x
LAATSTE ARTIKEL Wat is CSRD en welke invloed heeft dit op uw bedrijf? Lees artikel

DGB publiceert jaarverslag 2021 en roept de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen

DGB Group NV (“DGB”, “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevende projectontwikkelaar van grootschalige natuurprojecten en CO2-credits, publiceert haar niet-gecontroleerde jaarverslag voor boekjaar 2021 en kondigt de oproeping aan van haar jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AVA”), te houden op 5 juli 2022 om 14.00 uur (CET).

Zoals aangekondigd op 27 april 2022 stelt de Groep voor om de niet-gecontroleerde jaarrekening over het boekjaar 2021 vast te stellen zoals deze is opgesteld door de Raad van Bestuur, aangezien de Groep er nog niet in is geslaagd een OOB-accountant aan te stellen voor de controle van de jaarrekening. Dit is in lijn met de benadering die de Groep heeft gevolgd met betrekking tot de niet-gecontroleerde jaarrekening over het boekjaar 2020.

De AVA zal plaatsvinden op 5 juli 2022 om 14:00 uur (CET). De volledige oproeping, agenda en toelichting van de AVA en verder AVA-materiaal kunnen worden gedownload van de website van DGB www.dgb.earth.

Links:

 

Contactgegevens:

DGB GROUP NV
Attn. Selwyn Duijvestijn, CEO & Executive Director
press@dgb.earth
+31108080126


Over DGB:

DGB Group NV is een beursgenoteerd bedrijf dat wordt verhandeld op de belangrijkste Nederlandse beurs Euronext Amsterdam onder het tickersymbool AEX:DGB en ISIN-code NL0009169515. DGB is een projectontwikkelaar van hoogwaardige grootschalige koolstof- en biodiversiteitsprojecten geaccrediteerd door derden, gericht op natuurbehoud en het laten bloeien van biodiversiteit door overheden en bedrijven te helpen netto nul te bereiken door ecosysteemherstel. De visie van DGB is om een ​​toonaangevende, impactvolle belegger te zijn in duurzaam beheerde, op de natuur gebaseerde oplossingen door een concurrerend reëel investeringsrendement voor aandeelhouders te bieden in combinatie met een hoge maatschappelijke impact. www.dgb.earth

Disclaimer:

Dit persbericht kwalificeert als een openbaarmaking in de zin van artikel 17 lid 1 van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (MAR) en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 MAR. Dit persbericht bevat geen (een uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het kopen of verkopen of anderszins verwerven van of inschrijven op aandelen in DGB Group NVen is geen advies of aanbeveling om al dan niet actie te ondernemen. Dit persbericht bevat uitspraken die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte uitspraken, onder meer met betrekking tot de financiële positie van de DGB Groep, de behaalde resultaten en de onderneming(en) die zij leidt. Toekomstgerichte verklaringen zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is en op prognoses en schattingen gemaakt door het management van de DGB Groep. Hoewel de DGB Groep van mening is dat deze verklaringen zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijke resultaten niet wezenlijk zullen verschillen van die verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen. Factoren die kunnen leiden tot, of bijdragen aan, verschillen in de huidige verwachtingen zijn onder meer: ​​ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen van de beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken van regelgevende instanties, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op toekomstgerichte uitspraken of de feitelijke resultaten van DGB Groep worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte verklaringen in dit document gelden alleen op de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting om dit te doen, aanvaardt de DGB Groep geen verplichting of verantwoordelijkheid om de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.