x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

ICVCM certificeert grote CO₂-normen voor transparante CO₂-markten

De Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), een organisatie die in 2021 is opgericht door internationale financiers, heeft onlangs drie prominente certificeerders in de vrijwillige CO₂-markt goedgekeurd: de Gold Standard, ACR (voorheen bekend als American Carbon Registry) en Climate Action Reserve. Deze certificeerders zijn samen goed voor ruim een kwart van de wereldwijd verhandelde CO₂-certificaten. Deze goedkeuring stelt hen in staat het ICVCM-label te gebruiken, wat een teken is van een groter vertrouwen en mogelijk de vraag naar de certificaten die zij verifiëren stimuleert.

ICVCM certifies major carbon standards, paving the way for transparent carbon markets_Close-up of budding tree leaves in the light of the rising sun, with birds flying in the background_visual 1Close-up van boombladeren in het licht van de rijzende zon, met vogels op de achtergrond. AI generated picture.

De Core Carbon Principles (CCP’s) zijn een wereldwijde norm voor CO₂-certificaten met hoge integriteit. Ze stellen strikte criteria vast voor transparantie en duurzame ontwikkeling. De CCP's leveren tastbare, verifieerbare voordelen op die wetenschappelijk zijn gegrondvest, geformuleerd door bijdragen van honderden organisaties in de vrijwillige CO₂-markt.

Annette Nazareth, de voorzitter van de ICVCM, uitte enthousiasme over deze ontwikkeling en zei: 'We lanceren een nieuw hoofdstuk voor de vrijwillige CO₂-markt: de CCP's stellen een mondiale maatstaf voor hoge integriteit, bouwen vertrouwen op, verhogen de standaardisatie en maken het gemakkelijk voor kopers om CO₂-certificaten met hoge integriteit te identificeren. Dit zal helpen om op grote schaal particulier kapitaal te mobiliseren voor projecten om miljarden tonnen uitstoot te verminderen en te verwijderen die anders niet levensvatbaar zouden zijn, en zal investeringen naar het Mondiale Zuiden sturen.’

De CEO van Gold Standard, Margaret Kim, reageerde positief op de certificering, waardeerde de aanpak van de ICVCM en bevestigde dat deze voldoet aan de nieuw vastgestelde drempel voor hoge kwaliteit. Sommige grote spelers moeten nog gecertificeerd worden; Verra, een dominante kracht op de markt die verantwoordelijk is voor bijna 70% van de verhandelde certificaten, wordt nog steeds beoordeeld. De ICVCM schrijft deze vertraging toe aan de enorme hoeveelheid informatie die moet worden verwerkt en verwacht vóór mei een besluit.

Lees meer: ICVCM launches core carbon principles for high-impact carbon credits

Binnenkort worden verdere beoordelingen verwacht voor andere organisaties zoals ART, Social Carbon en Isometrisch. De raad kondigde ook aan dat het tegen oktober methodologieën zou beoordelen die meer dan 50% van het huidige marktvolume bestrijken. Deze geleidelijke aanpak van evaluatie en bekendmaking moet duidelijkheid scheppen over welke projecten voldoen aan de strenge criteria voor hoogwaardige CO₂-certificaten.

Nazareth benadrukte in een gesprek met S&P Global Commodity Insights het belang van deze gespreide aankondigingen en legde uit dat een doordachte, stapsgewijze aanpak helpt de marktstabiliteit en het vertrouwen te behouden. ‘Het gaat erom dat je het goed doet en echt een rigoureus proces doorloopt. Als de markt zou begrijpen dat dit in batches zou gebeuren, zou er geen echt negatief effect moeten zijn’, merkte ze op.

De systematische aanpak van de ICVCM is een reactie op kritiek uit het verleden op de vrijwillige CO₂-markt, die met vragen is geconfronteerd over transparantie en doeltreffendheid. Door het opleggen van strenge normen en een transparant beoordelingsproces wil de raad het vertrouwen herstellen en hogere prijzen voor gecertificeerde certificaten ondersteunen.

Lees meer: The voluntary carbon market's journey through 2023 and beyond

De marktreacties waren voorzichtig optimistisch. Analisten voorspellen dat de steun van de ICVCM zou kunnen leiden tot prijsstabiliteit en potentieel hogere prijzen voor CCP-gelabelde certificaten, waardoor een meer gedifferentieerde markt zou ontstaan. Verwacht wordt dat deze strategische aanpak van de ICVCM de toekomstige dynamiek van de mondiale CO₂-markt aanzienlijk zal beïnvloeden en een grotere transparantie, betrouwbaarheid en klimaatintegriteit zal bevorderen.

We zetten ons in voor de kracht van natuurprojecten die CO₂-certificaten van hoge kwaliteit (carbon units) opleveren, geverifieerd door toonaangevende normen zoals de Gold Standard en Verra’s Verified Carbon Standard, en zo bijdragen aan de bescherming en het herstel van onze natuurlijke wereld. DGB richt zich op toonaangevende projecten op het gebied van herbebossing, bebossing, verbetering van de biodiversiteit, efficiënte kookovens en gemeenschapsgerichte agroforestry. Wij stellen bedrijven, investeerders en particulieren in staat om via de CO₂-markt aan natuurbehoud te doen. Door samen te werken met DGB kunt u bijdragen aan het smeden van een duurzame toekomst en de CO₂-certificering benutten voor een gezondere, duurzamere planeet.

Steun de natuur met onze CO₂-certificaten

Voordat u gaat...

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group.

Lees onze andere artikelen

South Downs National Park heeft het eerste vrijwillige programma voor biodiversiteitscertificaten in..

Het National Agency for Science and Engineering Infrastructure (NASENI) in Nigeria heeft zijn allere..

Vietnamese bedrijven worden aangespoord om groene technologie te omarmen en CO₂-certificaten te gene..

Er wordt een nieuw project opgezet om de integratie van biodiversiteitsstrategieën binnen bedrijfs- ..

Laat ons u leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.