x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

Natuurdoelen stimuleren vraag naar biodiversiteitscertificaten bij bedrijven

In een recent onderzoek uitgevoerd door de door de VN gesteunde Biodiversity Credit Alliance (BCA) hebben bedrijven natuurdoelen geïdentificeerd als een cruciale motor in de vraag naar biodiversiteitscertificaten. Bedrijven, die qua belangrijkheid bijna vier op de vijf zijn beoordeeld, zien de business case voor deze certificaten als het gaat om het ondersteunen van hun onmiddellijke behoeften en prioriteiten. Het onderzoek, waaraan in het tweede kwartaal 29 bedrijven uit verschillende sectoren deelnamen, benadrukte ook het belang van het bijdragen aan de mondiale biodiversiteitsdoelstellingen en de verwachting van wettelijke erkenning van certificaten.

Nature targets drive demand for biodiversity credits among companies_African landscape view of a Saddle-billed Stork behind an elephant on a foreground_visual 1_NLAfrikaanse landschapsmening van een zadelsnavelooievaar achter een olifant op een voorgrond.

 

De belangstelling voor de vrijwillige biodiversiteitsmarkt neemt toe, maar de daadwerkelijke handel blijft beperkt ondanks opkomende normen en pilots. Volgens het World Economic Forum zou de vraag naar biodiversiteitscertificaten in 2050 in een radicaal scenario potentieel 180 miljard dollar per jaar kunnen bedragen. De opkomst van natuurdoelstellingen in de afgelopen jaren, gekoppeld aan de verwachte regelgeving, zal naar verwachting de adoptie van dergelijke doelstellingen verder stimuleren.

Het onderzoek benadrukte ook de belangrijkste factoren die de belangstelling voor biodiversiteitscertificaten stimuleren, waaronder hoge geloofwaardigheid en kwaliteit, eenvoud, geografische diversiteit en mogelijke koppeling met CO₂-certificaten. Winst maken door wederverkoop werd als de minst belangrijke drijfveer onder de opties beschouwd.

Lees meer: The role of carbon credits in business: benefits, challenges, and future outlook

Regelgeving komt naar voren als een potentiële katalysator voor een grotere vraag, in lijn met financiële regelgeving zoals de EU-verordening inzake openbaarmaking van duurzame financiering. Het rapport merkt echter op dat bedrijven certificaten zouden kunnen gebruiken om de regelgeving uit te stellen, met het argument dat vrijwillige acties blijk geven van effectieve en minder kostbare benaderingen.

Hoewel BCA lessen trekt uit de CO₂-markten, erkent zij de substantiële verschillen tussen biodiversiteit en CO₂-markten. Het relatief lage aantal respondenten (29) van het onderzoek beperkt brede conclusies, waarbij potentiële kopers nog steeds inzicht krijgen in hun behoeften.

Lees meer: Leading carbon credit standards unite for global environmental impact

De volgende stappen van BCA omvatten het publiceren van drie artikelen over beoordelingsmechanismen, definities en digitale raamwerken, workshops in 2024 waarin compensaties worden onderzocht, het uitvoeren van een nieuw onderzoek en het onderzoeken van de rol van overheden op de markt voor biodiversiteitscertificaten.

Bij DGB Group onderschrijven we resoluut de adoptie van natuurprojecten als de meest effectieve aanpak om ons milieu te beschermen en te verjongen. Onze expertise ligt in het ontwikkelen en beheren van grootschalige herbebossing- en bebossingsinitiatieven gericht op het herstel van de biodiversiteit en uitgeputte ecosystemen. Ons gevarieerde aanbod aan oplossingen biedt bedrijven, investeerders en particulieren toegankelijke en transparante mogelijkheden om actief deel te nemen aan het behoud van de natuur.

Bescherm de natuur met de biodiversiteitscertificaten van DGB

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Lees onze andere artikelen

South Downs National Park heeft het eerste vrijwillige programma voor biodiversiteitscertificaten in..

Het National Agency for Science and Engineering Infrastructure (NASENI) in Nigeria heeft zijn allere..

Vietnamese bedrijven worden aangespoord om groene technologie te omarmen en CO₂-certificaten te gene..

Er wordt een nieuw project opgezet om de integratie van biodiversiteitsstrategieën binnen bedrijfs- ..

Laat ons u leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.