x
LAATSTE ARTIKEL Wat is CSRD en welke invloed heeft dit op uw bedrijf? Lees artikel

De Filipijnse strijd tegen ontbossing: vooruitgang en uitdagingen

Ontbossing is een ernstig probleem dat veel landen over de hele wereld treft; de Filipijnen vormen hierop geen uitzondering. Het land herbergt een breed scala aan unieke flora en fauna, maar door ontbossing zijn veel van deze soorten met uitsterven bedreigd. Door de jaren heen heeft de Filipijnse regering verschillende programma's en initiatieven geïmplementeerd om ontbossing tegen te gaan en herbebossing te bevorderen, maar de strijd is nog steeds gaande. In dit artikel onderzoeken we de vooruitgang die de Filipijnen hebben geboekt in de strijd tegen ontbossing, de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd en wat er nog meer moet worden gedaan.

070323_The Philippines Battle Against Deforestation Progress and Challenges_Visual 1.png_NL

Vooruitgang geboekt door de Filipijnen

De Filipijnen hebben de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt in hun inspanningen om ontbossing tegen te gaan. De regering heeft verschillende programma's en beleidsmaatregelen geïmplementeerd om herbebossing, duurzaam bosbeheer en behoud van biodiversiteit te bevorderen.

Lees meer: De belangrijkste oorzaken van ontbossing

Eén zo'n programma is het Nationale Vergroeningsprogramma, dat tot doel heeft om tegen 2028 1,5 miljard bomen te planten op 1,5 miljoen hectare land. Het programma is succesvol geweest in het planten van miljoenen bomen in het hele land, en heeft ook duizenden banen gecreëerd in de bosbouwsector.

Naast het Nationale Vergroeningsprogramma hebben de Filipijnen verschillende wetten en beleidsmaatregelen aangenomen om hun bossen te beschermen. Eén van die wetten is het Community-Based Forest Management Programme van het Forest Management Bureau, dat tot doel heeft lokale gemeenschappen te betrekken bij inspanningen op het gebied van bosbeheer en bosbehoud. Het programma heeft met succes de ontbossing in sommige gebieden teruggedrongen en duurzame bosbeheerpraktijken bevorderd.

Lees meer: Deforestation in Asia: a call for conservation

070323_The Philippines Battle Against Deforestation Progress and Challenges_Visual 2De Mayonvolkaan in de stad Legazpi in de Filipijnen met een mangroveplantage.

Uitdagingen waarmee de Filipijnen worden geconfronteerd

Ondanks de vooruitgang die de Filipijnen hebben geboekt in hun strijd tegen ontbossing, blijven er nog veel uitdagingen bestaan. Een van de grootste uitdagingen is de illegale houtkap, een groot probleem in het land. Illegale houtkap draagt bij aan ontbossing en leidt tot verlies van biodiversiteit, bodemerosie en watervervuiling.

Een andere uitdaging waarmee de Filipijnen worden geconfronteerd, is het omzetten van bossen in landbouwgrond. Met een snel groeiende bevolking en een behoefte om de burgers te voeden, hebben de Filipijnen een toenemende omzetting van bebost gebied voor de landbouw gezien. Helaas leidt deze omschakeling vaak tot niet-duurzame landbouwpraktijken, zoals slash-and-burn-landbouw, wat verder bijdraagt aan de ontbossing.

Lees meer: Countries with the highest deforestation rates in the world

Wat moet er nog meer gebeuren?

070323_The Philippines Battle Against Deforestation Progress and Challenges_Visual 3Luchtfoto van de geologische formatie Chocolate Hills in de provincie Bohol op de Filipijnen..

Hoewel de Filipijnen vooruitgang hebben geboekt in hun strijd tegen ontbossing, moet er meer worden gedaan om de bossen van het land en de biodiversiteit die zij ondersteunen te beschermen. De overheid moet strengere wetten en straffen handhaven tegen illegale houtkap en bosconversie. Het land moet ook duurzame praktijken op het gebied van landgebruik bevorderen en de betrokkenheid van lokale gemeenschappen bij bosbeheer en bosbehoud vergroten.

Bovendien moeten de Filipijnen de diepere oorzaken van ontbossing aanpakken, zoals armoede en een gebrek aan alternatieve bestaansmiddelen voor lokale gemeenschappen. Het bieden van alternatieve mogelijkheden voor levensonderhoud, zoals ecotoerisme, agroforestry en duurzame bosbouw, kan de druk op bossen helpen verminderen en duurzaam landgebruik bevorderen.

Conclusie voor de ontbossing in de Filipijnen

De strijd van de Filipijnen tegen ontbossing gaat door, maar er is vooruitgang geboekt. Het land implementeerde verschillende programma's en beleidsmaatregelen om herbebossing, duurzaam bosbeheer en behoud van biodiversiteit te bevorderen. Er blijven echter uitdagingen bestaan, zoals illegale houtkap en de conversie van landbouwbossen.

Om de bossen van het land en de biodiversiteit die zij ondersteunen te beschermen, moet de overheid strengere wetten en straffen tegen deze praktijken opleggen en duurzaam landgebruik bevorderen. Dit is wat DGB Group wil doen: duurzame praktijken bevorderen en de wereld op grote schaal herbebossen. DGB werkt samen met verschillende belanghebbenden, zoals overheden en gemeenschappen, om grootschalige, impactvolle, op de natuur gebaseerde projecten te ontwikkelen die de natuur herstellen en grote hoeveelheden CO₂ opvangen. Deze projecten helpen bij het herstel van de biodiversiteit en het herstel van vitale habitats.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze projecten en hoe u kunt meedoen 

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een belangrijke ontwikkeling op het gebied..

Biodiversiteit houdt ecosystemen bij elkaar. Het omvat talloze soorten, die elk op unieke wijze bijd..

Herinnert u zich de onthulling van de iPhone in 2007 nog? Het was niet alleen een nieuw product; het..

Welkom bij onze gids over de CO₂-voetafdruk, de fundamentele stap voor bedrijven die duurzaamheid na..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.