x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

EU neemt impactvolle verordening voor groene obligaties aan

De Europese Unie (EU) heeft officieel de verordening 2023/2632 doorgevoerd. Deze regelgeving schetst de criteria voor uitstotende instellingen die hun ecologisch duurzame obligaties ‘European Green Bonds’ of ‘EuGBs’, willen noemen. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de groene obligaties op de CO₂-markt te verzekeren. Met ingang van 21 december 2024 introduceert de verordening voordelige regelgeving voor zowel uitgevende instellingen als beleggers.

EU adopts game-changing European Green Bonds regulation_Close-up on a ladybug on a tree branch with budding leaves_visual 1_NLClose-up van een lieveheersbeestje op een takje met bladeren.

Groene obligaties representeren een positieve impact op het klimaat. Als een obligatie het label EuGB verkrijgt, moet het, naar aanleiding van de EU-regelgeving omtrent taxonomie, een blijvende positieve impact representeren. Twee opties voor uitstotende instellingen om dit te bewerkstelligen zijn: met een jonge obligatie 85% van hun nettowinst binnen de taxonomie investeren of de winst toewijzen aan een mix van vaste activa en taxonomische financiële activiteiten. 

Lees meer: All you need to know about green bonds

Uitgevende instellingen moeten zich ook aan andere regelgevingen houden, specifiek gezien de EU-Prospectusverordening, Als ze overheidsinstellingen van de EU zijn, kunnen ze ook worden vrijgesteld. Nadat een prospectus is goedgekeurd door een nationaal bevoegde autoriteit, declareert het de obligatie dan als een EuGB, zodat de verdeling van de opbrengsten transparant wordt. Volgens de verordening moeten deze gegevens online openbaar worden gemaakt; mede in naleving van de factsheet voor Europese groene obligaties en het jaarlijkse toewijzingsverslag van de EU. 

Er zal een registratiesysteem en een toezichtkader voor externe beoordelaars van EuGB's worden opgezet, waarbij strenge eisen worden nageleefd. De Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM) zal toezicht houden op het registratieproces, waarbij extra aandacht wordt besteed aan beoordelingen door derden. De nationale bevoegde autoriteiten zullen toezicht houden en inspecties uitvoeren. Ook mogen ze goedkeuringen opschorten of boetes opleggen wegens niet-naleving.

Lees meer: Madagascar triumphs: $8.8 million earned in groundbreaking carbon credit deal

Deze verordening laat het belang van de EU voor duurzame financiën en groene investeringen zien. Hierdoor kan de EU klimaatherstel door verplichte transparantie en verantwoordelijkheid bewerkstelligen. 

De natuurprojecten van DGB Group sluiten aan bij het VN-akkoord van Parijs. De stijgende vraag naar CO₂-certificaten en de wereldwijde drang naar klimaatverandering maken ons uw perfecte zakenpartner. Met de groene obligaties van DGB financiert u natuurprojecten met positieve milieu- en sociaal-economische voordelen. Met een rendement van 8% bieden deze obligaties beleggers niet alleen financieel voordeel, maar ook een bijdrage aan een groenere wereld.

Investeer in de groene obligaties van DGB voor een groenere planeet

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Lees onze andere artikelen

South Downs National Park heeft het eerste vrijwillige programma voor biodiversiteitscertificaten in..

Het National Agency for Science and Engineering Infrastructure (NASENI) in Nigeria heeft zijn allere..

Vietnamese bedrijven worden aangespoord om groene technologie te omarmen en CO₂-certificaten te gene..

Er wordt een nieuw project opgezet om de integratie van biodiversiteitsstrategieën binnen bedrijfs- ..

Laat ons u leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.