x
LAATSTE ARTIKEL Lelijke diersoorten moeten ook worden beschermd Lees artikel

CEO Selwyn Duijvestijn verschijnt op de Nederlandse televisie om natuurprojecten te bespreken

Selwyn Duijvestijn, CEO van DGB Group, verscheen zondag 5 november op de Nederlandse televisie om te vertellen over de voortdurende prestaties van DGB. Tot deze prestaties behoren talrijke in Afrika gevestigde natuurprojecten, en meer mondiale projecten zullen dit voorbeeld volgen. Het televisieprogramma Business Class is een actualiteitenprogramma dat relevante sociaal-economische bedrijven en hun impact op het zakenleven bespreekt. Laten we eens kijken naar de hoogtepunten van het interview.

Video van het interview van  Selwyn Duijvestijn op Business Class.

Het product van DGB Groep: CO₂-certificaten

Als groenste projectontwikkelaar op de Nederlandse beurs is DGB een trotse leider van natuurprojecten die een essentieel instrument voor natuurherstel genereren: CO₂-certificaten. CO₂-certificaten zijn de internationale prijs voor het herstel van het milieu. Sommigen vergelijken deze misschien met een voucher voor multinationals om hun kattenkwaad voort te zetten. De optimisten onder ons zouden ze in plaats daarvan vergelijken met een investering – een investering in de natuur.

‘Eigenlijk, zoals het werkt, is dat wat een bedrijf doet wordt teruggerekend naar tonnen CO₂’, vertelt Duijvestijn. ‘Natuurlijk is het van belang om eerst die CO₂ te gaan reduceren, om te decarboniseren, om dat terug te dringen. Dat doen bedrijven gelukkig volop, onze consultancytak adviseert daar ook over, alleen moet er natuurlijk ook gewerkt worden, er moet geproduceerd worden en er zal altijd een gedeelte zijn wat eigenlijk niet terug te dringen is. Voor die niet terugdringbare uitstoot, die restCO₂-uitstoot, komen die bedrijven graag bij ons om dat gedeelte juist goed te maken en te investeren in natuur.’

 

CEO Selwyn Duijvestijn features on Dutch TV to discuss nature-based solutions_A local man during a work in a tree nursery in Kenya_visual 1Een lokale man aan het werk in een boomkwekerij in Kenia, Hongera Reforestation Project, DGB..

Duijvestijn vertelt verder over het proces van het maken van CO₂-certificaten. Wanneer hectares bos zijn hersteld, meet DGB de hoeveelheid CO₂ die in de bodem is vastgelegd. Dit exacte bedrag kan worden vertaald in externe CO₂-reductie, oftewel in geldwaarde. Voor meer informatie over CO₂-certificaten heeft Duijvestijn een persoonlijke uitnodiging uitgegeven om het bedrijf te bezoeken op open dagen, maar ook om het Hongera Reforestation Project in Kenia te bezoeken, speciaal voor groene obligatiehouders. Het zou een eer zijn om onze ruim 200 medewerkers te zien werken aan de verbetering van de natuur.

Lees meer over de groene obligaties van DGB

Economische groei

De markten veranderen en de CO₂-markt vormt hierop geen uitzondering. Sinds de laatste keer dat Selwyn Duijvestijn op Business Class verscheen, is de prijs voor CO₂-reductie gestegen van € 15,- per 1.000 kg naar € 20,- per 1.000 kg. Volgens Duijvestijn is de markt volop in beweging.

‘Het is eigenlijk terug te redeneren naar alle beloftes die bedrijven hebben gedaan. Ik noem het beloftes, maar het is eigenlijk een stuk zwaarder dan dat, omdat echt alle multinationals voor 2030 of 2050 doelstellingen hebben gezet. Zij moeten CO2-neutraal, ofwel net-zero, worden. Om dat te behalen, moeten zij zich dus ook op deze internationale markt bewegen. De natuur herstel je immers niet van de ene op de andere dag’.

 

Door de vier jaar lange ervaring van DGB met het voorbereiden van hoogwaardige natuurprojecten zijn onze CO₂-certificaten steeds waardevoller geworden. Multinationale bedrijven, aandeelhouders en obligatiehouders hebben het voorbereidende onderzoek voor deze projecten gefinancierd om uiteindelijk echte veranderingen op milieugebied te bewerkstelligen. De eerste certificaten zullen in het eerste kwartaal van 2024 worden geverifieerd, wat zal leiden tot een jaarlijkse uitgifte van certificaten van onze 7 huidige hoogwaardige natuurprojecten, waarvan er momenteel nog 12 zich in de voorfase bevinden.

Projecten

De projecten van DGB vinden vooral plaats in Afrika; de grootste onder hen zijn gevestigd in Kenia, Oeganda en Kameroen. Deze draaien allemaal om herbebossing, bebossing, natuurherstel en de productie van energiezuinige kookovens. Deze kookovens helpen ontbossing, illegale houtkap en gezondheidsrisico's voor de lokale bevolking te verminderen, vooral vergeleken met de huidige meest gebruikte kookmethode: open vuur.

CEO Selwyn Duijvestijn features on Dutch TV to discuss nature-based solutions_A local woman during a work in a cookstoves factory in Kenya_visual 2Een lokale vrouw die werkt in een kookovenfabriek in Kenia, Hongera Energy Efficient Cookstoves Project, DGB..

Voordat er certificaten kunnen worden afgegeven, moeten deze projecten echter worden geverifieerd. Zonder verificatie kan niemand zeggen of de certificaten op de juiste, ethische manier zijn behaald.

Duijvestijn legt uit dat er ‘een internationale standaard [is], opgezet door de Verenigde Naties in 1997, waaruit twee leidende standaarden voort zijn gekomen: Verra en Gold Standard. Die hebben het framework opgezet en vervolgens werken wij met een onafhankelijke accountantscontrole die kijkt naar onze projectontwerp, bij de projecten zelf om te verifiëren of wij het ontwerp volgen en het klopt volgens het framework’.

Ontdek de natuurprojecten van DGB

Omdat DGB dichter bij de uitgifte van CO₂-certificaten staat dan ooit tevoren, bieden wij naast de gebruikelijke termijnen van vier jaar nu looptijden van twee en drie jaar aan met een jaarlijkse rente van 8%. Bovendien kan er elke dag in de groene obligaties van deze projecten worden belegd.

Bovendien bracht Duijvestijn op veler verzoek het nieuws over een aankomend lokaal Nederlands restauratieproject, dat zal plaatsvinden in de provincie Fryslân. Voor dit specifieke project kunnen hypotheekrechten worden uitgegeven aan belanghebbenden, los van de groene obligaties en participaties die de andere projecten bieden.

Conference of the Parties

Bij het Klimaatverdrag in 1992 ondertekenden 154 landen een internationaal milieuverdrag om menselijke inmenging in het klimaatsysteem te bestrijden. De eerste implementatie van maatregelen in het kader van het Klimaatverdrag stond bekend als het Kyoto-protocol. Volgens Duijvestijn heeft dit geleid tot het ontstaan van de CO₂-markt.

De Klimaattop van Parijs in 2015 leidde tot het Akkoord van Parijs, waarvan artikel 6 cruciaal is om de wereld van CO₂-certificaten te voorzien. Op 30 november vindt de grote klimaattop van dit jaar plaats, de Conference of the Parties of the UNFCCC (COP28). Duijvestijn stelt dat alle ogen op deze conferentie gericht zijn en dat het nieuws daarover de komende weken jouw feed binnenstroomt.

‘CO₂-certificaten zijn een heel belangrijk instrument om uiteindelijk een betere leefomgeving te creëren, een betere natuur te creëren en milieuvervuiling tegen te gaan. Alle ogen zijn hierop gericht, alle wereldleiders komen bij elkaar en alle grote multinationals die wel zullen moeten verduurzamen en veelal ook wel willen verduurzamen’, zegt Duijvestijn.

CEO Selwyn Duijvestijn features on Dutch TV to discuss nature-based solutions_Drone shot of a tree nursery in Kenya_visual 3Drone-weergave van een kwekerij in Kenia, Hongera Reforestation Project, DGB.

De inzet van DGB voor de natuur, gedreven door CEO Selwyn Duijvestijn, heeft een portfolio van impactvolle natuurprojecten gecreëerd. De CO₂-certificaten die uit deze projecten voortkomen blijken een hot commodity te zijn waar zeker 1.900 bedrijven van profiteren. Deze certificaten kunnen echte verandering teweegbrengen. CO₂-certificaten kopen betekent het verkleinen van uw ecologische voetafdruk. Uw ecologische voetafdruk verkleinen betekent duurzamer worden. In groene obligaties investeren is in de natuur investeren. Samen kunnen we een groenere, duurzamere toekomst creëren.

Investeer in de natuur met de groene obligaties van DGB

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Lees onze andere artikelen

Biodiversiteit houdt ecosystemen bij elkaar. Het omvat talloze soorten, die elk op unieke wijze bijd..

Herinnert u zich de onthulling van de iPhone in 2007 nog? Het was niet alleen een nieuw product; het..

Welkom bij onze gids over de CO₂-voetafdruk, de fundamentele stap voor bedrijven die duurzaamheid na..

Op zondag 25 februari 2024 verscheen commercieel directeur van DGB Group Rob Jansen op de Nederlands..

Laat ons u leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.