x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

DGB Group verwerft een strategisch belang van 50% in Corekees Management BV om herbebossing en CO2-compensatie van haar retailplatform Corekees te stimuleren

Dutch Green Business Group NV (Euronext: DGB, “DGB”) heeft vandaag aangekondigd dat het een strategisch belang van 50% heeft verworven in Corekees Management BV (“Corekees”). DGB investeert 500.000 euro in Corekees voor de uitbreiding van zijn baanbrekende retailinvesteringsplatform Corekees.com.

Corekees geeft duurzaamheid een economische waarde door bomen te planten en haar state-of-the-art duurzaam investeringsplatform beschikbaar te stellen voor beleggers in heel Europa. Het retailinvesteringsplatform maakt van herbebossingsprojecten duurzame beleggingen door de opbrengst van de oogst terug te laten vloeien naar de beleggers, waardoor ze kunnen profiteren van een groenere wereld.  

Corekees beheert momenteel het kapitaal voor meer dan 600 beleggers met een team van acht. 

Het eerste succesvolle beleggingsproject is de herbebossing van de Pongamiaboom. Het dubbele effect van de Pongamiaboom maakt deze uniek; naast de hoge CO2-compensatie produceert de boom een ​​fossiele brandstofvervanger waar biodiesel van wordt geproduceerd.

DGB Group investeert € 500.000 in het merk Corekees voor de verdere ontwikkeling van het platform. Het groeikapitaal wordt ook aangewend om nieuwe beleggingsprojecten te scouten evenals voor de marketinginspanningen die nodig zijn voor internationale groei in Europa.

Door gebruik te maken van van de kennis en financiële slagkracht van DGB, gecombineerd met de technische expertise van haar dochteronderneming Statix ​​Artificial Intelligence ('Statix'), kan Corekees verder uitgroeien in een meer kosteneffectieve omgeving en met een grotere schaalbaarheid. 

De overname past uitstekend in de groeistrategie van DGB. Beide bedrijven zien een perfecte match in termen van strategie, DNA, klantgerichtheid en toewijding aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en wereldwijde herbebossing.

Duurzaamheid en economische waarde moeten hand in hand gaan. Daarom hebben we Corekees opgericht en werken we vanaf vandaag samen met DGB. Samen zullen we het Corekees-platform verder ontwikkelen om de wereld te herbebossen en tegelijkertijd een goed rendement te bieden aan beleggers.”, Aldus medeoprichter Nick van Heesewijk.

Spaar bomen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf. Bomen redden om CO2-neutraal te worden of een gezonde winst te maken. Spaar voor één boom per maand of voor heel veel. We vinden het niet erg. Omdat elke boom die we planten, bijdraagt ​​aan een groenere wereld. Is dat niet wat we allemaal willen?”, Aldus medeoprichter Tamar van Heesewijk.

We sluiten ons volledig aan bij de ambities van Corekees. Veel jongeren beseffen dat duurzaam beleggen vandaag een van de weinige manieren is om een ​​betere toekomst veilig te stellen. Dankzij de nieuwe generatie groene beleggingsdiensten die Corekees biedt en met onze investering en kennis, kunnen we samen de uitbreiding van het platform in Europa versnellen”, aldus CEO Selwyn Duijvestijn.

 

Contact details:

Dutch Green Business Group N.V.
Selwyn Duijvestijn, Chief Executive
+31(0) 20 8080825 (NL)
+44(0) 20 8064 0936 (EN)
press@dgb.earth

 

Links:

  • Corekees interview
  • Corekees commercial

 

Over Corekees

Corekees wordt geleid door Nick van Heesewijk (Medeoprichter & Executive) en Tamar van Heesewijk (Medeoprichter & Financials). Nick en Tamar zijn neven en nichten die een visie delen, maar een tegenovergestelde vaardigheid hebben. We willen allemaal winst maken terwijl we goed doen, maar voor velen lijkt dit bijna onmogelijk. We zijn hier om dat te veranderen. Bij Corekees vinden we dat investeren in een groenere wereld en het maken van een gezonde winst toegankelijk moet zijn! Dit maken we mogelijk door bomen te planten. Via ons platform is het heel eenvoudig om in onze bomen te investeren. Investeer in bomen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf. Investeer om klimaatneutraal te worden of om een gezonde winst te maken. Investeer in een paar bomen of een heel bos. Elke boom draagt bij aan een groenere wereld, daarom doen we dit in de eerste plaats.

 

Over Dutch Green Business:

Dutch Green Business Group N.V. is een beursgenoteerde vennootschap die wordt verhandeld op de belangrijkste Nederlandse beurs Euronext Amsterdam onder het tickersymbool AEX: DGB en ISIN-code NL0009169515. De strategie van DGB is om deel te nemen aan grote koolstofcompensatieprojecten over de hele wereld die commerciële en milieuvoordelen opleveren. De visie van DGB is om een toonaangevende investeerder met een grote impact te zijn in duurzaam beheerde bossen door aandeelhouders een concurrerend reëel investeringsrendement te bieden in combinatie met een hoge sociale impact.

 

Disclaimer:

Dit persbericht kwalificeert als een openbaarmaking in de zin van artikel 17 lid 1 van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (MAR) en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 MAR. Dit persbericht bevat geen (uitnodiging tot het doen van een) bod om aandelen in DGB Group N.V. te kopen of verkopen of anderszins te verwerven of erop in te schrijven en is geen advies of aanbeveling om al dan niet actie te ondernemen. Dit persbericht bevat verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen, ook met betrekking tot de financiële positie van de DGB Group, de behaalde resultaten en de business (s) die zij uitvoert. Toekomstgerichte verklaringen zijn allemaal verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze uitspraken zijn gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is en op prognoses en schattingen gemaakt door het management van de DGB Groep. Hoewel de DGB Group van mening is dat deze verklaringen zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijke resultaten niet wezenlijk zullen verschillen van die verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen. Factoren die kunnen leiden tot of bijdragen aan verschillen in huidige verwachtingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regulering, schommelingen in de beurskoersen, gerechtelijke procedures, regelgevend onderzoek, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op een toekomstgerichte verklaring of de feitelijke resultaten van DGB Group, worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte verklaringen in dit document gelden alleen op de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting om dit te doen, aanvaardt de DGB-groep geen verplichting of verantwoordelijkheid om de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, ongeacht of deze betrekking hebben op nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.