x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

China's CO₂-renaissance: de heropleving van het China Certified Emission Reduction-systeem

Als cruciale stap heeft het Chinese Ministerie van Ecologie en Milieu (MEM) uitgebreide richtlijnen uitgevaardigd, waarmee de wedergeboorte van de binnenlandse vrijwillige CO₂-markt (VCM) wordt gemarkeerd. Het middelpunt van deze heropleving is de heropleving van het China Certified Emission Reduction (CCER)-systeem, dat de afgelopen zes jaar op pauze heeft gestaan. Door de onderbreking sinds 2017 kon de Chinese overheid de regelgevingskaders versterken en de operationele regels van de markt verfijnen.

Chinas carbon renaissance_Natural scenery of Mount Huangshan in China_visual 1_NLLandschap van de berg Huangshan, China.

China heeft in 2021 zijn nationale emissiehandelssysteem (Emission Trade System: ETS) geïntroduceerd. Dit ETS, dat meer dan 40% van de CO₂-uitstoot van het land dekt, voornamelijk afkomstig van de energiesector, is wereldwijd het grootste in zijn soort. De CCER, een integraal onderdeel van de VCM, maakt een comeback na de eerste nalevingsperiode voor het Chinese ETS.

Lees meer: Deforestation in Asia: a call for conservation

De stopzetting van CCER in 2017 was geworteld in uitdagingen zoals lage handelsvolumes en ontoereikende CO₂-auditnormen. Met de invoering van het Chinese nationale ETS kwam de heropleving van CCER in een stroomversnelling, met als doel eerdere tekortkomingen recht te zetten en de inspanningen op het gebied van CO₂-reductie te vergroten.

Binnen het CCER-kader compenseren CO₂-uitstoters bedrijven die certificaten aankopen, zoals producenten van hernieuwbare energie, waardoor een vrijwillig ecosysteem voor CO₂-certificaten binnen het nationale ETS wordt bevorderd. De MEM heeft eerder dit jaar nieuwe wetgeving geïntroduceerd, waarbij vier methodologieën voor de uitgifte van CCER-certificaten zijn goedgekeurd. Dit groene licht voor de regelgeving maakte de weg vrij voor nieuwe projecten en leveringen die naadloos op de markt kwamen.

Lees meer: COP28 aims for net-zero efforts boost: carbon pricing talks take centre stage

De heropening van de Chinese VCM sluit strategisch aan bij de voltooiing van de eerste nalevingsperiode voor het nationale ETS. Deze stap zou mogelijk het aanbod voor bedrijven op de compliancemarkt kunnen vergroten, waardoor ze certificaten kunnen gebruiken voor emissiecompensatie.

Sinds 2021 is de CO₂-prijs voor naleving gestegen naar een record van $10,12 per ton CO₂-equivalent op 18 augustus, waarmee voor het eerst de grens van $10 werd overschreden. De stijging wordt toegeschreven aan een combinatie van aanscherping van het overheidsbeleid en het oplossen van complianceproblemen. Interessant genoeg werd deze ETS-prijs vier tot vijf keer hoger verhandeld dan de internationale vrijwillige CO₂-prijzen.

Het toenemende publieke bewustzijn van milieukwesties wordt een katalysator voor tastbare beleidsveranderingen en een verschuiving in de bedrijfsaanpak, vooral onder staatsbedrijven. Deze entiteiten beheren CO₂-middelen steeds meer op strategische wijze en behandelen ze op dezelfde manier als fysieke bezittingen.

Experts uit de sector speculeren echter dat de beschikbaarheid van door de overheid gesteunde CCER-registratiecertificaten van invloed kan zijn op de vrijwillige levering van CO₂-certificaten uit China op de internationale markt. Deze verschuiving zou kunnen voortkomen uit een voorkeur voor door de overheid gesteunde certificaten, die mogelijk tot hogere prijzen leiden dan voor VCM-certificaten. Opvallend is dat bijna 21% van de wereldwijd uitgegeven VCM-certificaten in het eerste kwartaal van 2023 afkomstig was uit China, wat de belangrijke rol van het land op de internationale markt voor CO₂-certificaten benadrukt, aldus S&P Global Commodity Insights.

De recente richtlijnen van de MEM schetsen strenge criteria waaraan projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het genereren van CCER-certificaten. Deze omvatten uitgebreide en nauwkeurige boekhouding voor emissiereductie, conservatieve schattingen, transparante openbaarmaking van projectinformatie en niet-registratie onder andere ETS. De goedgekeurde methodologieën bestrijken diverse projecten, van bebossing en mangroveteelt tot thermische zonne-energie en netgekoppelde offshore windenergieprojecten.

Word klimaatneutraal met DGB

Op het gebied van registratie, verhandeling en afwikkeling van CCER-certificaten bieden de nieuwe regels een inclusief platform. Er worden geen beperkingen opgelegd aan wie kan deelnemen, waardoor bedrijven op de CO₂-compliance-markt, projectontwikkelaars en andere handelsentiteiten kunnen deelnemen aan CCER-certificaattransacties.

Volgens de Beijing Green Exchange, het exclusieve platform dat alle handelsinformatie beheert, worden verschillende vormen van handel gefaciliteerd, waaronder beursgenoteerde transacties, bloktransacties en eenrichtingsbiedingen. Om de marktstabiliteit te garanderen, worden prijsschommelingen gereguleerd, met wijzigingen beperkt tot 10% boven of onder de basisprijs voor beursgenoteerde transacties en 30% voor bloktransacties.

Ondanks deze vooruitgang is er momenteel geen duidelijke indicatie van hoe buitenlandse investeerders actief kunnen deelnemen aan de Chinese binnenlandse CO₂-markten. De richtlijnen benadrukken dat niet-openbare handel illegaal is en dat er strikte maatregelen zijn getroffen om de openbaarmaking van informatie met betrekking tot de handel in CCER-certificaten te voorkomen. Soortgelijke maatregelen zijn genomen door de Chinese markt voor compliance-CO₂ om lekken van gevoelige informatie te voorkomen.

Lees meer: Corporate leaders join VCMI to authenticate high-quality carbon credits

Hoewel de officiële tijdlijn voor de herstart van de CCER-markt door de MEM niet openbaar wordt gemaakt, geeft de introductie van deze maatregelen aan dat de CCER-markt gereed is voor een snelle herlancering. Deze proactieve stap sluit aan bij de inzet van China om zijn torenhoge CO₂-uitstoot te verminderen en zo bij te dragen aan de mondiale inspanningen voor duurzame milieupraktijken.

In lijn met onze visie loopt DGB Group voorop bij het verdedigen van de transformerende kracht die is ingebed in hoogwaardige natuurprojecten die zijn gericht op het beschermen en verjongen van onze onvervangbare natuurlijke omgeving. Onze toewijding draait om het leiden van baanbrekende inspanningen op het gebied van herbebossing, bebossing, herstel van de biodiversiteit en revitalisering van land, allemaal gericht op het leveren van een tastbare positieve impact. We streven ernaar bedrijven, investeerders en individuen in staat te stellen actief deel te nemen aan het behoud van de natuur door middel van betrokkenheid bij de CO₂-markt.

DGB biedt hoogwaardige CO₂-certificaten die zorgvuldig zijn geverifieerd door robuuste industriestandaarden. Uw directe steun aan onze natuurprojecten helpt bij het vormgeven van een duurzame toekomst, waardoor het enorme potentieel dat in de CO₂-markten is ingebed, wordt ontsloten. Laten we samen een pad banen naar ecologische duurzaamheid en een betekenisvolle bijdrage leveren aan het welzijn van onze planeet.

Steun natuurbehoud met de vertrouwde projecten van DGB

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Lees onze andere artikelen

De aandelenkoers van DGB Group is dit jaar met 75% gestegen. Op 2 januari 2024 waren de aandelen DGB..

Engie, een toonaangevend energiebedrijf in Europa, heeft 5 miljoen ton CO₂-certificaten vooraf beste..

De Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) heeft zeven CO₂-certificeringsmethoden ..

South Downs National Park heeft het eerste vrijwillige programma voor biodiversiteitscertificaten in..

Laat ons u leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.