x
LAATSTE ARTIKEL De revolutionaire ontwikkeling van de CO₂-markt Lees artikel

DGB geeft marktupdate over status beursnotering aan Euronext Amsterdam

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojectontwikkelaar en ecosysteemherstelbedrijf, geeft een marktupdate over zijn noteringsstatus aan Euronext Amsterdam.

Op 13 april 2021 voerde Euronext Amsterdam een nieuwe regel in, wat kortweg betekende dat bedrijven zonder een OOB-account in Nederland geconfronteerd worden met schrapping van de beursnotering. Op 13 april 2023 ontving DGB van Euronext Amsterdam een brief waarin stond dat, indien niet opgelost voor 6 november 2023, Euronext het proces van delisting van de beursnotering zal afronden.

Vereniging MidkapNL, een vereniging die de belangen vertegenwoordigt van Nederlandse kleine en middelgrote bedrijven met als doel het verbeteren van de beursnoteringsomgeving voor middelgrote en kleinere beursgenoteerde bedrijven en gezamenlijk opkomt voor de belangen van deze groep beursgenoteerde bedrijven, heeft zich sterk uitgesproken tegen het nieuwe beleid van Euronext met betrekking tot het schrappen van noteringen vanwege verschillende omstandigheden en ontwikkelingen.

  • Het tekort aan (OOB-)accountants is een structureel probleem in de Nederlandse accountancysector, dat buiten de invloedssfeer van de betrokken ondernemingen valt;
  • Ondanks aanzienlijke inspanningen van de betreffende beursgenoteerde bedrijven, bleek het onmogelijk om enig contract met een OOB-accountant te sluiten, een situatie zonder precedent in de geschiedenis."
  • Er is vertraging opgetreden in de aankomende wetgeving voor verplichte accountantsbenoeming vanwege politieke redenen die buiten de invloed van de bedrijven ligt;
  • Euronext Amsterdam houdt onvoldoende rekening met de belangen van de betrokken beursfondsen en hun stakeholders;
  • er is een nieuwe oob-accountant uit een andere EU-lidstaat toegetreden tot de Nederlandse accountancymarkt. Deze partij heeft de bereidheid uitgesproken om in de nabije toekomst bedrijven die genoteerd staan op Euronext Amsterdam te controleren.

Na gesprekken tussen Vereniging MidkapNL en Euronext Amsterdam, evenals bilaterale gesprekken met alle getroffen genoteerde bedrijven, heeft Euronext Amsterdam aanpassingen gedaan aan het ingestelde beleid. Een kennisgeving is uitgegeven op 11 oktober 2023 hierover. De door Euronext Amsterdam gemaakte wijzigingen zijn: 

  • Het nieuwe criterium is het overleggen van een getekende opdrachtbrief van een OOB-accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2024. Er hoeft daarmee geen gecontroleerde jaarrekening  gepubliceerd te worden om delisting te voorkomen;
  • Euronext Amsterdam geeft de betrokken beursfondsen extra tijd tot uiterlijk 15 januari 2024 om aan de nieuwe, versoepelde regel te voldoen. Het criterium om de penalty bench te verlaten is ongewijzigd: het publiceren van een door een oob-accountant gecontroleerde jaarrekening;
  • De nieuwe termijn voor het beëindigen van de notering wordt herzien en verplaatst van 6 november 2023 naar 18 januari 2024.

Vereniging MidkapNL reageert: ““De Vereniging MidkapNL is verheugd dat Euronext extra tijd heeft geboden, ook al had de vereniging initieel om een langere periode gevraagd. De betrokken ondernemingen hebben nu ongeveer drie maanden de tijd om een getekende opdrachtbrief van een oob-accountantskantoor te overleggen. Voor aandeelhouders en beleggers in de betrokken beursfondsen betekent deze stap dat delisting op korte termijn is afgewend. De Vereniging MidkapNL zal zich blijven inzetten om de betrokken ondernemingen te steunen in hun inspanningen om de beursnotering te behouden. Ook zal zij – in het belang van beleggers en beursfondsen – de constructieve dialoog met Euronext Amsterdam voortzetten.”

DGB had reeds proactieve maatregelen genomen om zijn notering op een robuuste beurs te waarborgen. Als onderdeel van dit back-upplan heeft DGB een organisatorische herstructurering voorbereid en mogelijke migratie naar Euronext Growth in Dublin. Als eerste stap heeft het bestuur op 27 maart 2023 de betrokkenheid van KPMG Ierland aangekondigd voor de accountantscontrole van zijn nieuwe in Dublin-gebaseerde houdstermaatschappij.

De Raad van Bestuur van DGB is tevreden met de aanpassing van Euronext Amsterdam. Terwijl het zijn noodplan paraat houdt, kijkt DGB uit naar het verkennen van alle mogelijkheden. DGB is toegewijd aan zijn aandeelhouders en alle andere belanghebbenden en zal hen op de hoogte houden van alle belangrijke ontwikkelingen.

 

Contactinformatie

DGB GROUP NV
press@dgb.earth
+31108080126

 

About DGB

DGB is a project developer of high-quality, large-scale carbon and biodiversity projects accredited by third parties. The Group is focused on nature conservation and helping biodiversity flourish by assisting governments and corporations in achieving net zero. Global megatrends drive the demand for carbon credits and underpin growth opportunities. DGB GROUP NV is a public company traded on the main Dutch stock exchange Euronext Amsterdam under the ticker symbol AEX:DGB and ISIN-code NL0009169515. www.green.earth 

 

Disclaimer

This press release does not contain an (invitation to make an) offer to buy or sell or otherwise acquire or subscribe to shares in DGB and is not an advice or recommendation to take or refrain from taking any action. This press release contains statements that could be construed as forward-looking statements, including about the financial position of DGB, the results it achieved and the business(es) it runs. Forward-looking statements are all statements that do not relate to historical facts. These statements are based on information currently available and forecasts and estimates made by DGB’s management. Although DGB believes that these statements are based on reasonable assumptions, it cannot guarantee that the ultimate results will not differ materially from those statements that could be construed as forward-looking statements. Factors that may lead to or contribute to differences in current expectations include, but are not limited to: developments in legislation, technology, tax, regulation, stock market price fluctuations, legal proceedings, regulatory investigations, competitive relationships and general economic conditions. These and other factors, risks and uncertainties that may affect any forward-looking statement or the actual results of DGB are discussed in the annual report. The forward-looking statements in this document speak only as of the date of this document. Subject to any legal obligation, DGB assumes no obligation or responsibility to update the forward-looking statements contained in this document, whether related to new information, future events or otherwise.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.