x
LAATSTE ARTIKEL Wat is CSRD en welke invloed heeft dit op uw bedrijf? Lees artikel

CO₂-voetafdrukken voor beginners

Welkom bij onze gids over de CO₂-voetafdruk, de fundamentele stap voor bedrijven die duurzaamheid nastreven. Bedrijven proberen hun impact op het klimaat te minimaliseren, dus inzicht in hoe u uw CO₂-voetafdruk nauwkeurig kunt berekenen en effectief kunt beheren, wordt onmisbaar. In deze blog leggen we uitgebreid uit wat een CO₂-voetafdruk is, waarom het belangrijk is om deze te meten en hoe u deze kunt meten. 

Sustainability simplified_ Carbon footprinting for beginners_Close-up of DGB team member planting a tree seedling_visual 1_NL

Close-up van DGB-teamlid dat een boomzaailing plant. Hongera Reforestation Project, DGB.

De informatie in deze blog komt uit ons recente webinar Understanding Carbon Footprinting for Beginners, georganiseerd door Wienke Schouwink, ervaren Environmental Solutions Manager bij DGB Group. Met een uitgebreide achtergrond in duurzaamheid en mondiaal zakendoen heeft Wienke meer dan vijf jaar ervaring in het bepalen van de CO₂-voetafdruk, het compenseren ervan en het helpen van bedrijven bij het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Bekijk hier de webinar – Understanding Carbon Footprinting for Beginners

Wat is een CO₂-voetafdruk?

Een CO₂-voetafdruk geeft de totale uitstoot van broeikasgassen weer die uw bedrijf genereert. Deze meting omvat zowel de directe emissies van de activiteiten van uw bedrijf als de indirecte emissies die verband houden met uw bedrijfsactiviteiten, van de elektriciteit die u koopt tot de diensten en materialen die u inkoopt.

Lees meer: Hoe werken CO₂-voetafdrukken?

Inzicht in uw CO₂-voetafdruk is om verschillende redenen essentieel. Het dient als een belangrijke indicator waarmee uw bedrijf zijn bijdrage aan de mondiale uitstoot kan evalueren en begrijpen.

Bovendien helpt het kennen van de omvang en de bronnen van uw CO₂-voetafdruk bij het stellen van realistische reductiedoelstellingen. Het biedt ook waardevolle inzichten in de efficiëntie van uw activiteiten, waardoor mogelijkheden worden benadrukt om het energieverbruik te optimaliseren en afval te verminderen.

In de huidige klimaatbewuste markt eisen klanten, investeerders en regelgevende instanties steeds meer duurzaamheidsgerichte transparantie. Een goed beheerde CO₂-voetafdruk verbetert niet alleen uw bedrijfsimago, maar versterkt ook het vertrouwen en de tevredenheid van belanghebbenden.

Sustainability simplified_ Carbon footprinting for beginners_Illustration describing what a carbon footprint is_visual 2Wat is een CO₂-voetafdruk?.

Door uw CO₂-voetafdruk nauwkeurig te meten en actief te beheren, draagt uw bedrijf niet alleen positief bij aan het klimaat, maar positioneert het zich ook als koploper op het gebied van duurzaamheid. Deze proactieve aanpak is essentieel voor bedrijven die klimaatbewust willen groeien.

Scopes van uitstoot

Om uw CO₂-voetafdruk effectief te beheren en te verkleinen, is het essentieel om te begrijpen hoe de CO₂-uitstoot wordt gecategoriseerd. Deze categorieën, ook wel scopes genoemd, helpen bedrijven bij het identificeren van verschillende bronnen van emissies binnen hun activiteiten en toeleveringsketen. Door de uitstoot in drie verschillende scopes te classificeren, kunnen bedrijven nauwkeuriger hun reductiestrategieën richten en voldoen aan de rapportagevereisten. Hier ziet u hoe deze emissies zijn verdeeld:

Sustainability simplified_ Carbon footprinting for beginners_Illustration of the 3 scopes of emissions_visual 3De drie scopes van uitstoot..

  • Scope 1: Dit zijn directe emissies van bedrijfsmiddelen die eigendom zijn van of worden beheerd door bedrijven, zoals bedrijfsgebouwen en voertuigen.
  • Scope 2: Dit zijn indirecte emissies afkomstig van de opwekking van aangekochte energie, verwarming en koeling, zoals elektriciteit die in uw faciliteiten wordt gebruikt.
  • Scope 3:Dit zijn indirecte emissies van de productieketen van uw bedrijf, inclusief alles van het transport van goederen door uw leveranciers tot zakenreizen van werknemers. Dit is de breedste reikwijdte van de emissies en het moeilijkst te meten.

Lees meer: Uncovering the impact of Scope 3 emissions

De rol van uw CO₂-voetafdruk in de bedrijfsstrategie

Het begrijpen van uw CO₂-voetafdruk is een noodzaak die een cruciale rol speelt in het moderne bedrijfsleven. Dit inzicht vergroot de efficiëntie door inefficiënties in het gebruik van hulpbronnen te identificeren, wat kan leiden tot kostenbesparingen en betere resultaten. Bovendien vergroot een goed beheerde CO₂-voetafdruk de reputatie van een bedrijf, omdat consumenten, investeerders en zakenpartners steeds vaker de voorkeur geven aan samenwerking met bedrijven die blijk geven van toewijding aan duurzaamheid.

Lees meer: The power of sustainability: Why investing in sustainability drives faster company growth

Bovendien helpt het effectief beheren van uw CO₂-voetafdruk te voldoen aan de veranderende verwachtingen van belanghebbenden die zich nu meer bewust zijn van en zich zorgen maken over klimaatkwesties. Het brengt uw bedrijfspraktijken in lijn met de groeiende mondiale vraag naar transparantie en verantwoordingsplicht in klimaataangelegenheden.

Sustainability simplified_ Carbon footprinting for beginners_DGB team member working in a tree nursery_visual 4

DGB-teamlid werkzaam in een boomkwekerij. Hongera Reforestation Project, DGB.

Naleving van opkomende regelgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in Europa, toont verder het belang van het beheer van de CO₂-voetafdruk aan. De CSRD schrijft voor dat grote beursgenoteerde bedrijven hun uitstoot en impact openbaar moeten maken, waardoor bedrijven in de richting van grotere transparantie en duurzaamheid worden geduwd. Dergelijke regelgeving maakt het voor bedrijven noodzakelijk om hun CO₂-uitstoot niet alleen te meten, maar ook actief te beheren om compliant en concurrerend te blijven in een steeds klimaatbewustere markt.

Download onze brochure over het analyseren van uw CO₂-voetafdruk

Zo berekent u uw CO₂-voetafdruk

Het beheren van de CO₂-voetafdruk van uw bedrijf is complex maar lonend. Om dit proces te vereenvoudigen heeft DGB Group een gebruiksvriendelijke CO₂-voetafdrukcalculator ontwikkeld, die u nauwkeurig door elke stap begeleidt.

Sustainability simplified_ Carbon footprinting for beginners_DGB tool to calculate your carbon footprint_visual 5Breken uw CO₂-voetafdruk met CO2 Expert.

 Met dit instrument kunnen bedrijven van elke omvang hun uitstoot effectief meten, zodat ze weloverwogen stappen op weg naar duurzaamheid kunnen zetten. Het berekenen van uw CO₂-voetafdruk met de CO₂-voetafdrukcalculator van DGB omvat verschillende belangrijke stappen, die elk zijn ontworpen om een uitgebreide analyse van uw uitstoot te geven en inzicht te bieden in mogelijke verbeteringen. Zo meet u in 7 stappen uw CO₂-voetafdruk:

  1. Bepaal uw scope: Bepaal eerst welke onderdelen van uw organisatie worden geëvalueerd. Kies scopes waarop u de meeste invloed heeft en waarover u data beschikbaar heeft. Dit kunnen specifieke afdelingen, locaties, faciliteiten of activiteiten zijn. Het verzamelen van de benodigde gegevens is van cruciaal belang, waarbij bijvoorbeeld energierekeningen, gegevens over brandstofverbruik en reislogboeken kunnen worden verzameld. Deze fundamentele stap zorgt ervoor dat alle relevante emissiebronnen worden geïdentificeerd en op de juiste manier in de berekening worden meegenomen.

  2. Gegevens verzamelen: Zodra u over uw gegevens beschikt, voert u deze samen met ondersteunende documentatie in de CO2 Expert-tool van DGB in. In deze stap past de tool emissiefactoren toe, die de ruwe gegevens (zoals liters brandstof of verbruikte kilowattuur elektriciteit) omzetten in CO₂-equivalenten. Deze factoren variëren afhankelijk van het type verbruikte energie en de geografische locatie, waardoor nauwkeurige gegevensinvoer van cruciaal belang is voor betrouwbare resultaten.

  3. Bereken uw voetafdruk: Nadat u alle gegevens heeft ingevoerd en de juiste emissiefactoren heeft toegepast, berekent onze tool uw totale uitstoot voor Scope 1, Scope 2 en, indien van toepassing, Scope 3. Met deze uitgebreide berekening kunnen bedrijven de volledige omvang van hun klimaatimpact zien. impact hebben en de grootste emissiebronnen binnen hun activiteiten identificeren.

  4. Valideer uw CO₂-voetafdruk: Zodra uw CO₂-voetafdruk is berekend, is de volgende stap het valideren van de gegevens om nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te garanderen. Om uw voetafdrukrapport te ontvangen, plannen we een kort gesprek in en controleren we uw gegevens en ondersteunende documentatie. Door een officieel voetafdrukrapport op te stellen, krijgt u een gevalideerd overzicht van uw uitstoot, wat nuttig is voor zowel interne tracking als externe rapportage.

  5. Compenseer uw CO₂-voetafdruk: Niet alle emissies kunnen onmiddellijk worden verminderd vanwege technische of economische beperkingen, vooral niet de emissies uit het verleden die al zijn uitgestoten. Voor deze onherleidbare uitstoot kunnen bedrijven CO₂-certificaten aanschaffen bij de natuurprojecten van DGB om de impact ervan te compenseren. Deze certificaten ondersteunen onze projecten die de uitstoot verminderen of wegnemen en het klimaat helpen herstellen, zoals herbebossing of efficiënte kookovenprojecten.

  6. Ontvang inzichten: Nadat u uw CO₂-voetafdruk heeft berekend en uw onherleidbare uitstoot heeft gecompenseerd, ontvangt u een Impactrapport. In dit rapport wordt weergegeven welke uitstoot u heeft gecompenseerd en welke positieve impact u heeft gemaakt. U kunt dit rapport gebruiken om duidelijke, uitvoerbare duurzaamheidsdoelen te stellen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het richten op specifieke verminderingen van het energieverbruik, het overstappen op hernieuwbare energiebronnen of het optimaliseren van de logistiek om de uitstoot van reizen te verminderen. Het stellen van specifieke doelstellingen is een leidraad voor uw klimaatstrategie en biedt duidelijke doelstellingen waar uw bedrijf naar kan streven.

  7. Deel uw voortgang: Transparantie in duurzaamheidsinspanningen is de sleutel tot het opbouwen van vertrouwen en het behouden van een positieve reputatie. Uw impactrapport bevat ook een communicatiepakket, dat u kunt gebruiken om uw bevindingen over de CO₂-voetafdruk en de voortgang in de richting van uw duurzaamheidsdoelstellingen te delen met belanghebbenden, waaronder werknemers, klanten, investeerders en de bredere gemeenschap. Dit toont niet alleen uw inzet voor klimaatverantwoordelijkheid, maar kan ook anderen inspireren om actie te ondernemen.


Lees meer: How to use DGB Group's carbon footprint calculator on your journey to net zero

DGB Group maakt uw CO₂-voetafdrukanalyse eenvoudig

Beginnen met het meten van uw CO₂-voetafdruk is de eerste stap op weg naar een duurzame bedrijfsvoering. Bij DGB willen we bedrijven helpen op hun duurzaamheidsreis, waarbij we bij elke stap ondersteuning en begeleiding bieden.

Bereken vandaag nog uw CO₂-voetafdruk

Zet de eerste stap richting duurzaamheid door samen met ons uw CO₂-voetafdruk te meten. DGB is er om u te helpen bij het navigeren door dit proces en ervoor te zorgen dat u een aanzienlijke impact op het klimaat kunt maken. Bekijk voor meer informatie onze webinar of download onze brochure, en als u klaar bent om actie te ondernemen, boek dan vandaag nog een gesprek met ons.

Boek vandaag nog een gesprek met onze experts

Voordat u gaat...

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group.

Lees onze andere artikels

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een belangrijke ontwikkeling op het gebied..

Biodiversiteit houdt ecosystemen bij elkaar. Het omvat talloze soorten, die elk op unieke wijze bijd..

Herinnert u zich de onthulling van de iPhone in 2007 nog? Het was niet alleen een nieuw product; het..

Laat ons u leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.