x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

Open brief aan ondernemers van Nederland

Het bestuur van het Nederlandse beursfonds DGB Group N.V. (¨DGB¨) stuurt een open brief aan ondernemers van Nederland. Het eerste beursgenoteerde bedrijf ter wereld gericht op natuurbehoud en CO2-compensatie doet een aantal observaties en geeft concrete adviezen die het Nederlandse bedrijfsleven een (concurrentie)voordeel kunnen opleveren.


Beste ondernemers van Nederland,

Op 26 mei 2021 heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de klimaatzaak van Milieudefensie, andere NGO’s en ruim 17.000 particulieren, tegen oliemaatschappij Royal Dutch Shell (“Shell”).

Historische uitspraak

Het is voor de tweede keer dat een Nederlandse rechter spectaculaire uitspraak doet in een klimaatzaak. Milieugroep Urgenda won 6 jaar geleden al een rechtszaak tegen de Nederlandse staat. Het gevolg was dat de overheid de verplichting kreeg de broeikasgassen voor 2021 substantieel te moet reduceren. In 2019 werd de uitspraak door de Hoge Raad bekrachtigd.

De rechtbank in Den Haag draagt Shell nu op de uitstoot van CO2 versneld terug te brengen. Volgens de rechtbank is Shell verantwoordelijk voor de uitstoot van alle dochterondernemingen die in meer dan zeventig landen actief zijn. Die moeten hun emissies nu fors gaan terugdringen.

Het oordeel van de rechtbank komt tot stand op basis van mensenrechten. Om deze reden heeft Shell een eigenstandige verplichting ‘het zijne te doen om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan’. ongeacht of de landen waarin Shell actief is daar naar streven.

De uitspraak is historisch. Nu weten we dat een concern als Shell gedwongen kan worden tot CO2-reductie, onder meer omdat het zelf vrijwillige verklaringen heeft ondertekend met de belofte mensenrechten te zullen eerbiedigen.’

Shell

In 2019 was Shell het eerste grote energiebedrijf dat de beloning van bestuurders koppelde aan de doelstelling om de netto CO2-voetafdruk te verkleinen. In 2020 volgde de aankondiging om in 2050 een energiebedrijf met netto nul emissie te worden, in lijn met de ontwikkelingen in de samenleving op weg naar de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Wij begrijpen dat Shell haar inspanningen versnelt om in 2050 een energiebedrijf met netto nul uitstoot te worden, meebewegend met de samenleving, met korte termijn doelstellingen om de vooruitgang te monitoren.

Shell investeert miljarden euro´s in CO2-arme energie, waaronder laadpunten voor het opladen van elektrische voertuigen, waterstof, duurzame energiebronnen en biobrandstoffen. Shell wil de vraag naar deze producten vergroten en de nieuwe energiebedrijven nog sneller opschalen.

Habitat bank DutchGreen

Dutch Green Business Group NV (¨DutchGreen”) is ontworpen als een habitat bank van natuur die door middel van natuurbehoud en -herstel CO2-compensatie creëert.

Habitatbanking is een platform dat is ontworpen om de mogelijkheid tot compensatie van natuurschade gemakkelijker te laten verlopen. Bedrijven die moeten of willen compenseren, kunnen bij een habitat bank als DutchGreen ‘compensatie credits’ kopen. De habitat bank heeft al een voorraad voor compensatie geschikte natuur in bezit. Door de verkoop van de compensatie wordt een deel van die natuur-op-voorraad in feite als compensatie voor de natuurschade die is veroorzaakt aangemerkt. 

Habitat banking biedt de concrete mogelijkheid aan een initiatiefnemer, die schade aan de natuur toebrengt, om te betalen voor de inspanningen die een andere partij (heeft) verricht om natuur te beschermen, herstellen of ontwikkelen  en op die manier de schade te compenseren. 

Eerste beursgenoteerde bedrijf gericht op natuur en CO2-compensatie

DutchGreen is ingericht op basis van de overtuiging dat herbebossing, bebossing, bescherming van het regenwoud en regeneratieve landbouwprojecten moeten worden ondersteund en ontwikkeld om het leven op aarde te beschermen en tegelijkertijd kansen en veiligheid te bieden aan plattelandsgemeenschappen.

Wij richten ons op het op grote schaal herbebossen van onze planeet en de natuur terug te brengen waar het niet terug kan komen zonder menselijke steun. Onze verdiensten komen voort uit het generen van compensatie door natuurprojecten te ontwikkelen en deze te verkopen aan bedrijven die hun schade aan de natuur willen compenseren.

DutchGreen is hiermee het eerste beursgenoteerde bedrijf ter wereld dat zich puur richt op natuurbehoud, het planten van bomen en het onttrekken van CO2-emissies uit de lucht door middel van het creëren van nieuwe natuur. Door de vrije marktwerking kan schaalvergroting gerealiseerd worden om te voldoen aan de vraag van wereldwijde verduurzaming.  

CO2-compensatie

Wij juichen reductie toe, maar een grootschalige CO2-compensatiemarkt is van cruciaal belang om de doelstellingen van het klimaatakkoord te bereiken. Compensatie kan reeds nu worden verkregen, hetgeen naast verantwoordelijkheid nemen ook kan worden ingezet als middel om een concurrentievoorsprong te verkrijgen of te behouden.

Wij willen onderstrepen dat door middel van CO2-compensatie op basis van natuur veel aanvullende voordelen worden behaald. Zo zorgt het compenseren van CO2-uitstoot door middel van investeringen in natuur ook voor een toename van biodiversiteit.

Biodiversiteit is essentieel voor het leven op aarde en de lange-termijn waardecreatie van het bedrijfsleven. Biodiversiteit en ecosysteemdiensten zijn van cruciaal belang om het welzijn van de mens te waarborgen, productiesystemen in stand te houden en te verbeteren, en waarde toe te voegen aan grote en kleine bedrijven. Al het leven en alle economieën zijn afhankelijk van gezonde ecosystemen.

Conclusie

Wij juichen de stappen die Shell de afgelopen jaren ondernomen heeft toe. Shell is een voorloper op het gebied van investeren in een groene toekomst. Niettemin onderstreept de uitspraak het belang van ondernemers om hun CO2 te reduceren. 

Bedrijven kunnen veel doen om de CO2-uitstoot die zij veroorzaken te verminderen. Uitstoot die niet kan worden vermeden, kan worden gecompenseerd. CO2-compensatie credits bieden hierbij een belangrijke uitkomst.

Graag nodigen wij u uit om verder te spreken over de oplossingen die er bestaan op op het gebied van CO2-compensatie. Op dit moment kunnen bedrijven een voorlopersrol nemen in hun sector en hier zijn vele voordelen mee te behalen.

Met hartelijke groet,

S.A.M. Duijvestijn
CEO DGB Group N.V.


 

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.