x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

Sawa Cookstoves Project, Kameroen

Het Sawa Cookstoves Project is een duurzaamheidsinitiatief ontwikkeld door DGB om het probleem van ontbossing en CO₂-uitstoot in de centrale regio van Kameroen aan te pakken. Het project heeft tot doel de ontbossing terug te dringen door de bevolking van de regio te voorzien van 150.000 efficiënte, lokaal vervaardigde kookovens.

 
 

Informatie

Location
cameroon Regio Centre, Kameroen
Doel van het project
Het project heeft tot doel de ontbossing terug te dringen door de bevolking van de regio 150.000 efficiënte, lokaal vervaardigde kookovens te bieden om het gebruik van duurzamere methoden voor verwarming en koken aan te moedigen.
Teamleden
theodore oben_profile picture_orange-1

Theodore Oben
Projectleider Kameroen

elvis obi_profile pic_orange

Elvis Obi
Projectleider Kameroen

Projectomschrijving

Het Sawa Cookstoves Project is een duurzaamheidsinitiatief om de ontbossing en de luchtvervuiling binnenshuis in de regio Centre van Kameroen aan te pakken. Het project heeft tot doel het levensonderhoud van lokale gemeenschappen te verbeteren door hen te voorzien van energiezuinige kookovens die de negatieve gevolgen voor de gezondheid verminderen die gepaard gaan met koken met hout of houtskool, waardoor vrouwen en kinderen onevenredig worden getroffen. Het project ondersteunt ook bebossingsinspanningen, herstelt de natuur en verbetert de algehele duurzaamheid in de regio.

Project-ID
Momenteel in ontwikkeling - vóór notatie.
E_SDG_Icons-01
E_SDG_Icons-02
E_SDG_Icons-03
E_SDG_Icons-07
E_SDG_Icons-08
E_SDG_Icons-10
E_SDG_Icons-11
E_SDG_Icons-12
sdg_13
E_SDG_Icons-15
E_SDG_Icons-17
1

Impact op de lokale bevolking

Het project heeft een diepgaande positieve impact op de lokale bevolking. De negatieve gevolgen voor de gezondheid van koken met hout of houtskool, waardoor vrouwen en kinderen onevenredig zwaar worden getroffen, worden wereldwijd door miljoenen mensen gevoeld. De luchtvervuiling van huishoudens door deze praktijken, die ademhalingsziekten veroorzaken, resulteert in een voortijdig sterftecijfer van naar schatting vier miljoen mensen per jaar. De efficiënte kookovens verminderen de benodigde hoeveelheid brandhout, waardoor de negatieve gevolgen voor de gezondheid van gezinnen afnemen. Het bespaart ook tijd en besteedbaar inkomen voor de lokale bevolking, omdat ze niet langer zoveel tijd en middelen hoeven te besteden aan het verzamelen van brandhout. De ovens worden ook lokaal gemaakt, bieden veel werkgelegenheid en zorgen ervoor dat ze aansluiten bij de behoeften van de gemeenschap.

Sawa Cookstoves Project_bullet point 1-min
2

Positieve klimaatimpact

Het project is verder ontworpen om een positieve impact te hebben op het klimaat en om ontbossing aan te pakken. De kookovens zijn zeer efficiënt, waardoor de behoefte aan brandhout aanzienlijk wordt verminderd en daarmee de druk op natuurlijke hulpbronnen en bossen wordt verminderd. Bovendien ondersteunt het project bebossingsinspanningen, waardoor de algehele duurzaamheid in de regio wordt verbeterd, de biodiversiteit wordt behouden en de ecosysteemdiensten die de bossen bieden, worden beschermd.

Sawa Cookstoves Project_bullet point 2-min
3

Tijdlijn project

Het zorgvuldig geplande project heeft een levensduur van zeven jaar, waardoor het een blijvende impact kan hebben. Met een vastberaden toewijding aan uitmuntendheid en innovatie streven we ernaar opmerkelijke mijlpalen te bereiken en een blijvende impact te creëren.

Sawa Cookstoves Project_bullet point 3-min

Pijplijn Sawa Cookstoves Project

  • Nieuw project
  • Haalbaarheidsfase
  • Projectontwerp
  • Projectvalidatie
  • Projectimplementatie
  • Periodieke verificatie
  • Project afgerond

Impact project

De impact van het project reikt veel verder dan de gezondheid en de economie en het levert aanzienlijke sociale en klimaatvoordelen op. De introductie van energiezuinige kookovens heeft een directe invloed op de opvoeding van kinderen, waardoor de tijd die aan koken wordt besteed afneemt en daardoor het schoolbezoek toeneemt. Bovendien is het project een proactieve stap in de richting van het bereiken van mondiale milieudoelstellingen. Door een verminderde afhankelijkheid van brandhout en de bevordering van duurzame praktijken neemt het actief deel aan het beperken van de schade aan het milieu. Dit initiatief vermindert niet alleen de CO₂-uitstoot, maar speelt ook een cruciale rol bij het opbouwen van veerkrachtige gemeenschappen die in staat zijn de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden.

UNSustainableDevelopmentGoals_Brand-01
img_b0b0e4e4b6218692b840f0254ab2e8e5-VCS-Logo-Verra-Color PNG 1
150.000 kookovens
2,4M ton CO₂
150.000 huishoudens positief beïnvloed

Locatie project

cameroon Regio Centre, Kameroen

Over deze regio

Het project wordt ontwikkeld in de regio Centre in Kameroen, een Franstalige, dichtbevolkte regio van 69.000 vierkante kilometer. Met een groeiende bevolking wordt de regio geconfronteerd met een groeiend probleem van ontbossing, veroorzaakt door de overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen en activiteiten voor het verzamelen van brandhout, wat negatieve gevolgen heeft voor het milieu en de gezondheid en het levensonderhoud van de lokale bevolking.

Updates over het Sawa Cookstoves Project

Lees en leer over de laatste updates van het lokale managementteam.

We zijn verheugd om de recente mijlpalen van ons Ethiopia Cookstoves Project en het veelbelovende pa..

We zijn verheugd om de nieuwste ontwikkelingen in het Lake Aral Afforestation Project in Kazachstan ..

DGB Group kondigt met trots de laatste ontwikkelingen binnen ons Sawa Cookstoves Project in Kameroen..

Wat we met dit project zullen bereiken

2,4M

ton CO₂ wordt opgeslagen

150.000

kookovens worden uitgegeven

150,000

huishoudens worden positief beïnvloed

Lees hierover meer in onze brochure

Kijk hoe we nieuw leven blazen in uitgeputte stukken land. Samen maken we een blijvende impact en laten we een bloeiend ecosysteem achter voor toekomstige generaties.

NL PIN Cameroon Cookstoves_mock up

Hoe investeert u in een project?

orange circle_1

Bereken uw ecologische voetafdruk

De eerste stap is het meten en begrijpen van de ecologische impact van uw bedrijf en het nastreven van verantwoordelijkheid voor het milieu. Door dit te doen komen bedrijven ten goede aan de planeet. Wij geven prioriteit aan natuurherstel en bieden bedrijven een pad naar een groenere toekomst. Met onze CO2-voetafdrukcalculator krijgt u inzicht in de klimaatimpact van uw bedrijf.

orange circle_2

Compenseer uw ecologische voetafdruk

Nadat u uw impact heeft gemeten, is de volgende stap het compenseren van uw CO₂-voetafdruk en het ontwikkelen van reductiestrategieën. CO₂-compensatie gaat over investeren in een positieve impact op het klimaat. Onze aanpak zorgt ervoor dat u bijdraagt aan tastbare, natuurpositieve resultaten die aansluiten bij uw waarden en visie, en zo bijdraagt aan een duurzamere wereld.

orange circle_3

Rapporteer uw impact

Nadat u uw ecologische voetafdruk heeft gecompenseerd, kunt u vieren dat u positief bent voor de natuur. U kunt uw positieve impact communiceren naar belanghebbenden. DGB kan u helpen met uw ESG-rapportage en corporate communicatiestrategieën. Dit gaat niet alleen over verantwoording en transparantie; het is een kans om anderen te inspireren en de tastbare voordelen van investeren in natuurbehoud te laten zien.

Artikel 6 van het Akkoord van Parijs

In de context van de internationale CO₂-markten en het Akkoord van Parijs heeft Kameroen momenteel geen nationale wetgeving afgerond die overeenkomt met het internationaal vastgestelde Artikel 6-kader. Kameroen formuleert zijn aanpak en structuur voor Artikel 6 en de bredere implicaties ervan, waarbij wij, als belanghebbenden, actief samenwerken met de regering om de beleidsontwikkeling te sturen.

 

Hoe kunnen we u helpen?

De kern van onze missie ligt in het behoud van de natuur en het bevorderen van de biodiversiteit. DGB Groep werkt actief aan het herstel van de natuur. Werk samen met ons aan het creëren van een groenere toekomst door middel van impactvolle natuurprojecten. Neem contact met ons op voor meer informatie over ons werk.