikel

"De prijs voor CO2 credits zal verdrievoudigen" aldus Ernst & Young

Wereldwijd gerenommeerd accountantskantoor Ernst&Young publiceerde deze week een rapport waarin gesteld werd dat de prijs van CO2 credits zal verdrievoudigen tussen nu en 2035, en zelfs tot zes keer de prijs van vandaag zou kunnen zijn in 2050.

In een rapport van Ernst & Young stellen consultants dat prijzen van een ton CO2 zullen stijgen tot tussen de $80 en $100 in 2035 en zelfs verder door zouden kunnen stijgen tot de $150 tot $200 prijsklasse door de stijgende vraag vanuit het bedrijfsleven.

Hieronder ziet u de grote stijging die de credits van de Europese ETS al hebben doorgemaakt in de afgelopen jaren.

 

De modellen uit het rapport laten een 20-voudige toename zien van het wereldwijd benodigde kredietvolume tegen 2035, waarbij de volumes zelfs 30 tot 40 keer toenemen ten opzichte van het huidige niveau in scenario's die overeenkomen met het Akkoord van Parijs over klimaatverandering. Zonder CO2-credits kan er tussen vandaag en 2035 geen netto-nuluitstoot worden bereikt. Deze credits zullen de komende jaren dus steeds schaarser en duurder worden.

Om het 1.5°C klimaatneutraal doel te bereiken, moeten we sterker ingrijpen, ook in lage- en midden inkomenslanden mee laten werken aan het Onder 2°C scenario te komen. Dit houdt in dat landen niet wegkomen met ontwijk strategieen, maar daadwerkelijk moeten inzetten op CO2-verwijderings credits. 

CO2 credits  zullen een essentieel onderdeel zijn van de zakelijke toolkit en ondersteunen eerdere en ambitieuzere netto-nulverbintenissen. Ernst&Young verwacht dat in de loop van de tijd steeds meer sectoren aan CO2-belastingen zullen worden onderworpen, waardoor er minder ruimte is voor vrijwillige CO2-doelstellingen.

Het aanbod van CO2 credits zal hierdoor meer gestandaardiseerd worden, ook met betrekking tot nevenvoordelen, gedreven door concurrentiedruk en de noodzaak om het aanbod op te schalen. Door de nationale emissiebudgetten aan te scherpen, zullen regeringen in de loop van de tijd strengere wettelijke vereisten opleggen aan organisaties.

Investeer in een duurzame toekomst. 8% op deze groene belegging.

De kostenbesparingen van CO2 credits zijn aanzienlijk

Het EY Net Zero Center, dat het strategische inzicht, de expertise en diepgaande kennis van Ernst&Young op het gebied van energie en klimaatverandering combineert, wil tegen 2050 op weg zijn naar een netto nul-toekomst. In hun laatste analyse stellen ze: "Om kosteneffectieve vermindering van emissies te bereiken zijn compensaties essentieel, omdat ze de kosten van uitstootvermindering met 50% - 80% verlagen in de scenario's uit het Akkoord van Parijs.

Dit houdt in dat CO2 credits een blijvende rol spelen bij het ondersteunen van decarbonisatie en de netto-nultransitie op alle fronten. Bovendien houdt het bereiken van netto-nul in, dat op CO2-verwijdering gebaseerde kredieten steeds belangrijker zullen worden voor het compenseren van emissies van producten die geen lage of emissievrije productiemethoden hebben.

Voluntary carbon offset prices to triple by 2035 according to Ernst&Young

Klimaatverandering is een allesbepalende uitdaging voor bedrijven

Om duurzaam te kunnen blijven ondernemen zullen bedrijven zich moeten aanpassen. Het bereiken van netto-nul kan enige tijd duren en kan gepaard gaan met een aanpassig van activa of juist een evolutie van het bedrijfsmodel.

Door compensatie te gebruiken om hun uitstoot direct te verminderen, kunnen bedrijfsleiders puntsgewijs stappen zetten, die pijnloos en winstgevend zijn op de korte termijn, terwijl ze op de lange termijn voor een netto nul toekomst zorgen. Elk bedrijf heeft een duidelijke decarbonisatiestrategie nodig die de rol van CO2-compensatie erkent om de uitstoot van vandaag te verminderen en duurzaam een sterk bedrijf op te bouwen.

Carbon credits zijn een essentieel onderdeel van de bedrijfstoolkit en zorgen, naast flexibiliteit en controle, voor significante kostenbesparingen.

Experts hebben een 5-stappen-herhalend-model opgesteld om een ​​succesvolle overgang te bereiken voor degenen die vroeg beginnen, omdat zij de meeste kans hebben om te slagen in hun aanpassing.

  1. Kom vroeg in actie om opties te creëren en risico's te vermijden.
  2. Herzie de langetermijnstrategie met de vernieuwde informatie.
  3. Identificeer potentiële omslagpunten voor kansen en valkuilen.
  4. Hernieuw de waardeproposities van uw bedrijf voor 2030 - 2035.
  5. Kom vroeg in actie, vermijd risico's en creëer opties.

Overweeg deze vijf stappen vroeg en streef naar vooruitstrevende verandering in uw vakgebied. Het managen van de verwachtingen van aandeelhouders en omgaan met concurrentiedruk maken al deel uit van de zakelijke toolkit, maar krappere emissiebudgetten zullen snel evolueren en van bedrijfseigenaren wordt verwacht dat ze een positieve bijdrage leveren aan de bepalende uitdaging van onze generatie.

Ga ook voor een net zero toekomst. Bekijk wat DGB kan doen om u te helpen uw duurzaamheiddoelen te bereiken.

Investeer in een duurzame toekomst. 8% op deze groene belegging.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

Biodiversiteit houdt ecosystemen bij elkaar. Het omvat talloze soorten, die elk op unieke wijze bijd..

Herinnert u zich de onthulling van de iPhone in 2007 nog? Het was niet alleen een nieuw product; het..

Welkom bij onze gids over de CO₂-voetafdruk, de fundamentele stap voor bedrijven die duurzaamheid na..

Op zondag 25 februari 2024 verscheen commercieel directeur van DGB Group Rob Jansen op de Nederlands..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.