x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

DGB rondt opname 2e tranche onderhandse plaatsing af en stopt investeringsfaciliteit

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB), een toonaangevend bedrijf voor herbebossing en CO2-compensatie, is verheugd aan te kondigen dat het de tweede trancheopname van EUR 500.000 onder de eerder aangekondigde EUR 6 miljoen investeringsovereenkomst (de “Investeringsfaciliteit”) ondertekend tussen de Vennootschap en een consortium van in Nederland gevestigde geaccrediteerde investeerders (het “Consortium”) (zie persbericht van 31 mei 2021).

Deze Investeringsfaciliteit zal worden gebruikt om de verdere groei van de Groep en de ontwikkeling van haar handelsplatform voor CO2-compensatie te financieren.

In overeenstemming met de voorwaarden van de Investeringsfaciliteit, zal het Consortium 481.605 extra gewone aandelen van DGB (de "Gewone Aandelen") verwerven van de eigen aandelen van de Vennootschap.

  • EUR 250.000 (50% van deze Tranche) zal zijn in genoteerde Gewone Aandelen voor een prijs per aandeel van EUR 1,10 (zoals bepaald op basis van het gemiddelde van de laagste 5 handelsdagen volumegewogen gemiddelde prijzen van Gewone Aandelen op de Euronext Amsterdam Exchange over de 20 handelsdagen onmiddellijk voorafgaand aan de investeringsdatum van deze tweede tranche).
  • EUR 250.000 (50% van deze tranche) zal in niet-beursgenoteerde Gewone Aandelen zijn tegen een gereduceerde prijs van EUR 0,95 per aandeel. Niet-beursgenoteerde aandelen zijn niet direct verhandelbaar op Euronext Amsterdam.

In totaal zijn 950.157 eigen aandelen overgedragen aan het Consortium onder de eerste en tweede tranche van de Investeringsovereenkomst, wat resulteert in een gemiddelde prijs per aandeel van EUR 1,05. Na voltooiing van deze tweede tranche, bezit de Vennootschap nog 1.299.842 eigen aandelen.

Na zorgvuldige afweging van de strategische, economische en financiële aspecten voor alle betrokken stakeholders, is het bestuur van mening dat langetermijnwaardecreatie voor aandeelhouders beter geborgd is wanneer DGB verschillende andere financieringsmogelijkheden verkent en sluit daarom de Investeringsfaciliteit.

 

Contact:

DGB GROUP NV
press@dgb.earth
+31 (0) 20 8080825 (NL)
+44 (0) 20 8064 0936 (EN)

 

Over DGB:

Dutch Green Business Group N.V. is een naamloze vennootschap die wordt verhandeld op de belangrijkste Nederlandse beurs Euronext Amsterdam onder het tickersymbool AEX:DGB en ISIN-code NL0009169515. De strategie van DGB is om deel te nemen aan grote CO2-compensatieprojecten voor bossen over de hele wereld die commerciële en ecologische voordelen opleveren. www.dgb.earth

 

Disclaimer:

Dit is een vertaling van het Engelstalige persbericht. Het Engelse persbericht is te alle tijde leidend. Dit persbericht bevat geen (een uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het kopen of verkopen of anderszins verwerven van of inschrijven op aandelen in DGB Group N.V. en is geen advies of aanbeveling om al dan niet actie te ondernemen. Dit persbericht bevat uitspraken die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte uitspraken, onder meer met betrekking tot de financiële positie van de DGB Groep, de behaalde resultaten en de onderneming(en) die zij leidt. Toekomstgerichte verklaringen zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is en op prognoses en schattingen gemaakt door het management van de DGB Groep. Hoewel de DGB Groep van mening is dat deze verklaringen zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijke resultaten niet wezenlijk zullen verschillen van die verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen. Factoren die kunnen leiden tot, of bijdragen aan, verschillen in de huidige verwachtingen zijn onder meer, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen van de beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op toekomstgerichte uitspraken of de feitelijke resultaten van DGB Groep worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte verklaringen in dit document gelden alleen op de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting om dit te doen, aanvaardt de DGB Groep geen verplichting of verantwoordelijkheid om de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

 

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.