x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

Groenste bedrijf van de Nederlandse beurs

DGB Group is Beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam. Wij zijn er trots op om ook groenste bedrijf van de Nederlandse beurs te zijn. DGB is de grootste projectontwikkelaar van CO2-credits in de Benelux.

Ontwikkelaar van CO2-credits

Natuur is een grondstof. En met de manier waarop er met het milieu wordt omgegaan een steeds zeldzame en kwetsbare grondstof. Omdat onze natuurprojecten zorgen voor opslag van CO2 uit de lucht, produceren wij zo CO2-credits.

Een CO2-credit is een geverifieerde en verhandelbare ton CO2-compensatie.

Er is een prijs voor milieuvervuiling. Deze prijs wordt al sinds jaar en dag betaalt door de grotere industriële bedrijven. Daarom wordt er veel geïnvesteerd in CO2-reductie. Daarnaast, betalen Shell, Philips en Microsoft betalen voor hun rest-uitstoot door te investeren in natuur in de vorm van CO2 compensatie. Dat doen zij veelal niet zelf. Daarvoor hebben zij gespecialiseerde leveranciers als partner. DGB Group is zo'n leverancier.

Met 13 miljoen ton CO2 compensatie zijn we ook direct de grootste projectontwikkelaar in Nederland. Al grote multinationals hebben CO2-credits nodig in hun verduurzaming.

Sterke portefeuille

DGB Group heeft vorige week een order afgerond van 125.000 credits. DGB heeft op dit moment een projecten pijplijn waarmee het ruim 13 miljoen credits kan produceren. We zijn in gesprek met financiers voor projectfinanciering om dit verder te ontwikkelen en hebben hiermee een sterke portefeuille. 

 

De brutomarge op de laatste order is 60%. Elke euro gaat nu terug de organisatie in. Met deze afgeronde verkoop van een EUR 1,1 miljoen voor 125.000 CO2 credits is nu dus zo’n 1% van de portefeuille verkocht.

Omvang van de Afrika

Afrika is 3x zo groot als de Verenigde Staten en 9 keer groter dan het continent Europa In 2009 is de bevolking van Afrika door het miljard heen gegroeid, dit was in 1950 nog slechts 177 miljoen. De bevolkingsgroei is explosief, met een bevolking onder de 14 jaar in de exponentiële groeifase, een verschil met bijna de rest van de wereld.

Er wordt veel gesproken over bevolkingsgroei en toename van mensen in de wereld. Dat gaat over Afrika. Komende 30 jaar komen er één miljard mensen bij in Afrika. Op dit moment is 1 op de 6 mensen een afrikaan, Straks is dat een kwart van de mensen.

In de top 10 grootste steden ter wereld staat geen Westerse stad meer. Alleen New York zit in de top 20. Lagos in Nigeria, Cairo in Egypte en Kinshasa in de Congo hebben alledrie meer inwoners dan heel Nederland.

Wat we zien is het volgende: de ontwikkeling gaat enorm snel. Er is een inhaalslag in technologie. Een goed voorbeeld is internet. Wij zijn in de jaren 90 gestart met een inbellen, via een modem, toen naar de kabel en breedbandinternet en we zijn nu bezig met glasvezel. Als een Afrikaans land kiest voor Overal 5g internet. Al deze groei gaat gepaard met impact op het milieu. 

Alle monden moet gevoed worden, dus de mate waarop er in de landbouw omgegaan wordt met het grond is erg intensief. Er staat ons veel te wachten als de grond uitgeput is door te intensieve landbouw. Daarom ontwikkelen wij hier.

Controle op duurzaamheidsclaims

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is per 10 maart 2021 van toepassing zijn. De AFM verwacht van financiële marktdeelnemers dat zij voldoen aan de eisen rondom duurzaamheidsinformatie. Informatie moet op verschillende manieren aan klanten worden gepresenteerd. Het gaat hierbij onder meer om precontractuele informatie, informatie op websites en informatie in periodieke verslagen. Ook moet (duurzaamheids-)informatie actueel worden gehouden.

Financiële marktdeelnemers moeten als gevolg van de SFDR nagaan welke type producten zij aanbieden en op basis daarvan aan welke transparantieverplichtingen zij moeten voldoen. Het gevolg kan zijn dat voor bestaande duurzame financiële producten een wijziging in naam, doelen of kenmerken beter aansluit op de transparantie-eisen van de SFDR.

Geverifieerde CO2-credits

DutchGreen verifieert haar CO2-compensatie volgens methodes van VCS. Het VCS-programma is 's werelds meest gebruikte vrijwillige  CO2-compensatieprogramma. Bijna 1.700 gecertificeerde VCS-projecten hebben samen meer dan 630 miljoen ton CO2- en andere broeikasgasemissies uit de atmosfeer verminderd of verwijderd. 

Projecten die in het kader van het VCS-programma zijn ontwikkeld, moeten een streng beoordelingsproces volgen om gecertificeerd te worden. VCS-projecten bestrijken een breed scala aan sectoren, waaronder hernieuwbare energie (zoals wind- en waterkrachtprojecten), bosbouw (inclusief het voorkomen van ontbossing) en andere. 

De VCS-norm legt de regels en vereisten vast waaraan alle projecten moeten voldoen om gecertificeerd te worden. Alle VCS-projecten zijn onderworpen aan bureau- en veldaudits door zowel gekwalificeerde onafhankelijke derden als Verra-personeel om ervoor te zorgen dat aan de normen wordt voldaan en dat de methodologieën correct worden toegepast.

Projecten worden beoordeeld aan de hand van een technisch verantwoorde kwantificeringsmethode voor broeikasgasemissiereductie die specifiek is voor dat projecttype.

DGB Group

Dutch Green Business Group opereert vanuit Nederland en verzorgt via haar dochteronderneming wereldwijd diensten op het gebied van natuurbescherming, het aanleggen van natuur en herstellen van ecosystemen. Het aandeel DGB Group is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.