x
LAATSTE ARTIKEL Wat is CSRD en welke invloed heeft dit op uw bedrijf? Lees artikel

Nespresso wil tegen 2035 klimaatneutraal te zijn

Nespresso heeft zich bedreven in klimaatbeheer en innovatie. Het bedrijf is vastberaden om in 2035 klimaatneutraal te worden. Dit doel weerspiegelt de toewijding van Nespresso om de negatieve gevolgen van de stijgende uitstoot te verminderen, vooral op het gebied van de koffieproductie.

080324_Nespressos-accelerated-journey-to-sustainability-a-blueprint-for-net-zero-by-2035_case-study_Visual-1

Nespresso werd geconfronteerd met voorspellingen die wezen op een aanzienlijke afname van de mondiale gebieden die levensvatbaar zijn voor de koffieproductie tegen 2050. Bij de start van zijn duurzaamheidstraject in 2009 heeft het bedrijf doelstellingen aangenomen die gericht zijn op het terugdringen van de uitstoot en het binnen veilige grenzen houden van de mondiale temperatuurstijging. Deze inspanning maakt deel uit van de inzet van de bredere Nestlé Group om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, en benadrukt de toewijding om bedrijfsbelangen te overstijgen voor een duurzame toekomst.

Nespresso streeft ernaar de CO₂-uitstoot tegen 2030 te halveren ten opzichte van de uitgangswaarde uit 2018 en tegen 2030 klimaatneutraal te zijn. Dit plan omvat inspanningen voor het verwijderen van CO₂, zoals het planten van zes miljoen bomen tussen 2014 en 2021.

Nespresso richt zich op een groene productieketen, waar de grootste impact- en reductiemogelijkheden liggen. Door twintig jaar directe relaties tussen boeren te bevorderen via het AAA Program, leidt Nespresso de transitie naar regeneratieve landbouw om de welvaart en veerkracht van boeren te verbeteren.

Lees meer: Uncovering the impact of Scope 3 emissions

Nespresso identificeert drie pijlers voor decarbonisatie het uitbreiden van regeneratieve landbouw, het opschalen van agroforestry en het innoveren van de CO₂-afvang binnen de productieketen. De inspanningen van Nespresso omvatten onder meer het planten van vier miljoen bomen per jaar en het omarmen van praktijken die de CO₂-opslag in de bodem verbeteren, waardoor de klimaatdoelstelling voor de productie van groene koffie tegen 2030 wordt bereikt.

Inspanningen om de uitstoot van Nespresso-producten en -systemen te verminderen hebben sinds 2009 geleid tot een vermindering van de CO₂-voetafdruk per kopje met 24%. Het bedrijf verhoogt het gebruik van gerecyclede materialen, bevordert het renoveren van machines en optimaliseert de productie om warmte en water terug te winnen en opnieuw te gebruiken. Bovendien onderstrepen het onderzoeken van brandstofopties met een lagere CO₂-uitstoot en het terugdringen van afval op stortplaatsen in productiecentra de holistische benadering van duurzaamheid van Nespresso.

Lees meer: The power of sustainability: Why investing in sustainability drives faster company growth

In samenwerking met de Rainforest Alliance bevordert Nespresso de regeneratieve landbouw binnen de koffiesector. Deze samenwerking heeft tot doel positieve veranderingen in de koffiesector te bewerkstelligen, waarbij de nadruk wordt gelegd op bodembeheer, biodiversiteit en ecosysteemdiensten om de natuur te behouden en de veerkracht van boeren te vergroten. De gezamenlijke ontwikkeling van een Regenerative Coffee Scorecard onderstreept zijn inzet voor het definiëren en inzetten van regeneratieve natuurprojecten.

De weg van Nespresso naar duurzaamheid weerspiegelt een grondige en vooruitstrevende strategie om urgente klimaatuitdagingen te verzachten. Met een focus op innovatieve activiteiten, samenwerkingen en een drang naar systemische verandering werkt Nespresso niet alleen aan het veiligstellen van een groene productieketen, maar ook aan het vaststellen van benchmarks voor de industrie.

Klimaatneutraal worden biedt grote voordelen voor zowel de planeet als de samenleving. Door natuurprojecten te omarmen, over te stappen op duurzame praktijken en de CO₂-uitstoot terug te dringen, kunnen we de negatieve gevolgen van klimaatuitdagingen verzachten en een groenere toekomst creëren. Bovendien opent het verkleinen van onze CO₂-voetafdruk economische mogelijkheden, waardoor nieuwe industrieën en banencreatie in diverse sectoren worden bevorderd.

Bovendien kan het integreren van natuurprojecten leiden tot een betere volksgezondheid en de gelijkheid en het herstel van het milieu bevorderen. Als experts in natuurprojecten door middel van herbebossing, herstel van habitats en gemeenschapsgerichte agroforestry is DGB Group uitgerust om u te ondersteunen bij het behalen van uw duurzaamheidsdoelstellingen. Onze kennis en ervaring staan tot uw beschikking om uw onderneming te begeleiden bij het minimaliseren van de CO₂-voetafdruk en het maken van een positieve impact.

Start vandaag nog met uw CO₂-voetafdrukanalyse

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Lees onze andere artikelen

Nestlé, een wereldleider in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, gelooft heilig in de kracht va..

Bar Company, een vooraanstaande koffie- en cocktailcateraar in Nederland, is sinds 2015 een pionier ..

Bedrijven uit alle sectoren ondernemen actie om hun klimaatimpact aan te pakken. Hiervan valt Follow..

Duurzaamheid is niet alleen een keuze, maar een noodzaak. Bedrijven over de hele wereld streven erna..

Laat ons u leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.