x
LAATSTE ARTIKEL Commercieel directeur Rob Jansen schuift aan bij Business Class Lees artikel

DGB kondigt operationele Q3-update aan

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend CO2-projectontwikkelaar en bedrijf gericht op ecosysteemherstel, kondigt haar operationele Q3-update aan. Tijdens het laatste kwartaal zag DGB een stijging van de afnameovereenkomsten tot 532.720 tCO2e, een stijging van 25.000 tCO2e vorig kwartaal (+2.030,9% groei op kwartaalbasis) en een stijging van 8.841 in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar (+5.925,6% groei op jaarbasis). De Groep breidde haar projectontwikkelingspijplijn uit van 16,9 miljoen verwachte tCOe in Q2 tot 27,2 miljoen verwachte tCO2e in het derde kwartaal (+61,1% groei op kwartaalbasis) door de projecten voor bebossing en herbebossing in Kameroen en Kenia op te schalen.

DGB is een projectontwikkelaar voor grootschalige natuurprojecten om hoogwaardige geverifieerde CO2-emissiereductiecredits ("VER"s) te creëren. VER's zijn vrijwillige geverifierde emissiereducties, CO2-compensatie credits ofwel CO2-credits. VER's zijn een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (“BKG”) van een onafhankelijk gecontroleerd project. Elke VER staat voor één ton geverifieerde CO2-emissiereductie (“tCO2e”).

De CO2-reductiemarkten breiden zich snel uit. Er is een bijna universele consensus van regeringen en particuliere bedrijven dat de markt moet groeien om aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen te voldoen. De huidige gemiddelde indexprijs voor Nature-Based Carbon Compensation Credit op de vrijwillige CO2-markten is $ 8,33 per tCO2e, en er is een premie voor hoogwaardige credits..

Q3 2022 Operationele en andere hoogtepunten

  • Ondertekende afnameovereenkomsten: DGB richt zich op het opschalen van haar activiteiten en de financiering van de projecten door langlopende afnameovereenkomsten aan te gaan voor CO2-credits die in de komende jaren worden geverifieerd. Dit is een essentieel onderdeel van haar strategie voor financiering en verkoop van CO2-reductiecredits. Tijdens het derde kwartaal zag de Groep een stijging van de afnameovereenkomsten tot 532.720 tCO2e, een stijging ten opzichte van 25.000 tCO2e vorig kwartaal (+2.030,9% groei op kwartaalbasis) en een stijging ten opzichte van 8.841 in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar (+5.925,6% groei op jaarbasis).
  • Projectpijplijn: in het derde kwartaal heeft DGB de bebossings- en herbebossingsactiviteiten in Kameroen en Kenia opgeschaald. De projectenpijplijn van de Groep bestaat nu uit 5 projecten met meer dan 27,2 miljoen verwachte tCO2e. Dit vertegenwoordigt een groei van de 16,9 miljoen verwachte tCOe in het tweede kwartaal (+61,1% groei per kwartaal) en een groei van 157.000 verwachte tCO2e ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar, waardoor DGB de meest prominente projectontwikkelaar van  CO2-reductiecredits in Nederland is.
  • Aantal projecten: ​ DGB heeft wereldwijd locaties in kaart gebracht met plannen voor herstel van ecosystemen en het realiseren van nieuwe natuurlijke habitats. In Q3 zijn nieuwe gebieden verkend, resulterend in 6 nieuwe potentiële projecten. De Groep is in het derde kwartaal begonnen met het uitvoeren van haalbaarheidstudies om in te schatten hoeveel CO2 per jaar door de projecten zal kunnen worden geabsorbeerd en tegen welke kosten. De haalbaarheidstudies helpen bij het beoordelen van de risico/rendement-verhoudingen en geven de analyse over de haalbaarheid van een project. De projecten die haalbaar worden geacht, zullen door DGB worden ontwikkeld en aan haar projectenpijplijn worden toegevoegd.

“​De uitbreiding over alle divisies van ons bedrijf is een teken van vertrouwen in ons vermogen als projectontwikkelaar om hoogwaardige CO2-reductiecredits te creëren. Tijdens het afgelopen kwartaal ontvingen we in ons aanbestedingsproces positieve feedback en concrete voorstellen voor de projecten in onze pijplijn van investeerders en internationale kopers. Tot dusver heeft dit geresulteerd in de voltooiing van één significante afnameovereenkomst en ik verwacht in de nabije toekomst andere transacties af te ronden om onze volledige huidige projectpijplijn te financieren.”, stated Selwyn Duijvestijn, CEO of DGB GROUP.

DGB organiseert op dinsdag 4 oktober om 19:30 uur CET een online conference call waarin haar raad van bestuur een operationele update geeft over de stand van zaken en vooruitblikt op de komende periode. Er zijn geen deelnamekosten en toegang is voor zowel aandeelhouders als niet-aandeelhouders.

 

Links:


 

Contact details:

new logo horizontal orange

DGB GROUP NV
press@dgb.earth

+31108080126 (NL)
+442080640936 (EN)

 

About DGB:

Dutch Green Business Group NV is a public company that is traded on the main Dutch stock exchange Euronext Amsterdam under the ticker symbol AEX:DGB and ISIN code NL0009169515. DGB is a project developer of high-quality large-scale carbon and biodiversity projects accredited by third parties, focusing on making nature flourish and prosper, by helping governments and companies achieve net-zero through ecosystem restoration. DGB's vision is to be a leading high-impact investor in sustainably managed nature-based solutions by providing a competitive real return on investment for shareholders coupled with high societal impact. www.green.earth

 

Disclaimer:

This press release contains no (invitation to make an) offer to buy or sell or otherwise acquire or subscribe for shares in DGB Group NV and is not advice or recommendation as to whether action should be taken. This press release contains statements that may be interpreted as forward-looking statements, inter alia relating to the financial position of the DGB Group, the results achieved, and the company(ies) it operates. Forward-looking statements are all statements that do not relate to historical facts. These statements are based on information currently available and on forecasts and estimates made by the management of the DGB Group. Although the DGB Group believes that these statements are based on reasonable assumptions, it cannot guarantee that the ultimate results will not differ materially from those statements that can be construed as forward-looking statements. Factors that can lead to, or contribute to, differences in current expectations include developments in legislation, technology, taxation, regulation, fluctuations in stock prices, legal proceedings, regulatory investigations, competitive conditions, and general economic conditions. These and other factors, risks, and uncertainties that may affect forward-looking statements or the actual results of DGB Group are discussed in the Annual Report. The forward-looking statements in this document apply only as of the date of this document. Subject to any legal obligation to do so, the DGB Group accepts no obligation or responsibility to update the forward-looking statements contained in this document, whether they relate to new information, future events or otherwise.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.