x
LAATSTE ARTIKEL Commercieel directeur Rob Jansen schuift aan bij Business Class Lees artikel

DGB Group koopt 2.249.999 miljoen eigen aandelen

DGB Group N.V., de beursgenoteerde agritech specialist voor de algehele dierhouderij en aanverwante sectoren, koopt 2.249.999 miljoen eigen aandelen.

De raad van bestuur van DGB Group N.V. ("DGB Group") heeft een koopovereenkomst getekend met het fondsmanagement van grootaandeelhouder MountainShield Capital Fund voor de koop van 2.249.999 miljoen gewone aandelen DGB Group. De transactie behelst 52,7% van de free float en 29,9% van het totaal aantal uitstaande gewone aandelen van DGB Group.

De koopovereenkomst geeft het bestuur van DGB Group de mogelijkheid om – met inachtneming van wet- en regelgeving – op ieder moment aandelen van het MountainShield Capital Fund te kopen in tranches van minimaal 50.000 stuks per transactie. DGB koopt de aandelen met 5% afslag ten opzichte van de slotkoers één dag voorafgaand aan iedere transactie, met dien verstande dat indien de slotkoers lager is dan 95/100e van €0,30, danwel de slotkoers hoger is dan 105/100e van €1,13, de koopprijs €0,30 respectievelijk €1,13 zal bedragen en niet zal worden verminderd met 5% afslag. De looptijd van de koopovereenkomst is één jaar, of zoveel korter als nodig is om de 2.249.999 miljoen gewone aandelen te verkrijgen.

DGB Group is van mening dat de investering in eigen aandelen vanwege de huidige organische groei op dit moment een goede mogelijkheid biedt om rendement te genereren voor haar aandeelhouders. De raad van bestuur houdt vast aan de eerder bekendgemaakte financiële prognose. Raad van bestuur: ”Als beursgenoteerde onderneming willen wij een community bouwen van betrokken aandeelhouders. Als wij kansen zien in de markt om aandeelhouderswaarde te creëren, dan anticiperen wij hier als groep graag op. Door op deze manier tegen gunstige voorwaarden aandelen in te kopen, laten we aandeelhouders zien dat wij als bestuur voor 100% achter onze toekomstvisie staan.”

De raad van bestuur roept binnen twintig werkdagen een buitengewone algemene vergadering bijeen om machtiging voor de inkoop te verkrijgen. Uiterlijk twee maanden na verkrijging van de machtiging zal de raad van bestuur een eerste tranche van ten minste 200.000 gewone aandelen inkopen van MountainShield Capital Fund tegen een reeds vastgestelde prijs van €0,77.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.