x
LAATSTE ARTIKEL How do carbon footprints work? Lees artikel

DGB Groep publiceert halfjaarverslag 2023

DGB Group N.V. (“DGB” of “de Group”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojectontwikkelaar en ecosysteemherstelbedrijf, is verheugd haar halfjaarverslag voor de geconsolideerde financiële resultaten van 2023 bekend te maken.

Halfjaarlijkse hoogtepunten 30 juni 2023:

  • Ongerealiseerde winst: De groep rapporteerde €19,76 miljoen aan ongerealiseerde winst op investeringen in natuurprojecten die de potentiële waarde en groei van onze portefeuille van CO₂-reductiecertificaten weerspiegelen.
  • Investeringen in natuurprojecten: De huidige verwachte investering van DGB in natuurprojecten bedraagt € 23,14 miljoen, wat onze voortdurende toewijding aan de ontwikkeling van deze hoogwaardige, impactvolle projecten laat zien.
  • Totale activa: De totale activa van de Groep bedroegen €28,94 miljoen, wat een robuuste financiële positie aantoont, alsook het vermogen om activa te benutten voor toekomstige groeimogelijkheden.
  • Bedrijfskosten: Omdat de totale bedrijfskosten op € 0,85 miljoen bleven, leed de Groep over de periode € (0,68) miljoen verlies.
  • Resultaat over de periode: DGB heeft het halfjaar afgesloten met een brutowinst van € 0,21 miljoen. Het resultaat over de periode bedroeg € (0,84) miljoen, met een gewoon en verwaterd verlies per aandeel van € (0,08), wat de ontwikkelingsfase van onze projecten weerspiegelt en een cijfer dat we willen verbeteren naarmate wij inkomsten zullen beginnen te genereren.

Aldus CEO Selwyn Duijvestijn: “The first half of 2023 has been a testament to the relentless efforts of our team at DGB and our esteemed partners. The anticipated monetisation of our first carbon credits in Q1 2024 signifies a pivotal transition for us—from a company in its developmental phase to one that’s generating substantial revenue. This transition is a culmination of years of diligent work, progress, and development.”

Verdere updates

DGB beschikt over een formidabele projectenpijplijn die strategisch gepositioneerd is om meer dan 44,9 miljoen CO₂-reductiecertificaten te genereren, wat een opmerkelijke jaarlijkse groei van 11% op jaarbasis laat zien. De uitgebreide pijplijn van DGB omvat 19 projecten, waarvan er 7 grootschalige initiatieven zijn die actief in ontwikkeling en beheer zijn, terwijl de overige zich in voorbereidende fasen bevinden.

DGB blijft zijn positie als leider op het gebied van natuurprojectontwikkeling en ecosysteemherstel verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het leveren van hoogwaardige, grootschalige projecten die bijdragen aan de mondiale duurzaamheidsdoelstellingen. Het halfjaarlijkse rapport van 2023 belicht de strategische vooruitgang, de financiële veerkracht en het niet-aflatende engagement van de groep voor ecologisch evenwicht en duurzaamheid.

Links

 

Contactinformatie

DGB GROUP NV
press@dgb.earth
+31108080126

 

Over DGB

DGB is een projectontwikkelaar van hoogwaardige, grootschalige natuur- en biodiversiteitsprojecten die zijn geaccrediteerd door derde partijen. De groep richt zich op natuurbescherming en helpt de biodiversiteit te laten bloeien door overheden en bedrijven te ondersteunen bij het bereiken van klimaatneutraliteit. Mondiale megatrends stimuleren de vraag naar CO₂-reductiecertificaten en vormen de basis voor groeimogelijkheden. DGB GROUP NV is een beursgenoteerd bedrijf dat wordt verhandeld op de belangrijkste Nederlandse effectenbeurs Euronext Amsterdam onder het ticker-symbool AEX:DGB en ISIN-code NL0009169515. www.green.earth

 

Disclaimer

Dit persbericht bevat geen aanbod om aandelen in DGB te kopen, verkopen, anderszins te verwerven of erop in te schrijven en is geen advies, uitnodiging of aanbeveling om welke actie dan ook te ondernemen of na te laten. Dit persbericht bevat verklaringen die als toekomstgerichte verklaringen kunnen worden opgevat, met inbegrip van informatie over de financiële positie van DGB, de behaalde resultaten en de bedrijfsactiviteiten die het uitvoert. Toekomstgerichte verklaringen zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de momenteel beschikbare informatie en prognoses en schattingen die zijn gemaakt door het management van DGB. Hoewel DGB van mening is dat deze verklaringen zijn gebaseerd op redelijke aannames, kan het niet garanderen dat de uiteindelijke resultaten niet materieel zullen verschillen van die verklaringen die als toekomstgerichte verklaringen kunnen worden opgevat. Factoren die kunnen leiden tot of bijdragen aan verschillen in de huidige verwachtingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belasting, regelgeving, schommelingen in de aandelenmarktprijzen, juridische procedures, onderzoeken door regelgevende instanties, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op enige toekomstgerichte verklaring of de daadwerkelijke resultaten van DGB worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte verklaringen in dit document spreken alleen op de datum van dit document. Onder voorbehoud van enige wettelijke verplichting aanvaardt DGB geen verplichting of verantwoordelijkheid om de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, hetzij met betrekking tot nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.