x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

DGB Groep haalt voor € 750.000 aan converteerbare obligaties op

Dutch Green Business Group NV (“DGB”, “DutchGreen” of “de Groep”) (Euronext: DGB), een leidend bedrijf in CO2-compensatie en ontwikkelen van natuurprojecten, heeft meer dan € 750.000 opgehaald bij de uitgifte van converteerbare groene obligaties.

Beleggers in deze groene impact obligatie ontvangen een rendement van 6% per jaar met een looptijd van 4 jaar en de obligaties bevatten een verplichte conversie in DGB-aandelen op 30 september 2025 tegen een prijs van € 2,00. De slotkoers van DGB op 21 maart 2022 (gisteren) was €0,935.

Vanwege de verplichte conversie in DGB-aandelen zal dit instrument worden geclassificeerd als eigen vermogen, met uitzondering van de rentebetalinge.. Dit versterkt de solvabiliteit van de Groep. 

De opbrengst van deze groene impact obligatie zal voornamelijk worden gebruikt om de verdere uitbreiding van DGB's projectenpijplijn van grootschalige CO2-projecten te financieren. Dit is nodig vanwege de sterke groei op de vrijwillige CO2-markten en de daarmee samenhangende vraag naar CO2-credits.

Selwyn Duijvestijn, CEO van Dutch Green Business:Het is geweldig om te zien dat zoveel beleggers investeren in natuur- en ecosysteemherstel. Met de opbrengst van deze obligatie-uitgifte kunnen we de capaciteit van onze projectenpijplijn van natuurprojecten verder uitbreiden. We willen graag vooruitgang boeken met onze CO2-projecten met een hoge impact door het planten van bomen en de productie en distributie van energiezuinige kooktoestellen. Verder stelt de heer Duijvestijn dat hij vereerd is met het vertrouwen dat obligatiehouders in de Vennootschap hebben getoond dat na ontvangst van de rente van 6% per jaar de aandelenkoers zal stijgen tot het niveau van de verplichte conversieprijs.

Beleggers kunnen tot 30 april 2022 deelnemen aan de Converteerbare Groene Impact Obligatie via https://invest.dgb.earth

 

Links:

  • Dashboard voor beleggers: https://invest.dgb.earth

Contact details:

DGB GROUP NV
press@dgb.earth
+31 (0) 20 8080825 (NL)
+44 (0) 20 8064 0936 (EN)

 

Over DGB:

Dutch Green Business Group N.V. is een naamloze vennootschap die wordt verhandeld op de belangrijkste Nederlandse beurs Euronext Amsterdam onder het tickersymbool AEX:DGB en ISIN-code NL0009169515. De strategie van DGB is om deel te nemen aan grote CO2-compensatieprojecten voor bossen over de hele wereld die commerciële en ecologische voordelen opleveren. De visie van DGB is om een toonaangevende investeerder met een grote impact te zijn in duurzaam beheerde bossen door een concurrerend reëel investeringsrendement voor aandeelhouders te bieden in combinatie met een hoge sociale impact. www.dgb.earth

 

Disclaimer:

Dit persbericht bevat geen (een uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het kopen of verkopen of anderszins verwerven van of inschrijven op aandelen in DGB Group N.V. en is geen advies of aanbeveling om al dan niet actie te ondernemen. Dit persbericht bevat uitspraken die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte uitspraken, onder meer met betrekking tot de financiële positie van de DGB Groep, de behaalde resultaten en de onderneming(en) die zij runt. Toekomstgerichte verklaringen zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is en op prognoses en schattingen gemaakt door het management van de DGB Groep. Hoewel de DGB Groep van mening is dat deze verklaringen zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijke resultaten niet wezenlijk zullen verschillen van die verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen. Factoren die kunnen leiden tot, of bijdragen aan, verschillen in de huidige verwachtingen zijn onder meer: ​​ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen van de beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken van regelgevende instanties, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op toekomstgerichte uitspraken of de feitelijke resultaten van DGB Groep worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte verklaringen in dit document gelden alleen op de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting om dit te doen, aanvaardt de DGB Groep geen verplichting of verantwoordelijkheid om de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.