x
LAATSTE ARTIKEL Wat is CSRD en welke invloed heeft dit op uw bedrijf? Lees artikel

DGB Group N.V. publiceert halfjaarcijfers 2019

PERSBERICHT

Hardenberg | 27 september 2019 | 08:00 CET 

DGB Group N.V. publiceert halfjaarcijfers 2019 

DGB Group heeft het eerste halfjaar van 2019 succesvol afgerond en de positieve resultaten van 2018  gecontinueerd. In het segment Energie is het aantal klanten in het eerste halfjaar met 18% gestegen  en wordt voor heel 2019 een nog grotere groei verwacht. In het segment Dierhouder software is de  lijn van innovatie en softwareontwikkeling verder voortgezet en is er veel geïnvesteerd in  softwareontwikkeling en getalenteerde software ontwikkelaars die zich toespitsen op gespecialiseerde  software voor dierhouders. 

In het eerste halfjaar van 2019 heeft de vennootschap een bedrijfsresultaat voor afschrijvingen  (EBITDA) behaald van € 0,8 miljoen positief en een nettowinst van € 0,1 miljoen positief. Voor heel  2019 blijft het bestuur vasthouden aan de eerder afgegeven EBITDA financiële prognose van € 1,5  miljoen positief. 

Het volledige halfjaarverslag 2019 is te raadplegen via de website www.dgbgroup.nl

Over DGB Group 

DGB Group is genoteerd aan Euronext, handelend onder de naam ‘DGB’. DGB Group is agri-tech  specialist. Wij ontwikkelen en leveren softwareoplossingen aan de algehele dierhouderij en  aanverwante sectoren. Onze softwareoplossingen en ons technologieplatform sluiten niet alleen aan  bij de behoeften van onze klanten, maar ook bij die van ketenpartners, overheden en  brancheverenigingen. Vanuit de gedachte “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” staan wij  voor het realiseren van duurzaam verschil. 

Perscontact & Investor relations 

DGB Group N.V.  

Tel: + 31 523 68 33 39  

www.dgbgroup.nl 

Disclaimer  

Dit persbericht bevat geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of  inschrijven op aandelen DGB Group N.V. en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten. 

Toekomstgerichte uitspraken 

Dit persbericht bevat verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstgerichte uitspraken, onder meer ten aanzien van  de financiële positie van de DGB Group, de door haar behaalde resultaten en de door haar gedreven onderneming(en).  Verklaringen over de toekomst zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel voorhanden is en op prognoses en schattingen van het management van de DGB  Group. Hoewel de DGB Group van mening is dat deze verklaringen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, kan zij niet  garanderen dat de uiteindelijk te behalen resultaten niet wezenlijk afwijken van de verklaringen die opgevat kunnen worden  als toekomstgerichte uitspraken. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen  bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, 

schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, concurrentieverhoudingen en  algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op  enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van DGB Group, worden besproken in het jaarverslag. De  toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document. Behoudens  enige wettelijke verplichting daartoe aanvaardt de DGB Group geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het  bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met  nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.